WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:05:pm 29/09/11 Đăng ngày “September 29th, 2011”

Wikileak: ‘Con ông cháu cha’ trong cách nhìn của Mỹ

Wikileak: ‘Con ông cháu cha’ trong cách nhìn của Mỹ

Nhiều công điện do Wikileaks tiết lộ cho thấy không chỉ bản thân những nhân vật lãnh đạo cấp cao của nhà cầm quyền CSVN được Hoa Kỳ chiếu cố, mà cả con cái của họ…

10:05:pm 29/09/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Luật biểu tình

Luật biểu tình

02:08:pm 29/09/11 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hôm nay lên suối Giàng

Hôm nay lên suối Giàng

Khu nội trú này dân nuôi hoàn toàn. Cha mẹ góp gạo mỗi tuần hai kg, và 5 ngàn tiền thức ăn.

08:08:am 29/09/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Độc tài và tham nhũng

Độc tài và tham nhũng

Chính bằng những sự tham nhũng tràn lan như vậy, đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam đang tự đào huyệt cho mình.

04:44:am 29/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Trung Quốc đang hướng tới sụp đổ?

Trung Quốc đang hướng tới sụp đổ?

Mỹ cần đi những bước thận trọng để tránh làm cho sự suy thoái kinh tế ở Trung Quốc càng tồi tệ hơn, cho cả Trung Quốc lẫn các nước còn lại trên thế giới.

04:30:am 29/09/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Khi ‘Lão Lý’ lắc đầu

Khi ‘Lão Lý’ lắc đầu

Năm 1965, tổng sản lượng của Singapore đạt gần 1 tỷ đôla , tính theo đầu người là 516 đôla/năm; năm 2010, 2 con số này đã vọt lên thành 223 tỷ

04:06:am 29/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nhân quyền, dân chủ trong tư tưởng Nguyễn Trãi

Nhân quyền, dân chủ trong tư tưởng Nguyễn Trãi

Để chứng minh chủ quyền, Nguyễn Trãi không chỉ dựa vào sách trời, vào lãnh địa của vua mà đã đưa ra hàng loạt chứng lý về sự dị biệt giữa nước Đại Việt ta với Trung Quốc:

03:54:am 29/09/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Luận binh pháp tôn tử trong Nam tiến[1]

Luận binh pháp tôn tử trong Nam tiến[1]

Nếu giả định, ngay bây giờ các nhà lãnh đạo Việt Nam có hướng tích cựu nhằm ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng, thì liệu có biện pháp tạm thời nào để chống đỡ, ít ra, là để bảo vệ cho ngư dân được an toàn tính mạng trên lãnh hải Việt Nam?

12:01:am 29/09/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »