|

Giving is the best communication

Giving

Tạm dịch lời thoại:

Gần quán mì

Người đàn bà:
Hãy ra đây, thằng ăn trộm
Đưa tao xem…
Mày đã lấy cái gì hả?
Mày sẽ làm gì với cái thứ này?
Trả lời tao!

Thằng bé ăn trộm:
Cho mẹ của tôi…

Người đàn ông (Chủ quán mì)
Đợi chút…
Mẹ của cháu bị bịnh phải không?
…..

Người đàn bà:
Đừng ăn trộm nữa nghe chưa!

Người đàn ông:
Con gái yêu, hãy mang súp rau ra đây!
……

30 năm sau.

……

Người đàn ông:
Mời ngồi!

Người con gái:
Cha ơi!
……

Người đàn ông:
Này… hãy cầm đi!
OK… món kế tiếp.
….

Trong bệnh viện

Bảng kê chi phí khám và chữa bệnh.
Tổng cộng: 792,000 Baht
…..

Cần bán gấp. Liên lạc: 084661325
…….

Bảng kê chi phí khám và chữa bệnh.
Tổng cộng: 0 Baht
…..

Tất cả chi phí đã được trả 30 năm trước
Với ba vĩ thuốc giảm đau
Và một túi súp rau

Trân trọng,
Bác sĩ Prajah Arunthong

“Cho là cách truyền tin tốt nhất”

Phản hồi