WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:35:pm 24/10/13 Đăng ngày “October 24th, 2013”

Nguyễn Cao Kỳ Duyên: “Văn hóa Tây thiên về khuyến khích còn văn hóa Việt thiên về chỉ trích”

Nguyễn Cao Kỳ Duyên: “Văn hóa Tây thiên về khuyến khích còn văn hóa Việt thiên về chỉ trích”

Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên thay đổi cách suy nghĩ nhất là đối với lớp trẻ ngày nay để xã hội càng ngày càng tốt đẹp và tích cực hơn.

03:35:pm 24/10/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ngân sách “vay nhiều”, người dân sẽ thêm yêu nước

Ngân sách “vay nhiều”, người dân sẽ thêm yêu nước

Chính phủ thông qua báo cáo tại Quốc hội đang chuẩn bị tâm lý cho người dân về tình trạng ngân sách không đủ để chi tiêu và chắc chắn sẽ có những khoản vay nợ để bù chi tiêu.

03:15:pm 24/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tầm quan trọng của hiến pháp dân chủ

Tầm quan trọng của hiến pháp dân chủ

Một khi người dân đã chọn cho mình một chính thể, nhà cầm quyền không được phép thay đổi nó.

03:06:pm 24/10/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Người bị còng tay khi bác sĩ khám bệnh

Người bị còng tay khi bác sĩ khám bệnh

Hôm ấy, chị Nga chùi nước mắt kể với tôi: Vì bị giam cầm khổ ải, chồng chị bị trĩ rất nặng, đứng ngồi, đi lại khó khăn, đêm nằm đau đớn, chị phải kêu nài mãi nhà tù mới cho chồng chị đi khám bệnh.

03:32:am 24/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Anh chị em ơi!

Anh chị em ơi!

(Nhại thơ Tố Hữu) Tám ba năm đời ta có Đảng Hôm nay ôn lại quãng đường dài… Nhục nhằn, gian khó đắng cay Đau thương đói khổ đọa đầy tấm thân Mùa xuân đó, con chim cũng khóc Cột điện kia chấp chới lê chân Đời ta gương vỡ tan tành , Cây tươi [...]

03:12:am 24/10/13 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tầu có đáng sợ không?

Tầu có đáng sợ không?

Khách quan và chủ quan, vận nước Việt còn dài, Việt chưa thể mất nước, và rất có thể Trung Hoa sẽ vỡ đổ tan tành trước khi thực hiện âm mưu quỷ kế xâm lấn Việt.

12:01:am 24/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »