WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư: Sơ kết sinh hoạt ngày 5 tháng 3

Khi trưa nay một phái đoàn khoảng 165 người vào bên trong để tham dự buổi tiếp xúc với Toà Bạch Ốc, hàng ngàn đồng hương biểu dương sự yểm trợ ở bên ngoài trong một rừng cờ.

Tiếp xúc với phái đoàn người Mỹ gốc Việt gồm hai giám đốc văn phòng thuộc Toà Bạch Ốc. Vị Giám Đốc Văn Phòng Đối Tác Quần Chúng (Office of Public Engagement) ghi nhận rằng đây là một hội tụ chưa từng thấy ở Toà Bạch Ốc về vấn đề nhân quyền và tự do. Ông cho rằng số 130 ngàn người ký thỉnh nguyện thư là chỉ dấu cho mối quan tâm về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và về khả năng huy động của tập thể người Việt.

Vị Giám Đốc văn phòng Đặc Trách Đối Tác Toàn Cầu (Office of Global Engagement) cho biết rằng văn phòng của Ông vừa mới được thành lập và tập thể người Việt là nhóm đầu tiên mà Ông tiếp xúc. Ông ngỏ ý muốn hợp tác với công đồng người Việt để cùng giải quyết các vấn đề khó khăn liên quan đến Việt Nam.

Vị giám đốc văn phòng Hợp Tác Toàn Cầu của Bộ Ngoại Giao cho biết là chính phủ Hoa Kỳ đã hợp tác chặt chẽ với một số cộng đồng di dân và tị nạn để giải quyết các vấn đề thuộc quốc gia nguyên quán của họ. Bộ Ngoại Giao cho biết sẵn sàng áp dụng công thức ấy với cộng đồng người Việt.

Riêng Phụ Tá Ngoại Trưởng Mike Posner, Giám Đốc Văn Phòng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động của Bộ Ngoại Giao nhận xét rằng 130 ngàn chữ ký của người Mỹ gốc Việt sẽ làm tăng sức mạnh cho văn phòng của Ông khi đối tác với Việt Nam. Vị phụ tá của Ông đang chuẩn bị sang Việt Nam vào tuần tới đây.

Tham luận đoàn của người Việt gồm ba người trẻ, nói lưu loát và tạo được niềm xúc động nơi cử toạ.

Khi phái đoàn rời khỏi Toà Bạch Ốc, một nhóm nhỏ đã ở lại để trao đổi riêng với một số nhân viên Toà Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao về cơ chế hợp tác dài hạn, có phản hồi, có theo dõi tiến triển. Một cơ chế và tiến trình như vậy sẽ mở ra nhiều cơ hội để nhiều vấn đề tuần tự được nêu lên và cùng nhau tìm giải pháp. Đây là viên gạch nền tảng mở đầu cho sự hội ý giữa Hành Pháp Hoa Kỳ và tập thể người Mỹ gốc Việt. Hai bên trao đổi về cách sử dụng danh sách tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm để làm chuẩn mực đo lường tiến triển về nhân quyền và tránh tình trạng Việt Nam thả dăm người nhưng bắt hàng loạt mà lại rêu rao là có cải thiện.

Cũng trong ngày hôm nay, một bộ phận của phái đoàn đã tiếp xúc với Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hoà, Arizona), người vừa đến Việt Nam, và nêu lên hai đề nghị. Đề nghị thứ nhất là áp dụng cùng chính sách đối với Miến Điện trước đây: đòi hỏi Việt Nam trả toàn bộ tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm và dùng đó để đo lường mức độ cải thiện nhân quyền của Việt Nam. Vấn đề thứ hai liên quan đến tài sản của công dân Hoa Kỳ bị xâm phạm bởi chính sách tịch thu nhà đất của chính quyền Việt Nam. Một số người khác cùng lúc đã gặp Dân Biểu David Price (Cộng Hoà, North Carolina) và trình bày về những sai sót trong bản phúc trình hàng năm về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.

Trong khi ấy đồng hương ở khắp Hoa Kỳ tiếp tục chiến dịch lấy chữ ký. Tính đến 12 giờ khuya ở Hoa Thịnh Đốn, con số ký thỉnh nguyện đã vượt quá 135 ngàn. Với nhịp độ này mục tiêu đạt 150 ngàn vào ngày 8 tháng 3 là điều khả thi.

© Nguyễn Đình Thắng

© Đàn Chim Việt

 

52 Phản hồi cho “Chiến dịch Thỉnh Nguyện Thư: Sơ kết sinh hoạt ngày 5 tháng 3”

 1. Su That says:

  Không phải lúc nào tôi cũng cho ông Lý Tống đúng, nhưng bài viết mới nhất của ông có một số chi tiết để chúng ta cùng tìm hiểu… Tôi nghĩ người điều hợp chương trình là LS Tuyết Dương đã đưa ra những câu hỏi hoàn toàn khác với sự mong đợi của mọi người là một vấn đề cần quan tâm. Cô LS Tuyết Dương có liên hệ gì với tổ chức của ông Thắng là yếu tố chính của câu chuyện. Ông Thắng đứng ra làm trung gian để lấy hẹn, tiếp xúc với nhân viên tòa Bạch Ốc, vv. Thì không thể nói là không nắm được chương trình… Tại sao một buổi tường trình của người Mỹ gốc Việt về nhân quyền lại biến thành một cuộc điều trần của những người “lãnh đạo trẻ”. Ông Thắng, nếu là người đàng hoàng, phải giải thích một cách tường tận. Nói chuyện mù mờ, như “có đảng phái nào nhúng tay vào, có người của họ vào trong cuộc họp, vv Mà không có luận cứ gì đích xác để giải thích cho những lủng củng này là “đánh trống lãng” để chạy tội.
  Thú thật, lúc trước tôi có cảm tình và mến phục ông Thắng bao nhiêu thì sau vụ này tôi chán ông bấy nhiêu. Quân tử hay tiểu nhân? Cái đó cho bà con chọn.

  http://letungchau.blogspot.com/2012/03/tai-sao-tong-thong-obama-khong-tiep.html?max-results=10
  TẠI SAO TỔNG THỐNG OBAMA KHÔNG TIẾP KIẾN PHÁI ĐOÀN KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ?!?

  by Lý Tống

  I. YOUNG VIETNAMESE AMERICAN LEADERS: Trong các bài viết, bài nói liên quan đến Phái Đoàn Ký Thỉnh Nguyện Thư vào Tòa Bạch Ốc có một điểm cốt lõi của mọi vấn đề nhưng chẳng thấy ai chú tâm hoặc đề cập. Đó là: “Young Vietnamese American Leaders” (YVAL) là tổ chức mà TS Nguyễn Đình Thắng đã và đang dồn mọi nỗ lực để khai sinh thay thế BPSOS (Tổ chức Cứu Người Vượt Biển).
  Trích: “Từ 30 tháng 4 năm 2010, tôi khởi sự chuyến đi “du thuyết” vòng quanh nước Mỹ để tiếp xúc với tập thể người Việt ở các nơi và chuyển tải thông điệp hy vọng và trách nhiệm. Sách Thông Điệp Hy Vọng & Trách Nhiệm của Ts. Nguyễn Đình Thắng phát hành ngày 30 tháng 4, 2010, vạch ra kế hoạch mười năm, với những bước cụ thể, để phát triển thế lực cho cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ đồng thời thay đổi vận mạng của dân tộc ở Việt Nam… Đây là cẩm nang cho những nhà hoạt động cộng đồng, xã hội và dân chủ, cũng như cho những người muốn phát triển khả năng lãnh đạo. Tác giả vạch ra những nguyên tắc căn bản để thành công từ việc nhỏ đến việc lớn. Để chuyển tải thông điệp của quyển sách, kể từ 30 tháng 4, 2010 Ts. Thắng đã đi “du thuyết” ở nhiều thành phố lớn nhỏ ở khắp Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 7, 2011 gần 250 người hưởng ứng thông điệp đã tụ về Hoa Thịnh Đốn để cùng nhau đề ra kế hoạch mười năm thăng tiến cộng đồng một cách đồng loạt trong cả ba lãnh vực chính quyền, kinh doanh và xã hội. Cũng tại hội nghị này một số chuyên gia sẽ khởi xướng các công tác nghiên cứu về chính cộng đồng và đào tạo lãnh đạo cho thế hệ nối tiếp. Bắt đầu tháng 9 năm 2011, Ts. Thắng đưa thông điệp này sang Canada . (Ai muốn mua ấn bản có chữ ký của tác giả, xin gửi ngân phiếu $35/quyển về cho: kimcuc.le@bpsos.org hoặc có thể đặt mua tại trang nhà BPSOS.)”

  Trong bài Hội Tụ Hào Kiệt, TS Thắng viết: “Tôi đã gặp những tài năng trẻ, rất tận tuỵ và trong sáng, nhưng lạc lõng và loay hoay vì thiếu sự dìu dắt và chuẩn bị. Họ có tiềm năng để đi rất xa, vươn rất cao nhưng thiếu người dọn đường và chắp cánh cho họ. Trong 36 năm qua cộng đồng chúng ta chưa có một kế hoạch nào để cổ võ, hướng dẫn và đào tạo người thay thế… Đã đến lúc chúng ta phải có kế sách nhằm khuyến khích, đào tạo, hướng dẫn và tạo phương tiện và cơ hội cho những người trẻ sẵn sàng thay thế lớp người đi trước…” TS Thắng và LS Tuyết Dương đang có tham vọng nặn tạo ra những Tổng thống, Thượng Nghị sĩ, Dân biểu, Thống đốc, Thị trưởng… tương lai cho Hoa Kỳ qua Tổ chức “Young Vietnamese American Leaders” của mình! Vì vậy việc NS Trúc Hồ giao trọng trách liên lạc Tòa Bạch Ốc (TBO) cho TS Thắng đã vô tình “Giao trứng cho ác” theo nhận xét của một số người, nên mặc dù Chiến dịch TNT thành công rực rỡ trong nhiệm vụ hồi sinh Tinh Thần Đoàn Kết và Tinh Thần Chống Cộng của thập niên 80s qua việc vận động được trên 145 ngàn chữ ký lại hầu như thất bại trong mục đích trình bày nguyện vọng lên Tổng Thống Hoa Kỳ (TT) vì bị Tổ chức của TS Thắng “take over” diễn đàn dành độc quyền và lợi nhuận riêng cho nhóm YVAL của mình.
  II. ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG: Một đằng NS Trúc Hồ phát động Chiến Dịch Ký Thỉnh Nguyện Thư để kêu gọi Tổng Thống Obama can thiệp thả các tù nhân lương tâm, đặc biệt NS Việt Khang, và cải thiện nhân quyền cho VN; một đằng TS Thắng tiến hành kế hoạch nâng uy tín của tổ chức “Young Vietnamese American Leaders” (YVAL) để thay thế BPSOS đã không còn phù hợp với thời thế. Do vậy, qua bàn tay phù phép, Luật-sư Tuyết Dương, người cùng TS Thắng sáng lập ra BPSOS, giữ chức vụ Chủ tịch Ban Quản trị và TS Thắng chức Giám đốc Điều hành, đã dùng văn phòng White House APA Initiatives và chức vụ được giao phó thực hiện ý đồ biến 145 ngàn người ký TNT thành lực lượng YVAL của mình. Bởi vậy mới xảy ra cảnh Trúc Hồ tưởng mình đi lạc khi thấy dòng chữ: “White House Briefing with National Vietnamese American Leaders” rồi khiếu nại. Hàng chữ trên màn ảnh được tạm thời đổi thành “White House Briefing with Vietnamese Americans” nhưng sau đó đã chính thức trở thành “White House Briefing with Young Vietnamese American Leaders” (chính danh của Tổ chức mới của TS Thắng và LS Tuyết Dương). Việc dùng danh xưng National Vietnamese American Leaders lúc đầu là thủ thuật “cho uống nước đường” những người tham dự cuộc hội kiến trước khi trương bản hiệu chính, nhưng không ngờ Trúc Hồ khám phá ra thâm ý phản đối. Vì đây là mục đích tối hậu, nên sau khi tạm thời sửa thành Vietnamese Americans (bỏ chữ Leaders) LS Tuyết Dương cương quyết và táo bạo sửa thành Young Vietnamese American Leaders khi TS Thắng đưa 2 Đại diện của Tổ chức mình là Cô Cindy Đinh ở Houston, và anh Billy Le ở South Carolina lên diễn đàn tường thuật về thành tích hoạt động của mình (tức của YVAL của TS Thắng), trong lúc LS Tuyết Dương lại gợi ý bằng những câu hỏi cá nhân có lợi cho YVAL thay vì tập trung vào chủ đề và chủ điểm chính của tinh thần TNT: Nhân quyền.
  Một khi hiểu rõ YVAL là Tổ chức của TS Thắng và LS Tuyết Dương, mọi điều đều trở nên dễ hiểu và các ẩn số đã có đáp số: Tại sao NS Trúc Hồ quyết định từ nay sẽ liên lạc trực tiếp với Tòa Bạch Cung thay vì qua trung gian TS Thắng và những câu hỏi: “Ai đã ‘tiếp tay’ cho Bạch Ốc để thay đi, đổi lại Chủ đề cuộc thảo luận và với mục đích gì mà khiến cho Nhạc sỹ Trúc Hồ và Nghệ sỹ Việt Dzũng của SBTN đã phải tức giận bỏ phòng họp ra đi trước khi kết thúc?” hoặc lời khẳng định: “Bởi vì đã có những người lợi dụng Phong trào Quần chúng đấu tranh này cho quyền lợi riêng tư đảng phái và tổ chức của họ nên không ai ngạc nhiên khi thấy có một số người được mời nhưng không vào Bạch Ốc như trường hợp Bác sỹ Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Ủy ban yểm trợ Cao trào Nhân bản và Ca-Nhạc sỹ Nguyệt Ánh” và “Trúc Hồ và ông Nguyễn D Thắng, chung giường (TNT) nhưng mỗi người lại theo đuổi trong tâm tưởng ‘người tình’ riêng của mình! Trúc Hồ nếu biết tận dụng SBTN để kêu gọi ‘Diên Hồng’ thì có thể sẽ thành công, nhưng Trúc Hồ bất qúa chỉ đóng vai ‘Lưu Bị,’ và cần những người phụ tá đắc lực, và mưu lược mới mong cân bằng với cái lực của ‘Đông Ngô’ Nguyễn D Thắng và chống đỡ sự xâm nhập của dảng phái ‘Thiếu Đạo Đức’ là Tào Tháo, đã cho quân sĩ xuất hiện rất nhiều tại Tòa Bach Cung trong ngày ‘lịch sử’ March 5-2012!”

  III. TS NGUYỄN ĐÌNH THẮNG – BẬC ĐẠI SƯ PHỤ: Qua vụ hội kiến Tòa Bạch Ốc, một vài Thân Hữu đã bảo tôi: “TS Thắng xứng đáng là bậc sư phụ của Lý Tống rồi!” Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy? Tôi không hiểu ý anh.” Anh bạn trả lời: “Bạn không nhớ mỗi lần móc túi yểm trợ tại các buổi gây quỹ bạn vẫn thường mào đề: ‘Tôi chỉ là kẻ ‘Mượn hoa cúng Phật’ thôi. Bởi tiền tôi yểm trợ hôm nay là tiền Đồng Bào yểm trợ tôi qua mua sách, mua DVD. Tôi không đi làm việc, không nhận Fund của chính phủ nên đâu có tiền riêng để yểm trợ?!’ TS Thắng không chỉ ‘Mượn hoa cúng phật, mượn đầu heo nấu cháo, chôm credit’ mà còn ‘Cướp công’ Đồng Bào theo kiểu VC ‘Cướp chính quyền.’ Biến một cuộc đấu tranh thành công nhất của CDTNVN từ trước đến nay trở thành cuộc vinh danh thành tích tổ chức YVAL riêng của mình không phải là một bậc đại sư phụ hay sao? Đây không phải là điểm cốt lõi của sách: Thông Điệp Hy Vọng & Trách Nhiệm trong đó TS Thắng dạy cách ‘đào tạo lãnh đạo, khả năng lãnh đạo cho thế hệ nối tiếp, các chuyên gia và những nguyên tắc căn bản để thành công từ việc nhỏ đến việc lớn?!?’”

  “Còn nữa…” Tôi hỏi: “Còn gì?” Anh bạn bảo: “TS Thắng còn là một bậc đại sư phụ về Anh ngữ. Ông ấy tốt nghiệp bằng Tiến sĩ ngành Kỹ sư Cơ khí, nhưng rất giỏi về Anh ngữ. Ông dịch từ “Grassroots” là “Rễ cỏ” và lập lại từ này 2 lần trong bài Cuộc Vận Động Hai Ngày: Bước Đầu Vững Chãi như “Cuộc vận động ở tầm rễ cỏ của tập thể người Việt ở Hoa Kỳ lần đầu tiên này… Họ là những hạt mầm để phát động các cuộc vận động tầm “rễ cỏ” ở từng địa phương” và trong bài ngày 6 tháng 3, 2012 (không nhan đề) TS Thắng lập lại tử “Rễ cỏ” 4 lần: “Người Mỹ gọi đó là vận động chính sách ở tầm rễ cỏ (grassroots policy advocacy). Và chúng ta đã chứng tỏ được khả nặng huy động lẫn nhau ở tầm rễ cỏ ấy Yếu tố để tạo nên chiến dịch rễ cỏ là phải có chủ điểm cụ thể… Vân động ở tầm rễ cỏ là một yếu tố cần thiết để bổ trợ cho cuộc vận động trong hậu trường…”

  Một số từ ngữ thường có nghĩa đen và nghĩa bóng. Những tục từ như “Cock” vừa có nghĩa “Con gà trống” vừa có nghĩa “Con C…” hay từ “Pussy” vừa có nghĩa “Con mèo” vừa có nghĩa “Cái L…” nhưng riêng từ “Grassroots” không hề có nghĩa “Rễ cỏ” mà chỉ có nghĩa:

  1. Từ điển Lạc Việt: * Grassroots: (thông tục) Những người dân thường (đối lại với những người có quyền hành); (nói chung) thường dân. We must not forget about the grassroots: Chúng ta không được quên dân chúng. Dissatisfaction at the grassroots: Sự bất mãn trong dân chúng.
  * Grassroots: nền tảng; cơ sở.
  * The rank and file: Lính thường (chứ không phải sĩ quan); các chiến sĩ, những hội viên bình thường của một tổ chức. The rank and file of the party: Những đảng viên thường. Rank-and-file workers: Những công nhân thường.

  2.Dictionary.reference.com:
  http://dictionary.reference.com/browse/grassroots
  (1) the common or ordinary people, especially as contrasted with the leadership or elite of a political party, social organization, etc.; the rank and file.
  (2) the agricultural and rural areas of a country.
  (3) the people inhabiting these areas, especially as a political, social, or economic group.
  (4) the origin or basis of something; the basic or primary concept, rule, part, or the like.

  IV. TẠI SAO TỔNG THỐNG OBAMA KHÔNG TIẾP PHÁI ĐOÀN TNT?
  Việc gặp, chụp hình với Tổng Thống Mỹ (TT) thật ra không phải là một việc bất khả. Chỉ cần yểm trợ yểm trợ Quỹ Tranh Cử của Tổng Thống khoảng 50 ngàn MK là có thể được dành 10-15 phút gặp TT tại TBO như vài nhóm đã từng gặp TT Bush trước đây. Đóng vài ngàn MK có thể dự tiệc chung với TT trong các tiệc vận động tranh cử. Chỉ cần yểm trợ TT 100MK là hàng ngày đều nhận email hoặc từ TT, Đệ nhất Phu nhân, hoặc Chủ tịch Ban Vận động, và trong vài dịp lễ đặc biệt còn được nhận thư của TT gửi tận nhà. Không tin quý vị vào trang web sau đóng từ 75MK trở lên xem sao:Donate $75 or more to the Two-Term Fund to re-elect the President today: https://donate.barackobama.com/Why-Wait

  Nguyễn Khoa Lộc vừa báo tin con gái học lớp 5 đã đoạt chức vô địch cuộc thi Spelling Bee tại một số vùng và hiện đang nỗ lực để giật chức vô địch toàn quốc để được diện kiến TT Obama. Cháu sẽ dùng dịp nầy đạo đạt “đề nghị TT thả hết các tù nhân lương tâm tại VN và ý kiến Mỹ nên tấn công Trung Cộng để diệt trừ hiểm họa cho thế giới,” để bù vụ Phái đoàn không được TT Obama tiếp!
  TS Thắng tin tưởng TT Obama sẽ tiếp Phái đoàn nên đã thông báo tin vui nầy, nhờ vậy đã tạo nên niềm hứng khởi cho 4-500 người từ khắp các Tiểu bang, đến Châu Úc, Châu Âu bỏ công sức, tiền bạc lên đường mong có dịp thăm TBO và Photo op với TT Mỹ. Tôi cũng tin tưởng điều đó vì nghĩ rằng TT Obama sẽ không bỏ lỡ cơ hội gặp 200 người đủ thành phần, đại diện mọi CDNVTN địa phương để kiếm phiếu cho kỳ bầu cử sắp đến. Tôi chỉ ngại những biến động quan trọng bất ngờ xảy ra trong thời điểm nầy có thể làm hỏng kế hoạch như: Do Thái tấn công Iran , cơn lốc xoáy có thể gây thiệt hại trầm trọng tại vùng Tây Bắc, khủng bố bất ngờ đánh bom Thủ đô v.v… Nhưng không ngờ biến cố chính lại là Tổ chức YVAL của TS Thắng! Tại sao có thể khẳng định như vậy?
  Quý vị thử đặt mình vào vị trí của TT Obama. Chính phủ của Obama đã và đang cấp cho TS Thắng hàng trăm ngàn MK hàng năm để làm các công tác xã hội, đặc biệt Chương trình Huấn luyện và Đào tạo các Leaders trẻ tương lai cho CDTNVN. Thay vì dùng tổ chức YVAL để yểm trợ TT, TS Thắng lại dùng “145 ngàn thành viên của YVAL” gây áp lực với TT, buộc TT phải thực thi những yêu sách của Tổ chức mình, một hành động phản bội, theo sự hiểu lầm của TT Obama dựa trên việc lạm danh của TS Thắng và LS Tuyết Dương. Việc “cướp công” này không chỉ làm thiệt hại cho quyền lợi của NVTNCS nói chung và 145 người ký TNT nói riêng, còn tác động ngược cho YVAL của TS Thắng qua việc sẽ bị mất sự sủng ái của TT Obama, nhất là khi Cử tri người Việt do thất vọng dồn phiếu cho phe Cộng Hòa, có thể bị cắt Fund chính phủ trong tương lai để trừng phạt, lại còn bị SBTN và Trúc Hồ tẩy chay trong các cuộc vận động tương lai cũng như sẽ mất tín nhiệm của Đồng Bào một khi họ hiểu được nguyên nhân thầm kín gây thất bại vừa qua.

  V. MỘT THỈNH NGUYỆN THƯ MỚI? NS Trúc Hồ đang có ý định nộp một TNT mới để biểu dương lực lượng vì nghĩ rằng TNT mới có thể đánh bại kỷ lục của TNT vừa qua! Theo ngu ý cá nhân, tôi nghĩ rằng, ngoài việc làm có tính tư lợi của TS Thắng với hậu quả xấu, những phát biểu hậu TBO thiếu cẩn trọng vừa qua của NS Trúc Hồ cũng đang gây ảnh hưởng bất lợi cho các cuộc vận động tương lai. Trong 145 ngàn chữ ký này, thành phần tích cực nhất và đông đảo nhất chắc chắn thuộc “Thành phần chống Cộng cực đoan” và những người Việt ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Giờ nầy Trúc Hồ đã công khai tuyên bố chống lại và coi những hành động bạo loạn và lật đổ Chế độ VC là sai trái và sẵn sàng “Dâng” 145 ngàn phiếu của những người ký TNT cho TT Obama thì chắc chắn 2 thành phần trên sẽ không còn tích cực yểm trợ các cuộc vận động tương lai của NS Trúc Hồ, chưa kể đã và sẽ có nhiều bài phê bình về lập trường đấu tranh của Trúc Hồ và SBTN phát xuất từ những phát biểu phi chính trị và lập trường chống Cộng quá khoan nhượng nầy.
  Nếu xem việc ký TNT là phương tiện tối ưu để đạt được 2 mục tiêu: Giải cứu những tù nhân lương tâm và đạt được giải pháp Nhân quyền cho VN thì chắc chắn chúng ta sẽ ngày càng thất vọng. Dù có đạt kỷ lục 1 triệu chữ ký nhưng nếu chúng ta vẫn tiếp tục thờ ơ trong việc đi bầu và yểm trợ tài chánh trong các cuộc bầu cử cấp Tiểu bang và Liên bang thì các Quan chức Dân cử Mỹ cũng chẳng phí sức, nhọc công tranh đấu, bênh vực ta do thiếu thủ tục đầu tiên: “Có qua có lại mới toại lòng nhau.”

  Chỉ có Tiền và Phiếu mới làm họ “care.” Người Do Thái không hề ký TNT nhưng có ảnh hưởng lớn đến Chính sách Chính phủ vì họ sẵn sàng chi những số tiền lớn để vận động hành lang. Người Cuba không hề ký TNT nhưng có sức mạnh vì họ biết dùng sức mạnh của lá phiếu, đặc biệt biện pháp Block Vote tại Swing State như Florida. Vừa không đi bầu, vừa không yểm trợ tài chánh, thiểu số cử tri lại bầu phân tán và cư ngụ tại các “Safe State” như California (Tiểu Bang của Đảng Dân chủ) thì đúng như câu:“Có mợ (Việt) thì chợ (phiếu) vẫn đông. Không mợ thì chợ cũng không vắng người!”

  Ngay cả với sức mạnh lá phiếu block vote tại swing state như dân Cuba , nước Cuba vẫn còn chưa thoát nổi bàn tay cai trị của Tập đoàn Mafia đỏ Castro. Ngay cả sức mạnh tài chánh vô hạn như dân Do Thái, nước Do Thái vẫn thường xuyên bị đe dọa đến sự tồn vong bởi các thế lực và quốc gia Hồi giáo cực đoan và Do Thái phải tự lực trong 4 cuộc chiến quan trọng: (1) Cuộc chiến năm 1947-1948; (2) Cuộc chiến kinh đào Suez năm 1956; (3) Cuộc chiến thần tốc năm 1967 và (4) Cuộc chiến Yom Kippur năm 1973.

  Không một Chế độ độc tài nào trong lịch sử loài người tự thay đổi và tự cải thiện. Chúng tiếp tục trường trị nếu không bị chính dân mình đứng lên lật đổ. Đừng quên câu nói bất hủ Yeltsin: “Cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi được!” 23 cuộc cách mạng toàn thế giới đã chứng minh điều đó. Mùa Xuân Ả Rập đã chứng minh điều đó. Nếu người dân Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen không đứng dậy tự cứu mình Ben Ali, Hosni Mubarak, Muammar Kaddafi, Ali Abdullah Saleh vẫn còn ngự trị ngai vàng. Ngay cả sau khi hơn 8 ngàn dân Syria hy sinh, Mỹ và các cường quốc tự do, LHQ vẫn chưa có đủ quyết tâm nhúng tay hạ bệ al-Assad. “Aide-toi, le ciel t’aidera!” (Hãy tự cứu mình trước khi Trời cứu!) Hãy tự cứu trước khi Hoa Kỳ, các Cường Quốc Tự Do, Liên Hiệp Quốc cứu ta như đã cứu Libya trước đây và sẽ cứu Syria trong tương lai.
  Mặc dù tinh thần ái quốc và lòng can đảm của NS Việt Khang đáng cho mọi người ngưỡng phục, nhưng giữa hành động ôn hòa của Việt Khang, được NS Trúc Hồ xem là mẫu mực đấu tranh toàn hảo, và hành động cực đoan có tính bạo loạn của Đoàn Văn Vươn, có thể NS Trúc Hồ bất đồng nên không ghi tên trong TNT, tôi đưa một thí dụ cụ thể để so sánh xem hành động nào gây hiệu quả thực tiễn hơn:
  1. Việt Khang với Anh Là Ai: Nếu có một toán 10 tên Công An cầm dùi cui đang tiến về nhóm người chống đối với số lượng 1.000 người (kể cả 10.000 người) và những người này cùng Việt Khang ca vang bài: Anh Là Ai, ta có tin rằng toán Công An sẽ sợ hãi mà quay đầu lại? Chắc là không!

  2. Đầu Gấu-Đại Bàng với Mày Là Ai: Bây giờ nhóm biểu tình chỉ có 20 người, nhưng gồm toàn Đầu Gấu, Đại Bàng…những “dân chơi” dữ dằn, táo bạo, và họ gào lớn bài: “Mày Là Ai” dựa theo Anh Là Ai bằng những từ ngữ đốp chát:
  “Bố hỏi mày là ai? Sao dám bắt bố hở lũ tay sai? Bố hỏi mày là ai? Mà dám động thủ chẳng sợ chặt tay? Bố hỏi mày là ai? Mà dám ngăn bố xuống đường tỏ bày, Khi Quê Hương này, Dân Tộc này đang lầm than, đắng cay! Bố hỏi mày ở đâu? Dám ngăn ta chống giặc Tàu ngoại xâm. Bố hỏi mày ở đâu? Dám mắng ta bằng giọng nói dân ta? Dân tộc mày ở đâu? Sao đang tâm làm tay sai cho Tàu? Để ngàn sau ghi dấu. Bàn tay mày nhuộm đầy máu đồng bào. Ta không thể ngồi yên, Khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng, Dân tộc ta sắp phải đắm chìm, Một ngàn năm hay triền miên tăm tối. Ta không thể ngồi yên, Để đời sau cháu con ta làm người. Cội nguồn ở đâu? Khi thế giới nay đã không còn Việt Nam?” thì chắn chắn bọn 10 tên Công An sẽ chùn bước bởi sợ số 20 người sẵn sàng đối đầu dám tấn công hành hung mình.

  3. Đoàn Văn Vươn với Súng Hoa Cải & Mìn Tự Chế: Nếu người chống đối chỉ một mình nhưng lại trang bị bằng Súng Hoa Cải & Mìn Tự Chế như Đoàn Văn Vươn, thì 10 tên Công An sẽ “chẫu” ngay nếu không ít nhất 6 tên sẽ chịu chung số phận như đám Công An, Bộ Đội trong vụ cưỡng chế khu đầm thủy sản ngày 5/1/2012 tại Huyện Tiên Lãng! Phân tách rạch ròi để thấy cùng một bản chất can đảm, anh hùng trên trận tuyến đấu tranh, biện pháp sử dụng định đoạt nhân vật nào “nặng ký” hơn và cần được dồn nhiều nỗ lực hơn khi can thiệp.

  LÝ TỐNG

 2. DâM Tiên says:

  HAI cái sơ hở bự xự A và B của Thỉnh nguyện thư:
  A. Thỉnh cầu ông Khe Sanh Ôbàmờ NGƯNG giao
  thương với VN, sẽ sinh ra hai phản tác dụng tổ bố:
  (1) Ông Khe Sanh Ô bá mờ mà …cả gan ngưng Trade
  là nguồn lợi Tư Bản, thì ông O bá mờ…đi đoong !
  (2) Người dân trong nước đang mong có nghề sinh
  sống .mà ngưng Trade, sẽ đồng thanh đả đảo lũ Việt
  Kiều…ăn hại!

  B, Cái sơ hở thừ nhì, là… tự ý photoshop gắn cái
  nhãn hiệu logo vàng đỏ lên áo Việt Khang để trình tòa,
  và đàn em của TH là Quốc Khang xin tha cho chỉ một
  mình Việt Khang.– VK là ai ? Thì Vũ Trực đã cho biết
  trên SBTN ,rằng VK là thành viên của Tuổi Trẻ yêu
  nước, và TTYT là ngoãi vi của đảng Việt Tân. ( Tội
  cho con cừu VK quá đi).

  • Trung Kiên says:

   Nếu…”VK là thành viên của Tuổi Trẻ yêu nước, và TTYT là ngoãi vi của đảng Việt Tân” thì cũng đáng trân trọng hơn cái tên DâM Tiên rất nhiều, đúng không?

   Việt Khang được nhiều người yêu quý với hai bản nhạc VIỆT NAM TÔI ĐÂU? và ANH LÀ AI?

   Còn DâM Tiên toàn nói những lời rác rến…không phải là người bình thường! Vì thế hay thường bị bạn đọc khinh rẻ và mắng vốn…buồn quá!

   • DâM Tiên says:

    Tiểu đồng…chí Trung Kiên ạ,

    Dạo này bà Hồng Phệ VT thế nào ?

    Sau 10 ngày tù làm anh thư, nay lên
    thêm cân chưa ? Mong tin, DâM

  • jason t. says:

   Anh nghỉ sao “…khi thế giới này không còn ViâtNam” (VK)?

   1/TTMỷ mà đổi tên ,gọi sách mé gióng như VC từng gọi Westmoreland là Vét MởLơn thì qủả thật vừa daị ,vừa ngu.Không XỨNG là Người chiến sỉ QG chân chính,là đàn em của NCK (như tự nhận,nhưng chưa hẳn là vậy)
   2/VK là Ai ? Đó là người có 2 bản nhạc gây nhiều cảm xúc nhất nói về nước VN bi dâng cho TC bởi lủ bán nước,buôn dân (VC) cho lủ XâmLăng là TC. Có cái gí là VT ở đây. Chử TTYN không là “mác” cầu chứng độc quyền của VT.
   Mà VT thì đả sao ? VT mà làm được việc khuấy động này trong nước chỉ toàn bọn đầu trâu mặt ngưa thì củng đáng hoan nghênh.Ai làm được như VT hay tên CS Dâm Tiên? Chắc là không rồi.Phải nói NÓ ,HẮN là CS.(Thấy người QG chưởi NCK hắn nương theo bênh vực để có cáí bộ mặt quốcgia tỵnạnkhông CS. Đọc lời viết “đâm ba chày củ” của hắn ,dù người Việt TN làm gì đi nửa ,có HAY,có THÀNH CÔNG mấy đi nửa củng bị NÓ chê đủ kiểu.đủ điều.)
   3/Cuộc vận động chử ký xin tha cho VK vì đây là cái cớ chính,còn sau VK sẻ là nhửng người bị bắt như ĐiếuCày,Bùithịminhhằng…vì họ củng như VK,chỉ bày tỏ nổi đau mất nước,nổi nhục vì bị TC đàn áp bắt bớ xâm lăng mà cái chính phủ của các tên CS đả HÈN HẠ,đả NHU NHƯỢC ,nhủn như con giun cái kiến đối với bọn cướp nước.
   VK,tuổi trẻ yêu nước VN,dù là ngoại vi hay không của đảng VT củng là kẻ Yêu Nước hơn Dâm Tiên PHC đó thôi !(Mà đảng VT v/đ được người trẻ VN tham gia vào phong trào yêu nước chống ngoại xâm như VK củng HAY lắm chứ (một bài ca như một bài hịch yêu nước,rất thấm sâu vào tâm hồn ngườiVN còn có chút lương tri về đất nước,dân tộc mình(Dâm Tiên không cảm được vì hắn ận suy nghỉ đánh phá Vt. vì sợ lật đổ chế độ CS thì dân khôn có việc làm dân sẻ đói (thương dân hay thương CB CS ,đảng CS bị giải thể ,bị mất quyền và có thể bị mất chổ đội nón cối ?)

 3. Nguyen Giang says:

  Lẽ ra trong Tình hình naỳ , Chúng Ta , Người Việt Hải Ngoại đã đến lúc Cần Đoàn Kết để tạo sức mạnh thì vẫn còn người chia rẻ vì lợi ích cá nhân .

 4. Trung Kiên says:

  Theo ý kiến của tôi, vể tổng thể thì đây là một “sự kiện lịch sử”, thành công ngoài sự tưởng tượng, thoát ra ngoài sự tính toán, BTC nên vui mừng phấn khởi mới phải…

  Và vì vậy, nhạc Sĩ Trúc Hồ và anh Việt Dzũng không nên có thái độ nóng giận, rời bỏ hội trường sớm như thế ! Thuyền truởng không được rời tầu để bỏ mặc hành khách vì bất cứ lý do gì, và người trưởng BTC cũng không được phép rời phòng họp ngang xương, bỏ rơi cử toạ khi cuộc họp chưa kết thúc!

  Lời tuyên bố của Việt Dzũng như đã xảy ra (đối với tôi) là một sự vô cảm và đầy tính ngạo mạn, không trân trọng sự ủng hộ và sự tin tưởng của gần 150’000 người đã đáp ứng lời kêu gọi của BTC để ký bản “TNT”, cũng như “xúc phạm” những người trong chính quyền Mỹ đã tiếp đón mình!

  Phát biểu như Việt Dzũng chỉ có thể là “giận lẫy” với bạn bè, nhưng đối với cộng đồng và về ngoại giao (người Mỹ, nhất là đối với TT Obama) thì không thể chấp nhận được!

  Với 149’053 chữ ký (hiện thời) và 200 NVHN được mời vào Toà Bạch Ốc hôm 5/3/2012 là một sự kiện lịch sử, sẽ tạo thêm UY TÍN cho nhạc Sĩ Trúc Hồ, TS Nguyễn Đình Thắng, Việt Dzũng, Nam Lộc và những người trong BTC.

  Tuy nhiên, nếu không cẩn thận với những phát biểu như Việt Dzũng, có thể sẽ gây ra tác dụng trái ngược…đáng tiếc!

  Bài viết của “N Nguyen” dưới đây (theo nhận xét của tôi) không mang tính xây dựng…mà chỉ là “hét cho hả giận” trong lúc bất mãn?

  Ca Nhạc Sĩ vs Chính Trị Gia tại toà Bạch Ốc.

  Thiển nghĩ, BTC hãy vui mừng và triển khai những thành quả đã đạt được một cách tích cực (như TS Nguyễn Đình Thắng và anh Nam Lộc đã nhận định)….

  Cần phải học hỏi và rút kinh nghiệm cho những lần tới, nên tham khảo ý kiến những người có kinh nghiệm dày dặn về mặt tổ chức và chính trị.

  Chúc thành công, đại thành công…!

 5. haile says:

  Xin được viết vào đây ý kiến đề-nghị của tôi trên Báo mạng Tổ-Quốc : ” ĐỪNG LÀM VẾT TRẦY TRỞ THÀNH VẾT THƯƠNG NHIỂM TRÙNG” Những tế-bào gia do vết trầy (phát-sinh ngoài ý muốn. Trong hai ngày 05 và 06/3/2012. Tai Bạch-Ốc và Quốc-Hội Hoa-Kỳ) gây ra đã có mùi hôi. Do đó Vi-trùng đã và đang bu quanh thừa cơ đột nhập………..

 6. Buithaisa says:

  Đây chỉ là tập dợt như lời kêu gọi đầu tiên của tiến sĩ Nguyễn đình Thắng ! Để chuẩn bị cho những đợt tập dợt đấu tranh mạnh mẽ kế tiếp .

  Kết quả như thế này là quá tốt , tuy có vài bất đồng nhỏ về tính chất của thành phần đại diện như lời phát biểu của Trúc Hồ , chúng ta vẫn cảm thấy rất tự hào .

Phản hồi