WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:14:pm 22/10/13 Đăng ngày “October 22nd, 2013”

Bà Ba Sương trở lại thương trường

Bà Ba Sương trở lại thương trường

Có mấy ai biết trong thời gian vướng vào những rắc rối pháp luật, bà Trần Ngọc Sương (Ba Sương) – Anh hùng lao động thời đổi mới, nguyên giám đốc Nông trường Sông Hậu (Cần Thơ), vẫn âm thầm đi tìm con đường riêng cho mình. “Năm năm qua là những tháng ngày trải [...]

03:14:pm 22/10/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Kẻ nhốt người hóa ra cũng bị nhốt

Kẻ nhốt người hóa ra cũng bị nhốt

Nhà chính trị lão thành Lý Quang Diệu, được coi là cha đẻ của nước Singapore hiện đại, một thời được mời làm cố vấn cho các nhà lãnh đạo Việt Nam khi bắt đầu đổi mới và hội nhập vào cuối thế kỷ trước. Ông vừa ra mắt cuốn sách One man’s view of the world (Nhìn thế giới [...]

03:05:pm 22/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thế lực thù địch trốn ở đâu?

Thế lực thù địch trốn ở đâu?

…kẻ thù đích thực của dân tộc là những kẻ đã rước Các Mác, Ăngen và Lê Nin về để đồng bào ruột thịt bắn giết lẫn nhau, con đấu cha – vợ tố chồng, đồng chí sát hại lẫn nhau, và đất nước đến nay vẫn ngụp lặn trong lạc hậu.

09:11:am 22/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vài lời cuối cho bác sĩ Trương Thìn

Vài lời cuối cho bác sĩ Trương Thìn

Đã khá lâu tôi không nhắc đến tên của bác sỹ Trương Thìn trong các bài viết của tôi, bởi khi hai nhạc sỹ trẻ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình bị đưa ra tòa xét xử và kết án vào ngày 30 tháng 10 năm 2012, trong một bài viết để lên tiếng [...]

06:00:am 22/10/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hệ thống tuyên truyền và Tướng Giáp huyền thoại

Hệ thống tuyên truyền và Tướng Giáp huyền thoại

Đám tang tướng Võ Nguyên Giáp đã xong, một đám tang được nhiều hệ thống truyền thông chú ý và bình luận nhiều chiều, khen, chê… đủ cả. Nhưng, cần phải công nhận sự thật khách quan này: Đây là một đám tang mà số lượng người quan tâm, đến viếng rất lớn, hơn hẳn [...]

12:00:am 22/10/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »