WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:53:pm 26/09/11 Đăng ngày “September 26th, 2011”

Khai trương lãnh sự quán VN tại New York

Khai trương lãnh sự quán VN tại New York

Lãnh sự quán Việt Nam tại New York là cơ quan lãnh sự thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ

02:53:pm 26/09/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người Việt tại Hà Lan kêu gọi biểu tình chống TT Nguyễn Tấn Dũng

Người Việt tại Hà Lan kêu gọi biểu tình chống TT Nguyễn Tấn Dũng

Đây không phải là lần đầu tiên ông Dũng, nói riêng hay những lãnh đạo cộng sản Việt Nam nói chung, vấp phải sự phản đối của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

02:25:pm 26/09/11 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Yêu dân thì dân sẽ yêu lại

Yêu dân thì dân sẽ yêu lại

Kiếm được một người vì dân thật khó lắm thay, bảo vệ người vì dân càng khó khăn gấp vạn. Liệu 80 triệu người dân có bảo vệ được Vương Đình Huệ hay không?

02:12:pm 26/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nội chiến ở Libya nhìn từ góc độ khác[1]

Nội chiến ở Libya nhìn từ góc độ khác[1]

Do tính cách bình đẳng xã hội cao, Libya khác hoàn toàn với phần đông các quốc gia sản xuất dầu hoả khác.

03:15:am 26/09/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Putin trở lại Kremlin: Brezhnev, Murabak, Gaddafi hay Hugo Chavez?

Putin trở lại Kremlin: Brezhnev, Murabak, Gaddafi hay Hugo Chavez?

Nước Nga hôm nay không chỉ là một nhà nước chuyên chế với Sa hoàng Putin, mà là bộ máy với cái “vòm” bảo vệ các “Bố già”.

12:49:am 26/09/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Viết nhân ngày Quốc khánh Trung Cộng (1/10): Đã đến lúc phải xóa món nợ ân oán giang hồ!

Viết nhân ngày Quốc khánh Trung Cộng (1/10): Đã đến lúc phải xóa món nợ ân oán giang hồ!

Nếu cứ nhắc nhở người Việt Nam chúng ta phải tri ân kẻ đã viện trợ cho Việt Nam để thực hiện vai trò “tiền đồn” của phe XHCN… Vậy ai sẽ đền ơn cho dân tộc Việt Nam đã đổ một núi xương biển máu để làm “tiền đồn” bảo vệ cho cái hệ thống XHCN đã vĩnh viễn đi vào lịch sử ấy?

12:01:am 26/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Nguy cơ phá sản tất yếu của quỹ Hưu trí Việt Nam

Nguy cơ phá sản tất yếu của quỹ Hưu trí Việt Nam

Đến năm 2011, Việt Nam cũng bước vào giai đoạn dân số đang già hóa, tức tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên đạt 10%

12:00:am 26/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Dậy cho con tiếng nói thật thà

Dậy cho con tiếng nói thật thà

Chúng ta cần phải xác tín rằng: “Nhân nghiã nhất định phải thắng hung tàn. Và Tình thương rồi sẽ xoá thù hận.

12:00:am 26/09/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »