WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

IMF có nữ Tổng giám đốc đầu tiên

Bà Christine Lagarde đã chính thức trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nắm giữ chức vụ lãnh đạo cao nhất của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF.

Ảnh AFP

Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ hôm thứ Ba 28-6,  Hội Đồng Quản trị IMF đã chọn nữ Bộ trưởng tài chính Pháp Christine Lagarde làm Tổng giám đốc của tổ chức quốc tế này.

Trong một văn bản công bố sau cuộc bỏ phiếu, Quỹ tiền tệ Quốc tế viết: “Hội đồng Quản trị của IMF đã quyết định chọn bà Christine Lagarde phục vụ trong chức vụ Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 7-2011”.

Như vậy, bà Christine Lagarde sẽ đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc IMF, thay thế cho ông Dominique Strauss-Kahn, từ chức hôm 18 tháng 5 sau khi bị cảnh sát New York bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục một nữ nhân viên khách sạn.

Nguồn: RFA

Phản hồi