WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:45:pm 15/10/13 Đăng ngày “October 15th, 2013”

Nguyễn Văn Sơn: Phản hồi bài viết của Lê Nguyên Hồng về “Triển lãm Thuyền nhân Việt”

Nguyễn Văn Sơn: Phản hồi bài viết của Lê Nguyên Hồng về “Triển lãm Thuyền nhân Việt”

Chủ đề của cuộc triển lãm là Escape from Vietnam (Vượt biên từ Việt Nam) chứ không phải chuyện người Việt định cư ở Úc.

03:45:pm 15/10/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sự ra đi của tướng Giáp bắt đầu một thời đại mới?

Sự ra đi của tướng Giáp bắt đầu một thời đại mới?

Ở Việt Nam, hai vấn đề lấn nhất là mất tự do và mất đất.

03:06:pm 15/10/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vấn đề thủy điện nước ta

Vấn đề thủy điện nước ta

Rà soát để điều chỉnh lại kế hoạch phát triển thủy điện. Đến thời điểm hiện nay, số dự án đăng ký ồ ạt đã lên tới con số 1.097

06:25:am 15/10/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Quốc hội VN sắp phê chuẩn phó thủ tướng

Quốc hội VN sắp phê chuẩn phó thủ tướng

    Ngày 14/10, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết ngày 12/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm [...]

06:13:am 15/10/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Xây dựng một chế độ chính trị hậu-cộng-sản ở Việt Nam

Xây dựng một chế độ chính trị hậu-cộng-sản ở Việt Nam

Theo tôi, bàn về một chế độ chính trị hậu-cộng-sản ở Việt Nam là bàn về tương lai chính trị của Việt Nam. Vì thế, thành ngữ hậu-cộng-sản cần phải đuợc hiểu theo cả về nghĩa hẹp lẫn nghĩa rộng. Hẹp là có ý nói về thứ tự thời gian. Vậy chế độ hậu-cộng-sản là chế độ tiếp theo sau, và sẽ thay đổi hẳn, chế độ cộng sản là chế độ phải loại bỏ và đã được loại bỏ.

01:52:am 15/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đức Giáo Hoàng hiệp thông và kêu gọi cầu nguyện cho Mỹ Yên?

Đức Giáo Hoàng hiệp thông và kêu gọi cầu nguyện cho Mỹ Yên?

Với bài “Thực chất việc Phái đoàn Tôn giáo của chính phủ Việt Nam tới thăm Vatican ra sao?[1]“ LM Trần Công Nghị cho biết một phái đoàn Ủy ban Tôn giáo Nhà nước Việt Nam gồm 7 thành viên do ông Phạm Dũng, thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm trưởng ban Tôn giáo dẫn [...]

12:57:am 15/10/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam đã an bài trong tay TQ

Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam đã an bài trong tay TQ

Người Việt Nam, chính quyền Việt Nam hiện nay đã chuẩn bị sẵn sàng địa thế và mọi cửa ngõ Lãnh thổ quốc gia để TQ tràn vào dễ dàng nhất. Tinh thần quân đội và sức chiến đấu thì rất bạc nhược rồi, cảnh giác thì… chĩa súng vào dân rồi. Các chiến sĩ Trung Hoa cứ yên tâm mà đến!

12:01:am 15/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »