WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:18:pm 08/09/11 Đăng ngày “September 8th, 2011”

Nhất trí từ trong tới ngoài?

Nhất trí từ trong tới ngoài?

Chuyến thăm của Đới Bỉnh Quốc tới Việt Nam đang được dư luận quan tâm, nhất là sau những “sự cố” trên biển Đông và những đợt biểu tình chống Trung Quốc vừa qua của người Việt ở Hà Nội, Sài Gòn và nhiều nơi khác trên thế giới. Theo BBC, ông Đới đã “đề [...]

02:18:pm 08/09/11 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

‘Diễn biến hòa bình’ chính hiệu

‘Diễn biến hòa bình’ chính hiệu

Họ cho rằng những kẻ chủ trương diễn biến hòa bình là ‘bọn đế quốc và bọn phản động tay sai của chúng’, là kẻ thù của nhân dân.

05:40:am 08/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vài suy nghĩ về việc sửa đổi Hiến pháp?

Vài suy nghĩ về việc sửa đổi Hiến pháp?

Tiền thuế của dân đâu phải được nộp để các nhà lãnh đạo thỉnh thoảng mang Hiến pháp ra đổi Hiến pháp mới, hay sửa lại cho có công có việc mà làm!

05:24:am 08/09/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

ĐCS VN sập bẫy trong các cuộc biểu tình chống bá quyền Trung Quốc?

ĐCS VN sập bẫy trong các cuộc biểu tình chống bá quyền Trung Quốc?

Phải chăng ĐCS VN đang bị sa vào bẫy của một tổ chức hay một thế lực nào đó muốn phá đi nốt những gì là uy tín, trông mong vào ĐCS VN vẫn còn sót lại đâu đó trong dân chúng?

05:18:am 08/09/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thời những tác phẩm nhỏ được giải thưởng lớn

Thời những tác phẩm nhỏ được giải thưởng lớn

Nếu cứ đánh tráo dở thành hay, sai thành đúng, xấu thành tốt, ác thành thiện như thế này sẽ không thể còn nền văn học Việt Nam, thậm chí văn hóa Việt Nam rồi cũng sẽ biến mất cùng với nguy cơ dân tộc bị diệt vong đang có cơ xuất hiện.,.

12:00:am 08/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Việt Nam: Tra tấn, cưỡng bức lao động trong Trung tâm cai nghiện

Việt Nam: Tra tấn, cưỡng bức lao động trong Trung tâm cai nghiện

Hệ thống các trung tâm cưỡng bức lao động đối với người nghiện ma túy có nguồn gốc từ các trại “cải tạo lao động”…

12:00:am 08/09/11 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »