WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:25:am 02/10/13 Đăng ngày “October 2nd, 2013”

Người vợ lính ở Thủ Đức

Người vợ lính ở Thủ Đức

Chuyện đời người vợ lính thời chinh chiến với kết thúc bi thảm và anh hùng, tôi nghe kể lại thấy lòng xót xa lắng đọng.

09:25:am 02/10/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

LS Lê Quốc Quân bị 30 tháng tù vì “trốn thuế”

LS Lê Quốc Quân bị 30 tháng tù vì “trốn thuế”

Ông Quân cũng được cho là người nắm giữ vai trò quan trọng và có uy tín trong các hoạt động công giáo, nhất là giới trẻ công giáo Việt Nam.

09:21:am 02/10/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hình ảnh từ bên ngoài phiên xử LS Lê Quốc Quân

Hình ảnh từ bên ngoài phiên xử LS Lê Quốc Quân

Phiên xử luật sư Lê Quốc Quân đã diễn ra sáng nay 2/10/2013 tại Tòa án Nhân dân Tp. Hà Nội sau nhiều lần trì hoãn. Hiện có những tin tức và dự đoán khác nhau về mức án cho luật sư Quân. Có luồng ý kiến cho rằng, Ls sẽ bị án nhẹ hoặc [...]

01:18:am 02/10/13 | Đăng tại MEDIA, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

TQ đã và đang thắng Nga ở Trung Á

TQ đã và đang thắng Nga ở Trung Á

Người ta đang thấy Trung quốc bỏ hàng trăm tỷ mua và thuê cảng của Hy lạp để chủ động đổ hàng vào châu Âu.

12:00:am 02/10/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »