WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:12:pm 10/10/13 Đăng ngày “October 10th, 2013”

Jonathan London: Ý nghĩa của việc tướng Giáp qua đời

Jonathan London: Ý nghĩa của việc tướng Giáp qua đời

Tiêu đề các báo cho chúng ta biết rằng vào tuần này, Việt Nam đang thương tiếc cái chết của Tướng Võ Nguyên Giáp. Thực tế, có gì đó phức tạp và thú vị hơn đang diễn ra. Tướng Giáp, tất nhiên, là một nhân vật quan trọng trong lịch sử quân sự và chính [...]

04:12:pm 10/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trận chiến tranh giành di sản chính trị của tướng Giáp

Trận chiến tranh giành di sản chính trị của tướng Giáp

Hãng tin AFP trích lời một nữ blogger nổi tiếng ở Việt Nam cho rằng những đấu đá nội bộ giữa các nhóm đặc quyền, đặc lợì là những gì còn sót lại từ một đảng đã từ bỏ mọi ý thức hệ

04:04:pm 10/10/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tiếng Cú Bis

Tiếng Cú Bis

Những kẻ “thiểu số vô năng” này, tất nhiên, đều vô tội.

04:00:pm 10/10/13 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Mỹ Yên, vùng đất chưa yên!

Mỹ Yên, vùng đất chưa yên!

Trong bài  “ Cồn Dầu, nắng mới vươn lên” vào tháng 10-11, tôi có viết là: GM Nguyễn thái Hợp đã không nhân danh GM Vinh, không nhân danh HĐGMVN. Nhưng nhân danh một người dân, là GM tại Vinh, là chủ tịch UBCL / HB trực thuộc HĐGMVN mà lên tiếng. Trong sự kiện lên tiếng, [...]

03:39:pm 10/10/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đọc “Dưới bóng đa chùa Viên Giác” như có nhạc và thơ trong văn xuôi Trần Trung Đạo

Đọc “Dưới bóng đa chùa Viên Giác” như có nhạc và thơ trong văn xuôi Trần Trung Đạo

ôi có thói quen, khi đọc Trần Trung Đạo, bao giờ cũng mở băng, nghe bài ca “ Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười“ của ông.

03:32:pm 10/10/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Diện mạo văn hóa, văn học miền Nam trong những tình thế cực đoan lại là nơi hội tụ của bốn dòng chảy văn hóa-văn học

Diện mạo văn hóa, văn học miền Nam trong những tình thế cực đoan lại là nơi hội tụ của bốn dòng chảy văn hóa-văn học

Rất tiếc, lại một lần nữa, Miền Bắc phạm phải một lỗi lầm lịch sử là đã phủ nhận nó, quét sạch, tiêu hủy toàn bộ cái nền văn học ấy, đầy đọa những nhà văn, nhà báo, nhà văn hóa đã góp phần hình thành nền văn học ấy.

03:24:pm 10/10/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Giai thoại trong thời chiến tranh Việt nam

Giai thoại trong thời chiến tranh Việt nam

. Điển hình như chuyện bà mô tả cảnh Tướng Nguyễn Ngọc Loan lúc nằm tại bệnh viện sau lúc bị bắn trọng thương…

03:09:pm 10/10/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »