WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:53:pm 19/10/13 Đăng ngày “October 19th, 2013”

Di sản Võ Nguyên Giáp

Di sản Võ Nguyên Giáp

Nếu ông mang theo cái di sản của ông xuống mồ thì phước hạnh cho đất nước và dân tộc này biết mấy!

03:53:pm 19/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Luồng gió thương mại thổi vào Việt Nam

Luồng gió thương mại thổi vào Việt Nam

Trong khi đó, các nhà đàm phán thương mại Mỹ vẫn đang nóng lòng muốn kết thúc đàm phán TPP. Sự hấp dẫn đối với Việt Nam là cơ hội thâm nhập thị trường Mỹ tốt hơn

03:28:am 19/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hội cựu tù Đông Dương phản đối Ngoại trưởng Pháp ca ngợi Tướng Giáp

Hội cựu tù Đông Dương phản đối Ngoại trưởng Pháp ca ngợi Tướng Giáp

Hôm qua 17/10/2013, Hội cựu tù nhân Đông Dương của Pháp đã lên tiếng phản đối phát biểu của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ca ngợi đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngay sau khi ông qua đời ngày 04/10 vừa qua.   Trong thông cáo ra hôm qua, Hiệp hội toàn quốc các cựu tù [...]

03:23:am 19/10/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chết để làm gì?

Chết để làm gì?

Hồi ký Lê Ngọc Danh Chết để làm gì ? Ai nói câu đó ? Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam.  Ai nghe được ? Trung úy tùy viên Lê Ngọc Danh. Ghi nhận ở đâu ? Trong tác phẩm Nguyễn Khoa Nam của gia tộc Nguyễn Khoa. Người nói như vậy có phải đang hoảng [...]

12:13:am 19/10/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »