WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 08:08:am 25/10/13 Đăng ngày “October 25th, 2013”

Bộ trưởng Bộ Y tế nên từ chức!

Bộ trưởng Bộ Y tế nên từ chức!

Nếu như không dám cách chức, không dám từ chức và cứ lấp liếm tìm cách đổ tội cho những nguyên nhân hoàn cảnh khách quan thì không bao giờ ngăn được nạn tiêu cực và không chỉ riêng ở ngành y tế mà còn ở rất nhiều ngành nghề khác.

08:08:am 25/10/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

AFP: Một người Đức kiện nhà cầm quyền Hà Nội

AFP:  Một người Đức kiện nhà cầm quyền Hà Nội

Bác sĩ Đức Bernhard Diehl, người đã sống sót sau 4 năm bị giam cầm tại Bắc Việt trong chiến tranh Việt Nam vừa quyết định khởi kiện nhà cầm quyền Hà Nội. Ông Bernhard Diehl đưa ra quyết định này sau gần 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Theo thông tin của [...]

04:51:am 25/10/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người dân thất vọng với HP, họ phản ứng ra sao?

Người dân thất vọng với HP, họ phản ứng ra sao?

Đầu năm nay 2013 Quốc hội Ba đình mang hiến pháp 1992 ra nói là để cho dân góp ý sửa chữa. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hốt hoảng vì phản ứng bất ngờ của quần chúng. Điển hình có thể kể: nhóm 72 trí thức đưa ra Dự thảo Hiến Pháp khác [...]

04:28:am 25/10/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »