WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Quân đội nhân dân trong cao trào dân chủ Việt Nam

Người Việt quan tâm đến tình hình chính trị dần dần quen thuộc với ba cụm từ “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”. Ba cụm từ càng ngày càng đựơc được các lãnh đạo cộng sản và cơ quan tuyên truyền đề cập đến thường xuyên hơn. Những cụm từ diễn tả sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên đảng Cộng sản và Quân đội Việt Nam .

Cảnh sát biển của CSVN. Ảnh: Dân Trí

Gần đây nhất, ngày 29/11/2010 Tạp Chí Cộng Sản đã liên tục đăng hai bài viết dưới tên Trương Tấn Sang. Bài thứ nhất thuộc dạng lý luận, ông Sang viết để ca ngợi chủ nghĩa cộng sản và xác quyết đảng cộng sản phải kiên định với chủ nghĩa Mác – Lê-nin và con đường xã hội chủ nghĩa đã đề ra. Bài thứ hai nghiêng về thực tiễn nhằm khuyến cáo đảng Cộng sản muốn sống còn cần phải “Nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống Diễn biến hòa bình”. Khi đọc kỹ bài thứ hai người đọc sẽ nhận ra những bế tắc về lý luận đang dẫn đến những khủng hỏang về tư tưởng chính trị trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam .

Theo nhiều nguồn tin khác nhau ông Sang là người đã được được Nông đức Mạnh và Trung Quốc chọn làm Tổng Bí Thư cho nhiệm kỳ tới. Tổng bí thư cũng là Bí thư Quân ủy trung ương là người thống lĩnh quân đội và công an. Hai bài viết được phổ biến trên Tạp Chí Cộng Sản, cơ quan tuyên truyền chính thức của đảng Cộng sản, là những dấu hiệu dọn đường cho việc Nông đức Mạnh sẽ trao quyền cho Trương Tấn Sang.

Về thực tế trong bài viết thứ hai, Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “… diễn biến hòa bình được coi là biện pháp hữu hiệu hàng đầu, đã từng góp phần trực tiếp làm sụp đổ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu những năm trước đây và đang tìm mọi cách tiếp tục hòng làm lung lay dẫn tới sụp đổ các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa hiện nay… Đây là cuộc đấu tranh không có chiến tuyến, không có khói lửa, súng đạn, song rất quyết liệt, tinh vi và ngày càng phức tạp. Kẻ thù âm mưu chống phá ngầm từ bên trong, từ bên trên, kết hợp tạo sự chuyển hóa cả bên trong và bên trên với bạo loạn, lật đổ khi có thời cơ để xóa bỏ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.”

Trương Tấn Sang cho biết chiến lược diễn biến hòa bình gồm sáu mục tiêu cơ bản, mà mục tiêu thứ sáu là “phi chính trị hóa” để vô hiệu hóa quân đội và công anTrong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống Việt Nam, các thế lực thù địch xác định lĩnh vực quốc phòng – an ninh và lực lượng vũ trang là một trong những mục tiêu trọng yếu phải tập trung làm suy yếu … nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Diễn Biến Từ Bên Trong Quân Đội.

Từ những Tuyên bố như trên người đọc dễ nhận ra những đòi hỏi dân chủ hóa Việt Nam đang ngấm ngầm trong nội bộ Quân Đội Việt Nam. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng, trong cuộc họp báo công bố Sách trắng Quốc Phòng tại Hà Nội ngày 8/12/2009, đã tuyên bố như sau: “những thế lực thù địch vẫn sử dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, kích động lực lượng bên trong chống phá Đảng, nhà nước Việt Nam.

Thay vì tìm hiểu và tìm cách đáp ứng những đòi hỏi về dân chủ, đảng Cộng sản lại cố gắng lội ngược dòng chủ trương kiểm sóat chặt chẽ tư tưởng chính trị của tầng lớp quân nhân. Ngày 20/7/2005 Bộ Chính trị cho ban hành Nghị quyết 51 để tiến đến việc thực hiện chế độ chính ủy trong quân đội theo đúng khuôn mẫu đảng Cộng sản đàn anh Trung Quốc đã đề ra.

Sau 5 năm ban hành Nghị Quyết, thành quả đâu không thấy, chỉ thấy Báo Quân Đội Nhân Dân liên tục đăng nhiều bài cùng một đề tài “Làm thất bại chiến lược Diễn biến hoà bình”. Những bài viết này cho thấy nỗi khủng hỏang tư tưởng chính trị dẫn đến những thách thức vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản.

Trong loạt bài này, ngày 4-4-2010 Tiến sỹ Lê văn Bảo cho biết: “Thực tế đã cho thấy “tự diễn biến” trước hết và chủ yếu là về tư tưởng chính trị... Một khi tư tưởng chính trị chệch hướng, thì sẽ làm cho bộ máy Đảng và Nhà nước bị chia rẽ và nguy cơ tự sụp đổ của thể chế chính trị là điều khó tránh khỏi.

Về lý thuyết đảng Cộng sản vẫn dựa vào chủ nghĩa Mác- Lê, vào cái gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”, để từ đó các cán bộ tuyên giáo sọan các tài liệu hướng dẫn quân đội. Ngặt nỗi ý thức hệ cộng sản đã quá lỗi thời và đã bị nhân lọai đào thải. Hòan cảnh thực tiễn cũng không mấy sáng sủa để các cán bộ tuyên giáo tuyên truyền chiêu dụ quần chúng tin theo “Đảng”.

Lấy thí dụ trên Tạp Chí Cộng Sản, ngày 31-7-2010, Phó Gíao Sư Tiến Sỹ Nguyễn Mạnh Hưởng thuộc Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng đã dùng lời của Lê-nin: “Quân đội chúng ta là quân đội giai cấp, chống lại giai cấp tư sản” để tuyên truyền chống lại quan điểm “Quân đội là của dân tộc”. Ông Hưởng đã quên mất, do thất bại của nền kinh tế kế họach tập trung, đảng Cộng sản đã phải từng bước chấp nhận kinh tế thị trường tự do và mở cửa giao thương với thế giới tự do. Đại Hội lần thứ X, họ đã phải chính thức chấp nhận đảng viên được làm “kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô”.

Từ việc cải cách kinh tế nhưng không thay đổi chính trị, nhiều lãnh đạo cộng sản và gia đình đã lợi dụng chức quyền để trở thành những nhà đại tư bản hay tập đòan tư bản đỏ. Thủ tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng và gia đình là một thí dụ điển hình. Những người này đã liên kết để trở thành một giai cấp thống trị tóm thâu mọi quyền lực và quyền lợi quốc gia. Họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì, thậm chí bán nước, để càng ngày càng trở nên giầu có và nhiều quyền lực hơn. Họ ra tay đàn áp mọi tiếng nói gây bất lợi cho chế độ và giới cầm quyền.

Ngược lại đại đa số dân chúng trong đó có cả các cựu chiến binh, các binh sỹ và gia đình thì cuộc sống càng ngày càng trở nên khó khăn, chật vật hơn. Họ phải sống trong một xã hội đầy tham nhũng và bất công. Dựa trên lý thuyết cộng sản, Quân đội phải đứng lên chống lại giai cấp tư bản đỏ, chống lại tầng lớp thống trị cộng sản và lật đổ đảng Cộng sản để cứu nguy cho dân tộc. Rõ ràng lý thuyết và thực tiễn không thuận lợi gì cho sự sống còn của đảng Cộng sản Việt Nam .

Phó Gíao Sư Tiến Sỹ Nguyễn Mạnh Hưởng cũng đã viết “… xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội …”. Để ý sẽ thấy ông Hửơng đã hòan chỉnh bài viết một cách hết sức khoa bản, bài viết với 16 trích dẫn có chỉ rõ nguồn trích dẫn. Riêng trích dẫn về “tư tưởng” Hồ Chí Minh này thì lại thiếu trích dẫn xuất xứ từ đâu. Ông Hưởng đã sửa lại lời Hồ chí Minh để tuyên truyền lường gạt những ai còn tin vào lời “Bác”.

Khi Hồ chí Minh còn sống Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia đa đảng. Bên cạnh đảng Cộng sản còn có hai đảng ngọai vi: đảng Dân chủ và đảng Xã hội. Mặc dù hai đảng này chỉ là hình thức Hồ chí Minh chưa bao giờ dùng khẩu hiệu “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân,…”. Thế tại sao ông Hưởng đã phải bịa ra lời “Bác”?

Quân đội mang chức năng và trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc. Những người lãnh đạo Quân đội Việt Nam đều đã trải qua cuộc chiến tại Cam Bốt và cuộc chiến chống bá quyền Trung Quốc. Họ nhận rõ dã tâm xâm chiếm Biển Đông, xâm chiếm các quốc gia trong vùng bằng quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá… của tầng lớp lãnh đạo Trung cộng.

Năm 1979, khi chiến tranh giữa hai đảng Cộng sản Trung Hoa và Việt Nam xảy ra, đảng Cộng sản đưa vào Hiến Pháp 1980 Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam. Bạch Thư của Bộ Ngoại Giao (tháng 10-1979) cho biết cũng chỉ vì tin theo chủ nghĩa Mác- Lê, tin vào thế giới đại đồng, tin vào tình anh em xã hội chủ nghĩa, nên một phần lãnh thổ Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm đóng. Bạch thư cũng nói rõ tham vọng và chiến lược bành trướng xuống phương Nam thông qua đảng Cộng sản Việt Nam của bá quyền Trung cộng.

Sau chiến tranh 1979-89, thêm một phần lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng và sau đó lại đựơc lãnh đạo cộng sản Việt Nam chính thức bàn giao. Trung Quốc luôn ỉ thế cường quốc bắt nạt, đe dọa và trên thực tế nguy cơ chiến tranh có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Trong khi ấy thì tầng lớp lãnh đạo cộng sản càng ngày càng đê hèn, cấu kết, bị thuộc vào Trung Quốc. Chính vì bất đồng chính kiến câu hỏi “Quân Đội trung với Đảng hay với Tổ Quốc Việt Nam?” từ lâu đã được ngấm ngầm đặt ra trong Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Trường hợp của cựu quân nhân Nguyễn Tiến Trung đã gia nhập Quân đội nhưng nhất quyết không chịu đọc lời thề “trung với đảng”. Anh Trung công khai nói với mọi người anh tin rằng Quân đội phải trung thành với tổ quốc, với đất nước, với dân tộc thay vì với đảng cầm quyền. Anh Trung còn hãnh diện là đảng viên Đảng Dân chủ Việt Nam và từng tuyên bố thi hành nghĩa vụ để quân đội trở nên đa đảng. Giới lãnh đạo quân đội đã bó tay chấp nhận, có khi lại còn đồng thuận với anh Trung, cho đến ngày anh rời khỏi Quân đội sau đó bị bắt và bị khép án 7 năm tù.

Thách thức quân đội phải trung với tổ quốc chính là thách thức vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản và là nỗi lo sợ hàng đầu của tầng lớp lãnh đạo cộng sản. Cũng chính vì thế mà Chủ tịch nhà nước cộng sản Nguyễn Minh Triết đã phải tuyên bố trước Quân Đội bỏ Điều 4 Hiến Pháp là tự sát.

Ngày 6-12-2010 trên Tuần Việt Nam Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã chỉ rõ đảng Cộng sản vi hiến khi lãnh đạo Quân Đội và Công An. Ông An cho biết:Tổng bí thư của chúng ta còn là Bí thư Quân ủy trung ương, tức là người thống lĩnh lực lượng vũ trang. Trong khi đó, Hiến pháp lại ghi Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang

Các bài viết trên Báo Quân Đội Nhân Dân còn cho biết Quân Đội đòi hỏi xây dựng quân đội chuyên nghiệp với những lý do như sau: (1) với khả năng và trình độ quân sự lạc hậu Quân đội Việt Nam sẽ không thể hòan thành được trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải được Tổ Quốc giao phó; (2) đảng Cộng sản Việt Nam không chăm lo xây dựng quân đội chuyên nghiệp chỉ xây dựng một quân đội thi hành nghĩa vụ quân sự, một hình thức bóc lột sức thanh niên; (3) để có một quân đội hiện đại và chuyên môn cần luật hóa quân đội để quân đội đứng ngoài sinh họat chính trị của các đảng phái; và (4) quân đội chịu sự lãnh đạo của nhà nước và phục tùng nhân dân mà thôi.

Trên thực tế, Hải quân Trung cộng càng ngày càng công khai kiểm sóat Biển Đông, ngư dân Việt Nam liên tục bị tàu của hải quân, cảnh sát biển, kiểm ngư Trung cộng săn đuổi, bắt giữ, buộc nộp phạt, thậm chí bị bắn, bị đánh đập, bị cướp, bị làm nhục. Trong khi ấy Hải quân Việt Nam không đủ sức tự vệ. Tự thâm tâm của các chiến sỹ Quân Đội Việt Nam đã không yên tâm, bên cạnh họ lại có chính ủy và các tuyên giáo luôn tuyên truyền việc giữ nước đã có “Đảng” lo và phải tuyệt đối trung thành dứơi sự lãnh đạo của thiểu số cầm quyền (“Đảng”).

Nhiều phần lãnh thổ Việt Nam cũng đã bị đảng Cộng sản sang nhượng cho Trung Quốc khai thác. Nhiều hầm mỏ nhiều khu rừng đồi núi cùng khắp Việt Nam đã được đặt dưới sự kiểm sóat của người Trung Hoa từ lục địa kéo sang. Đây là nỗi đe dọa cho an ninh quốc gia. Số công nhân Trung Quốc này có thể sẽ trở thành những lực lượng quân sự theo lệnh của Trung cộng dùng vũ lực đàn áp người Việt khi có biến động hay có chiến tranh. Đương nhiên các chiến sỹ Quân Đội Việt Nam ít nhiều cũng phải nhận ra điều này.

Nói tóm lại trước đe dọa của Quân Đội Trung Quốc , trong nội bộ Quân Đội đang đấu tranh giữa chuyên (chuyên nghiệp hóa quân đội) hơn hồng (chính trị hóa quân đội). Chuyên để giữ nước hồng để giữ đảng. Giữ nước hay giữ đảng chính là câu hỏi đang được giới quân nhân quan tâm tìm câu trả lời.

Diễn Biến Từ Bên Trên Quân Đội.

Cũng trên báo Quân Đội Nhân Dân, Tiến sỹ Lê văn Bảo còn cho biết: “… đặt trọng tâm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Bởi đó là nơi hoạch định ra đường hướng, chủ trương, chính sách của đất nước.” Điều ông Bảo nói tới có thể xem là những diễn biến từ bên trên như Trương Tấn Sang đã đề cập.

Đại Tá tiến sỹ Dương văn Lượng lại cho biết: ”Phạm vi can dự, can thiệp và chuyển hóa của chủ nghĩa đế quốc trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện thông qua hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đầu tư, viện trợ, chuyển giao công nghệ; các hoạt động du lịch; thông qua các tổ chức phi chính phủ, các đoàn ngoại giao, các diễn đàn quốc tế và khu vực, thông qua đối ngoại cấp cao …” Như vậy việc phân tích những quan điểm gần nhất của lãnh đạo đảng Cộng sản và lãnh đạo Quân Đội sẽ thấy được phần nào sự khác biệt giữa các quan điểm chiến lược quân sự và hiểu thêm được phần nào diễn biến từ bên trên Quân Đội.

Trong cuộc gặp gỡ ngày 27-11-2010, Trương Tấn Sang đã xác nhận với Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc rằng quan hệ chiến lược với Trung Quốc là “một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trong cuộc tiếp xúc báo chí tại Washington DC ngày 28-09-2010 khi được hỏi về Hội nghị Quốc phòng ASEAN mở rộng sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh cho biết diễn đàn sẽ bàn về hợp tác vì hòa bình và ổn định của khu vực, chứ không phải để tranh cãi đối đầu, sẽ đề cập “các vấn đề chung”, như an ninh biển, trong đó có hàm chứa vấn đề Biển Đông, nhưng không bàn riêng chuyện Biển Đông… Trả lời của Nguyễn chí Vịnh phản ảnh rõ ràng quan điểm chiến lược của Trung Quốc về biển Đông là chỉ chấp nhận đối thọai song phương giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc .

Tại Hội nghị Tư lệnh lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 7 tổ chức ngày 25-3-2010 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã có bài phát biểu quan trọng đề cao chiến lựơc hợp tác quân sự trong Khối ASEAN.

Lấy một trích đọan trong bài phát biểu của Tứơng Nghiên để thấy được quan điểm chiến lược quân sự này: “…Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đang ngày càng tích cực, chủ động tham gia một cách có trách nhiệm vào hợp tác trong khu vực. Hải quân Nhân dân Việt Nam đa tham gia tuần tra chung trên biển với Hải quân Thái Lan, Cam-pu-chia và đang thúc đẩy để tiến tới hợp tác tuần tra chung với Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a…; Bộ đội Biên phòng Việt Nam tham gia tuần tra chung và trao đổi thông tin với các đối tác láng giềng để đảm bảo an ninh khu vực biên gới, cũng như chống lại các loại tội phạm xuyên quốc gia. Lục quân, Hải quân và Không quân Việt Nam cũng đã tham gia và chia sẻ kinh nghiệm với lực lượng vũ trang các nước qua các hội nghị và tương tác của quân binh chủng các nước ASEAN…. Trong bối cảnh hợp tác giữa các nước ASEAN tiếp tục được mở rộng và tăng cường, việc nâng cao hiệu quả hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN sẽ là sự đảm bảo cho hợp tác vững chắc và thực chất đáp ứng được những yêu cầu phát triển mới.” Lẽ đương nhiên quan điểm chiến lược này đi ngược với quan điểm chiến lược Trung Quốc, của Nguyễn Chí Vịnh, của Trương Tấn Sang và của những lãnh đạo cộng sản thuần phục Trung Quốc.

Chính phủ Hoa Kỳ cũng đề cao chiến lựơc hợp tác quân sự trong Khối ASEAN. Xem ra quan điểm chiến lựơc quân sự của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên đã nghiêng hẳn vào chiến lược của Hoa Kỳ về Biển Đông.

Cũng có nguồn tin cho rằng Tướng Nghiên ủng hộ tướng Võ Nguyên Giáp trong nỗ lực giảm đi quyền lực của Tổng cục 2. Cơ quan tình báo quân đội này có nhiều gắn bó với Trung cộng và cơ quan này chấp nhận duy trì quyền lực đảng Cộng sản bằng mọi giá. Cơ quan tình báo này trước và hiện nay được Tứơng Nguyễn chí Vịnh nắm giữ với nhiệm vụ tối hậu là kiểm sóat hành vi và tư tưởng Quân Đội, đặc biệt là những người lãnh đạo Quân Đội.

Ngày 15-10-2010, báo chí loan tin Tứơng Nguyễn Khắc Nghiên đột ngột qua đời. Cho đến nay dư luận vẫn tin rằng ông đã bị thanh trừng. Tranh giành quyền lực nội bộ hay chính Trung cộng đã ra lệnh giết Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân Dân Việt Nam? Việc gì sẽ xảy ra cho các lãnh đạo quân đội ủng hộ quan điểm của Tướng Nghiên? Họ sẽ tiếp tục con đường ông Nghiên đã đi hay không? Quân Đội Việt Nam sắp tới sẽ làm gì? …

Nếu nói về diễn biến hòa bình từ bên trên cũng cần nhắc đến nhiều cựu tướng lãnh quân đội như đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã không ngừng lên tiếng về hiểm họa Bắc Thuộc, Việt Nam lại chính thức trở thành một chư hầu của Trung Quốc. Những người này vẫn còn nhiều ảnh hưởng trong Quân Đội Việt Nam. Con cháu họ hiện là những lãnh đạo của đảng Cộng sản và Quân Đội Việt Nam. Tháng 6 vừa qua chính Trương Tấn Sang đã phải thân chinh đến thăm tướng Nguyễn Trọng Vĩnh để kiếm sự ủng hộ.

Tình Hình Chung

Chỉ còn vài tuần Đại Hội đảng Cộng sản lại khai mạc, ngày nay người việt cũng đã nhận ra do thiếu khả năng điều hành kinh tế và vẫn còn lệ thuộc vào khu vực quốc doanh như vụ Vinashin, đảng cộng sản đang phải đương đầu với suy thoái kinh tế và lạm phát phi mã. Hậu quả đang ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống hằng ngày của mọi tầng lớp dân chúng Việt Nam . Các quân nhân thường phải gánh chịu nhiều khó khăn về vật chất, có khi còn mắc khó khăn hơn các tầng lớp xã hội khác. Đa số các quân nhân thi hành nghĩa vụ thường lệ thuộc vào sự giúp đỡ của gia đình. Bên cạnh khủng hoảng kinh tế là những khủng hoảng về văn hóa, giáo dục, luật pháp, tư tưởng… Và nạn tham nhũng đang ngày một xoáy mòn đảng và nhà nước cộng sản.

Về tình hình thế giới, căng thẳng đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi Bắc Hàn pháo kích vào một hòn đảo của Nam Hàn cuối tháng trước. Nếu chiến tranh Triều Tiên xảy ra, Quân Đội Việt Nam khó có thể đứng ngòai vòng chiến. Nếu Quân Đội theo đảng Cộng sản, theo Trung Quốc và Bắc Hàn là Quân Đội đi ngược lại với nguyện vọng của dân tộc.

Chưa kể mang bản chất bá quyền Trung Quốc luôn đe dọa chủ quyền lãnh thổ Việt Nam: chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Lịch sử chỉ thấy nếu quân đội thực sự phục vụ tổ quốc dân tộc khi chiến tranh toàn dân sẽ một lòng phục vụ quân đội chống ngoại xâm.

Cũng trên Tuần Việt Nam ngày 8-12-2010 Cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã phản bác lập luận về diễn biến hòa bình xẩy ra tại Liên Sô và Đông Âu đã được Trương tấn Sang nêu lên bên trên. Ông An nhận xét: “Quan sát sự tan rã của một số đảng cộng sản ở Liên Xô (cũ) và Đông Âu, thì thấy rằng, những người cộng sản phá Đảng không phải chỉ là những người cộng sản phản bội Đảng, những người cộng sản bị kẻ thù mua chuộc, bị diễn biến hòa bình,… Mà phần nhiều lại chính là những người cộng sản chân chính, những người cộng sản không muốn bảo vệ Đảng của mình nữa, vì thực tế Đảng của mình đã thoái hóa biến chất mất rồi, nhất là vì Đảng của mình đã phạm sai lầm có tính hệ thống mà không nhận ra được và không khắc phục được. Đảng đã trở thành lực lượng cản trợ dân chủ, tự do, cản trợ sự phát triển của xã hội. Đảng đã trở thành ông Vua tập thể, đã trở thành Đảng trị mất rồi.”

Tại các quốc gia Đông Âu và Liên Sô , Quân Đội đã chủ động đứng về phía người dân, có nơi còn lãnh đạo dân chúng vùng lên giành lại các quyền tự do cho toàn dân tộc, từ tay một thiểu số cầm quyền cộng sản. Việc đảng Cộng sản càng ngày càng công khai đấu tranh chống lại diễn biến hòa bình, tự diễn biến và tự chuyển hóa trong Quân đội, tạo cho chúng ta một niềm tin Quân Đội Việt Nam sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi chế độ cộng sản bằng thể chế dân chủ tự do.

Cách Mạng? Đảo Chánh? Vùng Lên? Đại Hội XI sẽ là Đại Hội cuối của đảng Cộng sản Việt Nam?

© Nguyễn Quang Duy

Melbourne, Úc Đại Lợi

9/12/2010

© Đàn Chim Việt

7 Phản hồi cho “Quân đội nhân dân trong cao trào dân chủ Việt Nam”

 1. Tuần Triệt says:

  Đây là chính sách cải cách ruộng đất trong quân đội ( loại bỏ những người có công với tổ quốc )

 2. Bac Pham says:

  Xem hình thấy mấy anh “CẢNH SÁT BIỂN” diễu (tiếng mới của chúng nó) hành oai thấu ông địa. Mẹ kiếp, còn dân đi đánh cá bị cướp bóc, giết chóc bởi mấy anh Lạ thì mấy anh đíu màng. Mấy anh còn đang bận tập diễu hành; cha các anh.

 3. HOÀNG SƠN says:

  Tưởng ĐCV khách quan nhưng cũng chỉ là cái loa của bọn đứng trên đồi capitol phun nước bọt.
  Không thấy tin gì về giúp đỡ bà con bị bão lụt, chỉ toàn những tin tức tưởi, tội nghiệp

  • hoang pham says:

   Đảng CS cuả chú em sợ té đái chứ ở đó khinh dể cái loa này
   Cái loa mà CS dùng tới cả chục ngàn cái máy tính và thuê cả ngàn kỉ sư làm hacker đánh phá website này
   Cái loa mà CS phaỉ rút tiê`n ngân sách cuả dân đê? nuôi Công An đi dẹp biểu tình
   Nói lại lại đi Hoangson

   • hoang thủy says:

    Bài viết rất hay ,có nhiều tin tức bổ ich ,các sinh viên học sinh nam nư thanh niên nên đọc ,để mở mang kiến thức ,và nhìn ĐCSVN cai trị dân VN hư thế nào .Nếu nhà nước nầy hợp với lòng dân dù cho hàng trăm bài viết như thế nầy củng chả gì phải sợ .

 4. Lữ Út says:

  Trông hình ảnh hào hùng,” ấn tượng ” qúa ! giống hệt lực lượng đặc biệt Fedayeen của Saddam Hussein . Không biết cũng bắt chước uống máu ăn thịt chó sống (..thề phanh thây uống máu quân thù…) lúc tốt nghiệp không ?

 5. Trung hoàng says:

  Người lính dù dưới mọi thể chế, đều phải là đưá con yêu thương nhiều nhất cuả đất nước và dân tộc Việt Nam. Tổ quốc danh dự trách nhiệm luôn là tiêu đề chung cho tất cả người lính. Những giọt máu Lạc Hồng tuôn đổ cho Hoàng Sa cuả người lính Miền Nam, hay giòng máu bất khuất Rồng Tiên cuả bộ độ Việt Nam chan hoà với Trường Sa; tất cả đều cũng sẽ được LỊCH SỬ DÂN TỘC vinh danh ca ngợi.

  Tuổi trẻ ở mọi thế hệ sẽ luôn noi gương các chiến sĩ oai hùng đó, mặc dù có sự khác biệt và đối đầu nhau trong giai đoạn chia đôi Nam Bắc, một thời kỳ đau thương nghiệt ngã nhất cho dân tộc và đất nước Việt Nam. Cái chung cho những người lính vẫn luôn là Tổ Quốc Danh Dự Trách Nhiệm, việc cuả người lính là phải bảo vệ cho đất nước và dân tộc, không thể cầm súng cho một thể chế hay một đảng phái riêng độc trị. Bởi vì, không thể nào đánh đồng một thể chế hay đảng phái nào đó là đại diện cho đất nước và dân tộc, cũng như không thể có sự bắt buộc người lính phải tuyệt đối trung thành cho thể chế hay đảng phái riêng biệt nào đó.

  Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam, sẽ phải luôn được tiềm ẩn trong từng hơi thở, truyền lưu mãi mãi theo giòng sinh mệnh đất nước và dân tộc Việt Nam. Thế hệ mới thanh thiếu niên trong và ngoài nước, là niềm tin yêu đáng ca ngợi nòi giống Rồng Tiên Hồng Lạc, không còn vướn thù hận Quốc Cộng Bắc Nam trong tâm tư. Những nụ hoa dân chủ trinh trắng, đi đầu trên lộ trình đưa đến một con đường tươi sáng cho đất nước và dân tộc. Ðó là nghiã lớn cuả đất nước và dân tộc, mà người lính Việt Nam luôn có bổn phận bảo vệ và hổ trợ trong mọi thời kỳ, trách nhiệm thiêng liêng cao cả nhất đối với dân và đối với nước. Hiếu với dân và trung với nước mới chính là danh dự và trách nhiệm cuả một chiến sĩ.

  Bước chân các bạn trên khắp nẻo đường đất nước, trải dài từ Bắc chí Nam với sáu chữ HS-TS-VN, chính đó mới là những điểm son viết lên lịch sử dân tộc, những cánh chim Hồng Lạc gọi đàn, dáng anh dũng vượt cao cuả nòi Rồng Tiên oanh liệt . Trổi lên khúc hùng ca Diên Hồng một thưở, vang vọng uy vũ như sấm động để đánh thức bao kẻ đang say mộng dưới hoa, những kẻ vì đường danh nẻo lợi mà quên tình dân tộc nghiã đồng bào.

  Việc làm đó, bất kỳ một người Việt yêu nước nào, cũng phải chung lòng góp sức tích cực trong mọi hoàn cảnh, cho dù gặp phải nhiều khó khăn, sự rình rập và đe doạ từ những người cầm quyền vô tâm vô cảm, từ những kẻ HỒN HOA DA VIỆT luôn dấu mặt dấu tay, cam tâm trấn áp bắt bớ những người con tin yêu đất Việt. Thế nên, các bạn cần phải luôn thận trọng trong mọi hành động, trước bao con mắt cú vọ lang sói cuả nội gian ngoại tặc, lúc nào họ cũng không rời mắt theo dõi từng hành trạng cuả các bạn.

  Một tinh thần yêu nước mạnh mẻ trong sáng dũng cảm đó, nó chỉ có được trong một thân thể tráng kiện, cho nên năng luyện tập thể dục sáng chiều là điều nên làm. Bởi vì, kể cả con đường dân chủ hoá đất nước, sự trường kỳ lâu dài mới có thể hoàn thiện hoàn mỹ triệt đáo tuyệt hảo thể chế đó. Bài tập thể dục nhịp điệu về sáu chữ HS-TS-VN, được thực hiện theo từng động tác với hít vào thở ra mổi sáng chiều, vưà kiện toàn thân thể mà vưà in khắc sâu tận đáy sâu thẳm tâm hồn, qua từng hơi thở cuả mọi người con thân yêu đất Việt.

  Bài tập thể dục nhịp điệu sáu chữ HS-TS-VN:

  Ðứng thật thẳng người, dang rộng hai chân vưà tầm với mình, buông lỏng toàn thân, hơi thở phải luôn nhẹ nhàng thanh thoát. Răng và lưỡi khép hờ và miệng ngậm kín lại. Ðó là tư thế chuẩn bị. Răng miệng lưỡi khép lại để hít vào thở ra tự nhiên không ép buộc cố sức, là bắt đầu luyện tập cách thở trong xương, khai thông tất cả kinh lạc trong người.

  1. Ðộng tác thứ nhất: Từ từ đưa hai ra phiá trước, tay ngang với vai vưà tầm với mắt, không nên cao hơn. Vưà chuyển động vưà hít vào cho vưà với sức hút cuả mình mà thôi, không nhiều quá cũng không ít quá. Với thời gian, tự nhiên hơi thở sẽ dài và đi sâu vào trong tận xương tuỷ. Không vội cố sức làm, cũng không xao lãng trong từng động tác. Niệm thầm không cần thành tiếng chữ HOÀNG.

  2. Động tác thứ Hai: Từ từ đưa hai tay ra phiá sau, vẫn đứng thẳng người. Vưà chuyển động vưà từ từ thở ra. Niệm thầm không cần thành tiếng chữ SA.

  3. Ðộng tác thứ Ba: Giống như thứ nhất, nhưng niệm chữ TRƯỜNG.

  4. Ðộng tác thứ Tư: Giống như thứ hai, nhưng niệm chữ SA.

  5. Động tác thứ Năm: Giống như thứ nhất, nhưng niệm chữ VIỆT.

  6. Ðộng tác thứ Sáu: Khi tới động tác nầy, vưà rùng hai chân xuống vưà với sức mình, vưà đánh hai tay ra phiá sau cũng như thở ra. Niệm thầm không cần thành tiếng chữ NAM.

  Trở laị động tác thứ nhất, đến động tác thứ sáu thì rùng xuống hai chân. Bởi vì nếu rùng xuống mỗi khi thở ra liên tục thì mau mỏi chân, nên tới động tác thứ sáu mới cần rùng xuống. Tập như vậy khi tuổi lớn, hai đầu gối vẫn mạnh và không yếu theo thời gian. Tuổi già chân yếu rất cần năng luyện tập nhẹ nhàng như thế, gối không mõi và yếu vì lão hoá.

  Với nhiệt huyết tuổi trẻ, thì sáu động tác ứng với sáu chữ HS-TS-VN. Với người Phật Giáo là sáu chữ Nam Mô A Di Ðà Phật. Với người Công Giáo thì Vinh Danh Ðức Chuá Trên Trời …v…v… .

  Thể dục nhịp điệu hoà theo từng hơi thở ra vào, sao cho vưà với sức mình, luôn uyển chuyển nhẹ nhàng thanh thoát không cần thiết cố sức quá, cũng là phương cách điều hoà tim mạch cho chính mình. Cái củ không đi, thì cái mới sẽ không thể đến, hít vào là đem khí âm mát mới vào, thở ra là thải khí nóng ô trọc trong người ra ngoài. Thay đổi không ngừng là QUI LUẬT TỒN SINH cuả Trời Ðất. Nó ẩn chưá tuyệt hảo triệt đáo trong tám chữ : NHẬT TÂN- NHẬT NHẬT TÂN- HỰU NHẬT TÂN.

  Xin gởi đến tất cả các bạn bài MẬT chú Việt Nam trên nhịp bước quân hành :

  VIỆT NAM !!! VIỆT NAM !!!
  VƯỢT LƯỚT TRỜI NAM !!!
  HÃY VƯỢT LƯỚT TRỜI NAM !!!
  LÓNG LÒNG TRONG SẠCH !!!

  Xin trân trọng.

Phản hồi