WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:03:am 17/09/11 Đăng ngày “September 17th, 2011”

Sự tàn nhẫn của chế độ nhà tù CSVN

Sự tàn nhẫn của chế độ nhà tù CSVN

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Khi nghe tin anh Trương Văn Sương bị chết trong tù, người VN khắp nơi trên thế giới đều sửng sốt. Chúng tôi, Quỹ Tù Nhân Lương Tâm (QTNLT) đã tìm hiểu về sự tàn nhẫn của chế độ nhà tù CSVN. Kính mong quý vị nghe hai cựu tù cùng ở chung với ông [...]

10:03:am 17/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Viết về bạn tù Trương Văn Sương

Viết về bạn tù Trương Văn Sương

Hàng tháng khi viết bản kiểm điểm cá nhân, chú Sương luôn viết vào đó là yêu cầu xóa bỏ Ðiều 4 Hiến Pháp, và đưa ra những kiến nghị dân chủ hóa đất nước.

05:00:am 17/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Hiện tình của đảng cộng sản Việt Nam

Hiện tình của đảng cộng sản Việt Nam

Ảnh hưởng làn gió Hoa Lài của Mùa Xuân Ả Rập, đảng CSVN cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết vì từng chế độ độc tài đã tuần tự rơi rụng như lá mùa thu và từng nhà độc tài cũng tuần tự đền tội trước công lý. Những sự kiện ấy đang dồn [...]

03:00:am 17/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Thiên Hựu, ngôi trường trong ký ức

Thiên Hựu, ngôi trường trong ký ức

Năm 1961, từ một làng quê bên cạnh sông Bồ, tôi rời trường trung học Tương Lai vào Huế theo học trường Thiên Hựu. Thuở đó, khoảng cách hai chục cây số là một con đường dài. Xe đò Huế-An Lỗ-Sịa hai giờ mới có một chuyến, lết khục khặc với tốc độ chỉ nhanh [...]

12:00:am 17/09/11 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ | Đọc tiếp »