WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:39:pm 11/09/11 Đăng ngày “September 11th, 2011”

Liên Xô – Nhà nước phong kiến trá hình [1]

Liên Xô – Nhà nước phong kiến trá hình [1]

Điều phi lí lớn nhất của xã hội Liên Xô là luật pháp thời nông nô được khoác lên mình hình thức xã hội chủ nghĩa. Những người nông nô xây dựng chủ nghĩa xã hội tối tăm. Người ta kêu gọi công dân với xiềng ở chân và còng số tám trên tay bay đến những chân trời tươi sáng.

03:39:pm 11/09/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Từ ngày 11 tháng 9 đến mùa xuân Arab

Từ ngày 11 tháng 9 đến mùa xuân Arab

Thực vậy, kết quả tổng hợp của các chiến dịch tình báo, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, sự chuyển hóa từ trong nội bộ phong trào thánh chiến và Mùa xuân Arab đã làm suy yếu sức mạnh của Al Qaeda. Các chi nhánh và hệ tư tưởng được tái cấu trúc có nghĩa là một số bộ phận của Al Qaeda có thể sẽ tiếp tục tồn tại, vì họ đã bén rễ khá sâu vào một số khu vực nào đó. Nhưng Al Qaeda, như là một mối đe dọa toàn cầu, thì đã suy yếu nghiêm trọng.

02:31:pm 11/09/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Siêu cường tất yếu

Siêu cường tất yếu

Những dự đoán này làm lung lay quan niệm chính yếu cho rằng sức mạnh siêu cường kinh tế Mỹ tự nó thoái hóa [chứ không do sứ ép từ ngoài]. Thật ra, chính những hành động của TQ sẽ định đoạt phần lớn sự cách biệt lớn hay nhỏ giữa mức tăng trưởng kinh tế của TQ và Hoa Kỳ.

02:19:pm 11/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trung thu trong lòng cách mạng

Trung thu trong lòng cách mạng

Rồi hai vợ chồng im lặng thật lâu. Buổi xế trưa ở vùng đất mới khai phá lặng lẽ và trống trải, sao lòng người hình như ai cũng thấy bị dìm xuống bằng chính cái trống trải đó, và cái lặng lẽ bên ngoài hòa với cái lặng lẽ trong người, nghe ra như một thứ ẩn uất, chất chứa toàn những chuyện không vừa ý.

01:50:pm 11/09/11 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Cuộc khủng bố ngày 11/9/2001 đã thay đổi Hoa Kỳ và cả thế giới

Cuộc khủng bố ngày 11/9/2001 đã thay đổi Hoa Kỳ và cả thế giới

Đế chế Liên Xô sụp đổ và Pax America Cuộc bầu cử tự do đầu tiên tại Ba Lan ngày 4/6/1989 và bức tường Berlin bị phá bỏ tháng 11/1989, đã tạo nên hiệu ứng domino, làm sụp đổ thành lũy cộng sản châu Âu. Hàng loạt các nước Đông Âu giành lại tự do, [...]

01:37:am 11/09/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhà nước bất hảo

Nhà nước bất hảo

Công khai ca ngợi và kết thân với một nhà nước bất hảo thì hành động này gọi là gì?

01:29:am 11/09/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giải thưởng Hồ Chí Minh

Giải thưởng Hồ Chí Minh

Giời ạ, cả hai giải thưởng (thổ tả) vừa nêu có “nét đẹp” nào đâu mà có thể làm cho chúng … “xấu đi” được chứ ?

01:08:am 11/09/11 | Đăng tại SỔ TAY TNT, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

10 nước cạnh tranh nhất thế giới, VN tụt hạng

10 nước cạnh tranh nhất thế giới, VN tụt hạng

WEF tỏ ra bi quan hơn cả về tình trạng lạm phát, đang tăng với tốc độ hai con số ở Việt Nam hiện nay.

12:51:am 11/09/11 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »