WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:14:am 07/09/11 Đăng ngày “September 7th, 2011”

Philip Howard – The Internet và Iran

Philip Howard – The Internet và Iran

Trung Hoa là một thí dụ rõ nhất về một mạng lưới quốc gia đã cắt đứt tương đối khỏi phần còn lại của mạng thông tin toàn cầu. Người Trung Hoa đã chế tạo những phần mềm về cơ bản bắt chước tất cả những gì chúng ta làm ra ở phương Tây và gắn những thuật toán theo dõi giám sát vào sâu trong chúng.

02:14:am 07/09/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Otaviano Canuto – Khảo sát con đường dẫn đến sự thịnh vượng

Otaviano Canuto – Khảo sát con đường dẫn đến sự thịnh vượng

Bây giờ thách thức không còn là nắm được những công nghệ đã có mà là tạo ra tạo ra năng lực và những định chế nội địa, tức là những thứ không thể nhập khẩu hoặc sao chép một cách dễ dàng được nữa. Có một nền giáo dục và cơ sở hạ tầng phù hợp là điều kiện cần thiết tối thiểu.

02:04:am 07/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Các vũ khí chiến lược của Trung Quốc

Các vũ khí chiến lược của Trung Quốc

Mỹ-Trung đều đang dò xét: trong khi Hoa Lục xử dụng tàu Thi Lang là đồ thiệt, còn các nước Đông Nam Á triển khai tàu Kilo liệu là đồ để chưng hay đồ thiệt?

01:53:am 07/09/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hãy để máu chúng ta nhuộm đỏ biển Đông

Hãy để máu chúng ta nhuộm đỏ biển Đông

Đã 23 năm nhưng chúng ta không hiểu tại sao đến giờ họ mới được gặp mặt. Chuyện đâu phải đáng để giấu, kẻ thù vẫn hằng ngày nói về ngày đó như là chiến thắng vinh quang của họ, còn làm phim để giáo dục con cháu họ kia mà?

01:45:am 07/09/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Vài tư tưởng của Khalil Gibran

Vài tư tưởng của Khalil Gibran

Các ngươi có thể xiềng xích đôi tay ta, các ngươi có thể cùm đôi chân ta, nhưng các ngươi không thể làm cho tư duy của ta bị nô lệ, vì nó tự do.

01:18:am 07/09/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Ba Lan: Phá băng lừa đảo thuế hàng tỉ Zua-ty “do người Việt cầm đầu”

Ba Lan: Phá băng lừa đảo thuế hàng tỉ Zua-ty “do người Việt cầm đầu”

Như  chúng tôi đưa tin, một chiến dịch kiểm tra rất lớn nhắm vào cộng đồng buôn bán người Việt hôm tháng trước. Điều bất thường là các công ty bị kiểm tra đều theo lệnh ký sẵn từ tòa án và do Cục An Ninh Nội Bộ (ABW) Ba Lan thực hiện. Ngày hôm [...]

01:10:am 07/09/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thông báo: Website Đàn Chim Việt bị phá hoại.

Thông báo: Website Đàn Chim Việt bị phá hoại.

Thưa quý bạn đọc, Vào khoảng 7 giờ (GMT)  ngày 6/9/2011, website Đàn Chim Việt đã bị tin tặc phá sập. Chúng đột nhập vào server và phá hủy cơ sở dữ liệu (database) của trang web chúng tôi. Bộ phận kỹ thuật đã cố gắng hết sức để đưa trang nhà hoạt động trở [...]

12:49:am 07/09/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, THƯ BBT | Đọc tiếp »