WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:06:pm 16/10/13 Đăng ngày “October 16th, 2013”

Bị khủng bố đánh đập vì tố cáo lãnh đạo

Bị khủng bố đánh đập vì tố cáo lãnh đạo

Bản thân ông Lê Anh Hùng cho hay dù biết khi làm đơn tố cáo đối với những nhân vật cao cấp như thế tại Việt Nam hiện nay sẽ phải đối diện với mọi hình thức trấn áp, trả thù

02:06:pm 16/10/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tâm sự người vợ tù

Tâm sự người vợ tù

Có phải từ ngày Điếu Cày chuyển vào trại, sợ mối liên kết bền chặt giữa 4 người trong một phân trại sẽ bất lợi cho chúng trong lĩnh vực đối phó với tù hình sự, nên chúng chuyển anh Nghĩa đi không?

01:13:pm 16/10/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Biểu tình câm?

Biểu tình câm?

Bài viết này tôi chỉ nói về một hiện tượng mà bề ngoài ai cũng thấy, đó là trong những câu chuyện thường ngày, khi người ta nhắc đến từ ông đại tướng, chẳng cần nói tên, người ta vẫn nghĩ ngay đó là cụ Võ Nguyên Giáp, cứ như thể cái từ đại tướng [...]

01:04:pm 16/10/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tuyên bố chung VN-TQ thời kỳ mới

Tuyên bố chung VN-TQ thời kỳ mới

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 13-15/10 của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, hai bên đã ra tuyên bố chung. Trong thời gian chuyến thăm, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; hội kiến với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước [...]

12:27:am 16/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »