WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:15:pm 28/10/13 Đăng ngày “October 28th, 2013”

Tuyên chiến với dân tộc

Tuyên chiến với dân tộc

  Quốc hội Việt Nam đang họp một phiên họp được coi là dài nhất – 33 ngày – và quan trọng bậc nhất, vì sẽ thông qua bản Hiến pháp mới và Luật đất đai (sửa đổi), hàng chục năm mới có một lần. Xem ra Bộ Chính trị Trung ương đảng CS và Ban [...]

04:15:pm 28/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vì sao các “nhà ngoại cảm” có đất sống?

Vì sao các “nhà ngoại cảm” có đất sống?

Sẽ không có chuyện người dân phải nôn nao, tự làm và tự mắc bẫy, nếu nhà nước có sự quản lý chặt chẽ, thông tin đầy đủ về các liệt sĩ, tử sĩ và thân nhân.

08:16:am 28/10/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhân vật lịch sử Phan Châu Trinh và những bài học cho hôm nay

Nhân vật lịch sử Phan Châu Trinh và những bài học cho hôm nay

Trong những nhân vật lịch sử của dân tộc ta hồi đầu thế kỷ 20, gắn liền với cuộc đấu tranh chống Pháp, có ba nhân vật đặc biệt mà tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn cả là Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và Nguyễn Tất Thành tức Hồ Chí Minh.

06:39:am 28/10/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đâu là nơi duy nhất, người Việt Nam không bị khinh?

Đâu là nơi duy nhất, người Việt Nam không bị khinh?

… một người bạn của tôi nói rằng, trên thế giới hiện nay chỉ có duy nhất một nơi mà người Việt Nam không bị khinh rẻ, đó là nước Mỹ!

12:01:am 28/10/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ông Đặng Thành Tâm: “Lắm lúc tôi muốn uống thuốc sâu tự tử”

Ông Đặng Thành Tâm: “Lắm lúc tôi muốn uống thuốc sâu tự tử”

chúng tôi đã phải giải quyết bằng cách thoái hết vốn đầu tư vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chỉ còn tập trung vào khu công nghiệp.

12:00:am 28/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »