WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:13:am 27/09/11 Đăng ngày “September 27th, 2011”

Báo Trung Quốc lại đe dọa Việt Nam và Philippines về vấn đề Biển Đông

Báo Trung Quốc lại đe dọa Việt Nam và Philippines về vấn đề Biển Đông

Còn Việt Nam, theo tờ China Daily, thì đã lôi kéo Ấn Độ vào vòng tranh chấp, thông qua một dự án đồng thăm dò khai thác nguồn dầu khí trong vùng biển tranh chấp.

03:13:am 27/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

“Điện ảnh VN đang trên đường đến… bể phốt”

“Điện ảnh VN đang trên đường đến… bể phốt”

Nhận định của NSND Lê Phương: “Bệnh của chúng ta là bệnh bất tài”

02:43:am 27/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bầu Thượng Viện ở Pháp: Đảng Xã hội giành thắng lợi lịch sử

Bầu Thượng Viện ở Pháp: Đảng Xã hội giành thắng lợi lịch sử

Ngày Chủ nhật 25-9-2011, tại toàn nước Pháp và hải ngoại Pháp đã diễn ra cuộc bầu cử Thượng nghị viện, theo nếp cứ 3 năm một lần, đổi mới một nửa số thượng nghị sỹ, với nhiệm kỳ là 6 năm. Cuộc bầu cử diễn ra theo thể thức toàn quốc và gián tiếp, [...]

02:27:am 27/09/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Biểu tình và sau biểu tình

Biểu tình và sau biểu tình

Cuộc chiến dân chủ chống độc tài diễn ra trong bối cảnh chính trị đặc thù của VN: vừa phải chống bành trướng Tầu, vừa phải chống độc tài đảng trị, lại vẫn phải sống chung với cơ chế độc tài tham những diễn ra hàng ngày chung quanh mọi người, như dân miền tây nam bộ phải sống chung với lũ. Cuộc chiến giữa hai bên lại tiếp tục, sau đối thọai, và sau biểu tình, trong một quan hệ đặc thù Việt Nam: quan hệ “vừa đối lập vừa thống nhất”, và luôn biến chuyển, giữa bên phản kháng và bên cầm quyền, trong mối nguy bành trướng Đại Hán “đỏ” TQ.

12:03:am 27/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vài mảng tối trong di sản Võ Văn Kiệt

Vài mảng tối trong di sản Võ Văn Kiệt

…cần phải nhận thấy các mảng tối trong di sản Võ Văn Kiệt nói đến ở đây (đặt tình riêng với đảng, với đồng đội, thân hữu lên trên tình chung với tổ quốc, dân tộc, xã hội; im lặng làm ngơ hay tiếp tay cho sai trái, bất công khi đương chức) không phải là cá biệt trong hệ thống chính trị (cộng sản) ở Việt Nam (cũng như ở các nước cộng sản khác). Có những lãnh đạo cộng sản cao cấp khác, được Nhà nước đánh giá “vĩ đại” hơn cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt rất nhiều, nhưng những mảng tối tương tự trong di sản của họ còn tệ hơn nữa. Vậy phải chăng chế độ chính trị do những người cộng sản dựng nên đã không chỉ kìm hãm, gây hại cho tiến bộ chung của dân tộc, nhân loại mà còn cầm tù, hủy hoại cả nhân cách, tài năng của những cá nhân lãnh đạo cộng sản tử tế nhất? Vấn đề này xin được bàn ở một dịp khác.

12:01:am 27/09/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »