WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:10:pm 05/10/13 Đăng ngày “October 5th, 2013”

Ăn mặc & ăn nói

Ăn mặc & ăn nói

Câu hỏi đặt ra người Việt sẽ làm gì sau đó, sau khi những kẻ cầm quyền hiện tại buộc phải buông tay hay thay đổi? Tương lai thường không tốt đẹp, hay sáng sủa gì cho lắm, đối với những ai không sẵn sàng để chờ đón nó.

06:10:pm 05/10/13 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tướng Võ Nguyên Giáp, như tôi từng biết

Tướng Võ Nguyên Giáp, như tôi từng biết

Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời ngày 4/10/2013, quá tuổi 102, (đến 25-8-2011 là tròn trăm tuổi). Thọ hơn 1 thế kỷ là cực hiếm, cực quý trong đời một người, vượt qua Đại Thọ Bách Niên. Người xưa nói khi nắp quan tài đậy lại là dịp luận bàn đánh giá đầy [...]

01:39:pm 05/10/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vĩnh biệt Đại tướng

Vĩnh biệt Đại tướng

12:10:pm 05/10/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tướng Giáp trong mắt người Phương Tây

Tướng Giáp trong mắt người Phương Tây

… trong suốt thời gian chiến tranh, từ 1946 đến tháng 7-1954, không một phụ nữ, cụ già hay trẻ em người Pháp nào bị bắt cóc làm con tin hay bị sát hại để trả thù báo oán, như đã từng xảy ra tại Algeria hay những quốc gia Châu Phi những năm sau đó.

05:10:am 05/10/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Truyền thông quốc tế nói về sự ra đi của tướng Giáp

Truyền thông quốc tế nói về sự ra đi của tướng Giáp

Ông cũng đã giúp “phiến quân của Hồ Chí Minh thành lập quân đội” và cuối cùng “đã lãnh đạo đội quân đó”. -CNN

04:59:am 05/10/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Biểu tình đòi thả người tại sân bay Tân Sơn Nhất

Biểu tình đòi thả người tại sân bay Tân Sơn Nhất

VRNs (05.10.2013) – Sài Gòn – Khoảng 8g sáng nay một số blogger và người thân, bạn bè của blogger Yeu NuocViet (Châu Văn Thi) đã tập trung tại Phòng tiếp dân của ga đi, sân bay quôc tế Tân Sơn Nhất để yêu cầu thả người bị câu lưu trái phép từ nửa đêm [...]

03:30:am 05/10/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »