WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:12:pm 11/10/13 Đăng ngày “October 11th, 2013”

Dân bắt trói 6 cán bộ đang thi hành công vụ

Dân bắt trói 6 cán bộ đang thi hành công vụ

6 người bị bắt trói gồm 3 cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường thuộc Công an tỉnh Hòa Bình, 2 cán bộ Công an H.Kim Bôi và một cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; trước đó một ngày, một trưởng thôn cũng bị bắt trói nhưng đã tự cởi [...]

03:12:pm 11/10/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Thông tin mới nhất về 2 tù nhân Minh Hạnh và Mai Thị Dung

Thông tin mới nhất về 2 tù nhân Minh Hạnh và Mai Thị Dung

Cán bộ trại cũng đến “vận động”, ông hãy khuyên Hạnh sớm nhận tội để được thả …..

02:58:pm 11/10/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tướng Võ Nguyên Giáp và đại hồng chung CS

Tướng Võ Nguyên Giáp và đại hồng chung CS

Nhiều người mà trong đó có tôi vẫn cứ ray rứt với cái giả dụ rằng, nếu không có đảng CSVN thì đất nước này có độc lập từ thực dân Pháp hay không?

02:27:pm 11/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vĩnh biệt huyền thoại

Vĩnh biệt huyền thoại

Năm triệu người thiệt mạng để Ông khai sinh ra một chính quyền. Nhưng chính quyền của Ông lại tồi tệ hơn những chính quyền mà Ông đã khai tử.

02:18:pm 11/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Về 2 dân oan Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Tuyền

Về 2 dân oan Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Tuyền

Chúng tôi xin được trích đăng lại tâm thư của chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đã gởi đi trước khi hai chị bị bắt giam biệt tích:

02:10:pm 11/10/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Một góc xã hội Việt Nam qua hình tượng tướng Giáp

Một góc xã hội Việt Nam qua hình tượng tướng Giáp

Nếu các bạn đã quyết chịu tang ông thì hãy đốt nén hương cho cả những người đã bỏ mạng trong thời bình vì chính sách mà ông Giáp chưa bao giờ phản đối.

02:01:pm 11/10/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Từ thằng Đờm tới “thánh” Giáp

Từ thằng Đờm tới “thánh” Giáp

Thấy nó ngồ ngộ, vì bình sinh ông Giáp, không chơi thân với thằng Đờm, cái giọng hét của nó chắc gì ông Giáp hiểu nổi? Không hiểu nổi, thì làm sao “tâm đắc” ? Không “tâm đắc,” ông Giáp dễ gì, trở thành fan hâm mộ thằng Đờm. Khó hiểu qúa, thằng Đờm ngang nhiên vào trước, hoàn toàn thật.

01:15:am 11/10/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »