WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:36:pm 21/10/13 Đăng ngày “October 21st, 2013”

Người H Mông 4 tỉnh phía Bắc đổ về Hà Nội đòi thả người

Người H Mông 4 tỉnh phía Bắc đổ về Hà Nội đòi thả người

Trong mấy ngày qua, trời Hà Nội mưa và gió lạnh, thông tin về những người H Mông bị bị công an quận Đống Đa đuổi ra khỏi nhà thờ trong đêm giá lạnh đã khiến cộng đồng không thể bàng hoàng, bàng hoàng vì tại sao con em nhân dân sau khi được tuyển [...]

03:36:pm 21/10/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Xây dựng một chế độ chính trị hậu-cộng-sản ở Việt Nam

Xây dựng một chế độ chính trị hậu-cộng-sản ở Việt Nam

“Văn hóa chính trị” là một khái niệm mới, một loại kiến thức mới, nếu chưa thể nói một ngành học mới đối với người Việt Nam. Loại kiến thức mới này xuất hiện để thay thế ý thức hệ, hay đúng hơn, để hiện thực hóa ý thức hệ bằng cách mang lại cho ý thức hệ một nội dung nhân bản chính xác hơn, đích thực hơn, trên địa hạt chính trị.

09:14:am 21/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Phải chăng Chiến Tranh Lạnh đã chấm dứt? [2]

Phải chăng Chiến Tranh Lạnh đã chấm dứt? [2]

… chế độ Trung cộng và Việt Nam, hay nói khác đi mô hình tổ chức nhân xã độc tài, độc khuynh, độc đảng, với nền kinh tế mâu thuẫn, kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sẽ sớm sụp đổ. Sụp đổ không vì ai đánh mà chính là người của chế độ, con cháu của chế độ.

12:01:am 21/10/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Làn sóng sám hối về Cách mạng Văn hóa ở TQ

Làn sóng sám hối về Cách mạng Văn hóa ở TQ

Nhằm nhắc nhở thế hệ trẻ không được quên bài học lịch sử, nhiều cựu Hồng vệ binh ở Trung Quốc đã công khai xin lỗi về thời kỳ Cách mạng Văn hóa (1966 – 1976). Vào một buổi sáng tháng 10.2013, Trần Tiểu Lỗ, con trai út của Nguyên soái Trung Quốc Trần Nghị, [...]

12:00:am 21/10/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »