WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:28:pm 28/09/11 Đăng ngày “September 28th, 2011”

Những hình ảnh của Văn Hóa Mỹ

Những hình ảnh của Văn Hóa Mỹ

Cả cộng đồng Hoa Kỳ tại Hayward tổ chức đi tìm xác Michelle. Bà Carrie McGonigle là một trong những người tình nguyện suốt ngày lặn lội đi tìm xác cô gái Việt xa lạ trong vụ án tình.

04:28:pm 28/09/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

HN sẽ lấy một phần nhà của ông Hà Vũ?

HN sẽ lấy một phần nhà của ông Hà Vũ?

Chính quyền Hà Nội muốn lấy lại một phần ngôi nhà hiện nay từ gia đình ông Cù Huy Hà Hà Vũ để lập nhà lưu niệm cố nhà thơ Xuân Diệu, theo như quyết định ra từ đầu tháng Chín năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên quyết [...]

04:10:pm 28/09/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hoan nghênh tình hữu nghị Việt-Trung

Hoan nghênh tình hữu nghị Việt-Trung

Qua báo cáo tổng kết về công cuộc cứu giúp tàu thuyền đánh cá “sau” cơn bão số 4 ngày 27/09/2011 (theo những trang báo mạng hàng đầu của chính phủ nhà nước), mà vai trò chính là Hải quân Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, với sự phụ trợ của Hải quân Cộng hòa [...]

03:31:pm 28/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chính sách của TQ về biển Đông, “già néo đứt dây”?

Chính sách của TQ về biển Đông, “già néo đứt dây”?

Người Việt Nam thật tuyệt vời khi đã chọn Ấn độ làm người bạn đồng hành và đã biết bắt chặt tay thân thiết với tất cả bạn bè trên thế giới…

02:22:pm 28/09/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Đọc tập thơ của Trần Gia Thái, buồn về hội chứng “méo mó hình hài vẹo xiêu nhân cách” của nền văn học VN hôm nay

Đọc tập thơ của Trần Gia Thái, buồn về hội chứng “méo mó hình hài vẹo xiêu nhân cách” của nền văn học VN hôm nay

Chúng tôi xin thực lòng can ông Trần Gia Thái; xin hãy bỏ ước muốn thành người điên như đoạn thơ ông vừa viết.

01:22:pm 28/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nội chiến ở Libya nhìn từ góc độ khác[2]

Nội chiến ở Libya nhìn từ góc độ khác[2]

Luồng dư luận chính thức trên đây bề ngoài có vẻ hợp tình, hợp lý và khả tin; nhất là khi chúng ta chỉ quen được nghe bởi một phía.

10:00:am 28/09/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »