WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:17:pm 19/09/11 Đăng ngày “September 19th, 2011”

Hiến pháp & đồng hồ

Hiến pháp & đồng hồ

Cứ mỗi lần nghe đến nhà đương cuộc Hà Nội rục rịch chuyện sửa đổi hiến pháp là tôi lại nhớ đến mẩu đối thoại mà mình nghe được ở tiệm sửa đồng hồ, vào ngày 30 tháng 4, hơn 30 năm trước: – Dục bà nó đi chớ đồ giả mà làm sao sửa đuợc, mấy cha!

09:17:pm 19/09/11 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, SỔ TAY TNT | Đọc tiếp »

15 ngự lâm pháo thủ Sài Gòn

15 ngự lâm pháo thủ Sài Gòn

Chúng cấm ta ra đường thì ta gõ bàn phím dân chủ.

09:55:am 19/09/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sài Gòn: Biểu tình trong mưa

Sài Gòn: Biểu tình trong mưa

Cuộc biểu tình nhỏ kết thúc lúc 20h 30′ chiều qua.

12:49:am 19/09/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Wikileaks: Quan hệ Bắc Kinh-Hà Nội tùy thuộc đấu đá nội bộ VN

Wikileaks: Quan hệ Bắc Kinh-Hà Nội tùy thuộc đấu đá nội bộ VN

Theo đại sứ Mỹ, Tướng Vịnh không phải là một người “dễ bảo”.

12:23:am 19/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Anh sắp xử vụ trả học phí cho con ông Thúy

Anh sắp xử vụ trả học phí cho con ông Thúy

Thanh tra chống hối lộ của Anh đã buộc tội một doanh nhân người Anh trong vụ điều tra trả tiền học con cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thúy. Cơ quan điều tra Gian lận Nghiêm trọng (SFO) đã buộc tội doanh nhân Bill Lowther, 71 tuổi, một cựu [...]

12:07:am 19/09/11 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Liên Xô – Nhà nước phong kiến trá hình [2]

Liên Xô – Nhà nước phong kiến trá hình [2]

Hiện nay chúng ta đã biết những biện pháp tra tấn nào đã được đem ra sử dụng nhằm ép người ta thú nhận những tội ác mà họ chưa từng phạm. Nhẹ nhất là không cho ngủ, bình thường nhất là đánh đập.

12:01:am 19/09/11 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Nước Mỹ “quên” khóa cửa và thấy khóa bị phá ở Nội Bài

Nước Mỹ “quên” khóa cửa và thấy khóa bị phá ở Nội Bài

Khi về đến Hà Nội, chiếc thùng giấy của tôi đã bị rạch và một số thứ trong thùng giấy đã biến mất.

12:00:am 19/09/11 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »