WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:27:pm 20/09/11 Đăng ngày “September 20th, 2011”

Nhà giáo Vũ Hùng mãn hạn tù

Nhà giáo Vũ Hùng mãn hạn tù

Theo ông “dù cuộc sống chẳng dễ dàng và vinh quang cũng không dễ dãi, nhưng có tâm với dân với nước sẽ đi được xa thôi”.

05:27:pm 20/09/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Giáo sư, nhà văn Doãn Quốc Sỹ và Thư Ngỏ của 36 trí thức gửi lãnh đạo Việt Nam

Giáo sư, nhà văn Doãn Quốc Sỹ và Thư Ngỏ của 36 trí thức gửi lãnh đạo Việt Nam

Tôi xin chấm dứt bài minh xác này bằng một điều mong ước là mọi sự chống đối tôi và những người ký tên trên Thư Ngỏ sẽ chấm dứt.

05:18:pm 20/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Những con người dấn thân lặng lẽ

Những con người dấn thân lặng lẽ

Những Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Quốc Hiền, Phạm Bá Hải, Hồ thị Bích Khương, Tạ Phong Tần…

06:52:am 20/09/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Kết liên minh: Vấn đề sinh tử của quốc gia

Kết liên minh: Vấn đề sinh tử của quốc gia

Trung Quốc tuy to xác nhưng chế độ chính trị lạc hậu, lạc lõng, hạnh kiểm xấu, đang bị ngăn chặn và cô lập.

04:11:am 20/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Càng văn minh, càng vô cảm?

Càng văn minh, càng vô cảm?

Không hiếm những cảnh vô tư khoe tài sản của các “đại gia”, “thiếu gia” với những “siêu” xe hơi bạc triệu USD. Hay những “sao” trong giới giải trí khoe nhà “dát vàng”…

04:04:am 20/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lòng người ta là giấy, chứ không phải vàng đá

Lòng người ta là giấy, chứ không phải vàng đá

Là giấy nhưng sao người ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng [...]

12:01:am 20/09/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Mười khuôn mặt thơ trẻ đương đại [3]

Mười khuôn mặt thơ trẻ đương đại [3]

Tôi vừa vẽ những nét phác thảo chân dung 10 nhà thơ trẻ đương đại, bạn đọc có thể hình dung được một thế thệ thơ không?

12:01:am 20/09/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Vương quốc trung bình

Vương quốc trung bình

Địa vị tương đối của TQ vào năm 2020 sẽ rất giống với địa vị của TQ năm 1870 và giống địa vị của Brazil, Mexico, và Nga hiện nay. Không có lý do đặc thù nào để tin rằng TQ của năm 2020 sẽ thành công vượt trỗi hơn các quốc gia đã từng thành công…

12:01:am 20/09/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »