WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:49:am 18/10/13 Đăng ngày “October 18th, 2013”

Người phụ nữ của Miến Điện

Người phụ nữ của Miến Điện

Chưa bao giờ tôi phải rầu rĩ nghĩ về tính mạng mình có thể bị đe dọa. Tôi không để tâm đến nó.

07:49:am 18/10/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chuyện đáng ghi nhớ tại Đại Hội XI Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Chuyện đáng ghi nhớ tại Đại Hội XI Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

Nói chung, thì Đại Hội XI năm 2013 này đã gây được sự chú ý của nhiều giới chức trong cộng đồng người Việt tại Nam California

03:09:am 18/10/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ông Giáp của Việt Nam được đánh giá lại

Ông Giáp của Việt Nam được đánh giá lại

Ðúng là trong chiến tranh Ðông Dương thứ nhất, Ô. Giáp ðã biến một ðoàn quân nhỏ bé trang bị nhẹ thành một quân lực quy ước kỷ luật.

03:00:am 18/10/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

An Nam phù thủy

An Nam phù thủy

Xưa nay, vận mệnh của một quốc gia là do sự vận động của thời đại, chứ đâu phải cứ cúng bái mà nên?

02:53:am 18/10/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Quyền được có thần tượng

Quyền được có thần tượng

Nếu ai đó thích hay không thần tượng tướng Giáp cũng là bình thường, do vị trí của họ từng đứng bên này hay bên kia của cuộc chiến.

02:46:am 18/10/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Bao nhiêu năm rồi mà vẫn u mê…

Bao nhiêu năm rồi mà vẫn u mê…

Rất nhân bản khi chúng ta khóc cho một người vừa mất. Nhưng có lẽ cũng nên dành nước mắt cho những nấm mồ không hương khói của cả hai bên.

02:27:am 18/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »