WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:59:pm 30/10/13 Đăng ngày “October 30th, 2013”

Nguyễn Lân Thắng bị câu lưu

Nguyễn Lân Thắng bị câu lưu

Nguyễn Lân Thắng, người được biết đến như một biểu tình viên, một facebooker, một người chụp ảnh phóng sự và sau cùng là người tranh đấu cho tự do ngôn luận, vừa bị giữ lúc chiều tối nay tại sân bay Nội Bài khi anh nhập cảnh Việt Nam. Ra đón Nguyễn Lân Thắng [...]

03:59:pm 30/10/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Về với dân

Về với dân

Ra đời bởi học thuyết sai trái, nhà nước Cộng sản Việt Nam phải tồn tại bằng dối trá.

05:32:am 30/10/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Kennedy quyết định rút khỏi Miền Nam

Kennedy quyết định rút khỏi Miền Nam

Theo McNamara ngày 21-8-1963, khoảng 2 giờ sáng, được sự đồng ý của Diệm, Nhu cho lệnh tấn công các chùa chiền…

05:21:am 30/10/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

TBT Nguyễn Phú Trọng và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

TBT Nguyễn Phú Trọng và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng

Có thể ông là một nhà “tiên tri được ủy thác” từ cõi nào đó, mới đủ dũng cảm, dám dẫn dắt hàng trăm triệu người đi trên con đường vô định…

01:44:am 30/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tang lễ Võ Nguyên Giáp, một trường hợp nghiên cứu về tẩy não

Tang lễ Võ Nguyên Giáp, một trường hợp nghiên cứu về tẩy não

Bộ Chính trị cần phải họp để quyết định có nên cho phép ông Giáp chết chưa, chết như thế nào, chết ngày nào và an táng ra sao.

12:01:am 30/10/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »