WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu: Dưới Cặp Mắt Công An Nhân Dân

III. Vụ Kiện thứ hai: Thành Viên Kiện Cộng Đồng

1. Báo Công An Nhân Dân đã viết:

… Những kẻ cầm đầu “Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu” còn “nổi đình nổi đám” ở Australia với những trò lừa gạt tiền của cộng đồng để lập ra hội này, nhóm kia nhằm mục đích kiếm tiền.

Có lẽ, điển hình cho những trò ma này của chúng, là việc cuối năm 2006, chúng lợi dụng tâm lý của cộng đồng luôn hướng về Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa người Việt đã rắp tâm lập mưu quyên góp tiền để xây dựng “Trung tâm bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam Úc châu” (Vietnamese Cultural Heritage Centre Australia )…

Trở lại chuyện chúng vận động lập “Trung tâm bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam Úc châu”. Sau khi, Nguyễn Thế Phong gửi đơn xin phép chính quyền sở tại cho phép thành lập “Trung tâm bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam Úc châu” dự kiến xây dựng tại 86-90 Knight Ave, Nth Sunshine, thành phố Melbourne nhưng do xuất phát từ động cơ, mục đích vụ lợi không trong sáng, nên việc này của chúng đã không được chính quyền nước sở tại chấp nhận.

Ngày 11/9/2007, Hội đồng thành phố Brimbank đã ra Quyết định số: PRO/018880, ngày 11/9/2007 bác bỏ đề nghị xây dựng “Trung tâm bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam Úc châu” của chúng. Song, số tiền bọn Nguyễn Thế Phong “quyên góp” của cộng đồng từ nhiều “kênh” lên đến 2,4 triệu đôla Úc thì tuyệt nhiên chúng không hoàn trả lại hoặc sử dụng vào mục đích phục vụ cộng đồng mà chuyển vào sổ chương mục riêng của công ty do Nguyễn Thế Phong làm giám đốc.

Ngày 30/2/2008, cộng đồng người Việt tại Victoria đã gửi “Thư kêu gọi” vạch rõ bộ mặt lừa đảo của Nguyễn Thế Phong quịt tiền của cộng đồng. Trong thư này yêu cầu: Phong công khai rõ số tiền quỹ 2,4 triệu đôla Úc của cộng đồng. Cộng đồng người Việt tại Victoria cũng lên án, Nguyễn Thế Phong đã không tuân thủ luật pháp, làm những chuyện trái phép làm hoen ố danh dự của cộng đồng người Việt, yêu cầu Phong từ chức “chủ tịch Cộng đồng người Việt tự do liên bang Úc châu”, trả lại tất cả những khoản tiền quỹ của cộng đồng mà y đã tham ô.

Đồng thời kêu gọi hơn 180.000 người Việt ở Australia hưởng ứng phản đối tẩy chay, khai trừ kẻ gian, tham ô, lợi dụng cộng đồng trục lợi cá nhân để có biện pháp xây dựng sinh hoạt của cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Trước phản ứng của cộng đồng người Việt tại Victoria, Nguyễn Thế Phong và đồng bọn tuyệt nhiên không thấy có động thái gì mà chỉ “ngậm miệng ăn tiền”.
….

2. Bình Luận

Phần trích dẫn bên trên tự nó đã mang nhiều mâu thuẫn để lộ những bịa đặt chỉ nhằm chia rẽ cộng đồng. Tuy nhiên như chúng ta đã biết Cộng đồng vừa trải qua một phiên tòa và có thể sẽ phải ra hầu tòa một lần nữa.

Điều rất may là kết quả phiên tòa ngày 23-3-2010 cho thấy: trong buổi họp trên 60 người ngày 15-3-2009 không ai nói ông Võ ngọc Anh là cộng sản. Những người biết ông Anh (và biết những người hiện đang muốn đưa Cộng đồng ra tòa), đều đồng ý đây chỉ là những bất đồng nội bộ giữa người quốc gia, Cộng sản chỉ muốn lợi dụng chuyện này để gây chia rẽ trong cộng đồng chúng ta. Trên báo Việt Luận ngày 19-3-2010, trang 41, Ông Lý Ngọc Cương đã tha thiết kêu gọi nhóm nguyên đơn như sau: “… kính xin những vị có hiềm khích cá nhân với ông Nguyễn thế Phong, hãy vì đại nghĩa mà quên đi thù xưa để cùng nhau bảo vệ lý tưởng của Người Việt Quốc Gia, phát huy chánh nghĩa của người Việt tỵ nạn, góp phần giải thể chế độ cộng sản, quang phục quê hương”.

Nếu không có gì thay đổi, giữa tháng 5, ba ông Võ ngọc Anh, Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Như Long sẽ đưa Cộng đồng ra tòa “cáo buộc rằng Ban Chấp Hành CÐNVTD-VIC do ông Nguyễn Thế Phong làm chủ tịch đã tham lũng công quỹ của cộng đồng.” Như đã phân tích trước đây thực ra ba ông đã kiện Cộng đồng trong một thời gian dài (2001-2008), hồ sơ sổ sách kế tóan lại liên quan đến các năm về trước, liên quan đến nhiều ban chấp hành. Đó là chưa kể theo Nội quy Cộng Đồng nhiều nhiệm kỳ Hội Đồng Tư Vấn Giám Sát đã liên đới chịu trách nhiệm.

Trong phiên họp Cộng đồng ngày 13-3-2010, bà Bé Hà chủ tịch Hội Tương Trợ Người Tỵ Nạn Đông Dương Springvale (Springvale Indo-Chinese Mutual Assistance Association ‘SICMAA’) đã xác nhận việc chuyển ngân từ ngân sách Cộng Đồng sang SICMAA là hòan tòan hợp pháp và tuân theo thủ tục đòi hỏi của Chính phủ Tiểu bang Victoria. Cũng trong phiên họp này ông chủ tịch Cộng Đồng nhiệm kỳ 2003-05 Châu Xuân Hùng đã xác nhận là tài trợ cho của chính phủ là do Ban Chấp Hành Cộng đồng nhiệm kỳ 2003-05 và SICMAA cùng đứng đơn xin tài trợ này. Cô Nguyễn thị Phượng Vỹ, phó chủ tịch CĐNVTD tại Victoria, cho biết: “các ông ấy kiện thì mình ra hầu tòa còn mọi việc liên quan đến tài chánh Cộng đồng thì rất minh bạch.” Nói tóm lai rút kinh nghiệm phiên tòa trước, lần này Cộng đồng đã sửa soạn một cách chu đáo hơn để hầu tòa.

IV. Bình Luận Tổng Quát

Bài báo CAND gợi cho chúng ta hình ảnh của tình báo cộng sản họat động tại miền Nam trước 1975. Sau khi cộng sản chiếm miền Nam có nhà báo trước kia “đi ăn mày” nay trở thành nhà kiểm sóat văn hóa, có thầy bói mù tự nhiên sáng mắt trở thành điềm chỉ viên, có nhà tu hành bỏ áo để trở thành công an nhân dân… Về mặt chiến lược, bài báo CAND còn cố gắng gán ghép việc Việt Tân Hóa Cộng Đồng nhằm lường gạt bạn đọc trong nước về các họat động đấu tranh cho tự do và dân chủ tại hải ngọai. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, Cộng đồng đang hướng về Nghị Hội Người Việt Trên Tòan Thế Giới sẽ được tổ chức trong năm nay tại Úc châu.

Tại Úc cảnh sát liên bang và tiểu bang chưa chính thức kêu gọi Cộng đồng cộng tác trong việc ngăn ngừa xâm nhập và phá họai của an ninh cộng sản trà trộn trong cộng đồng. Theo cuộc điều tra của báo The Age, cảnh sát liên bang Úc nghi ngờ ông N.A.L. đóng vai trò trung gian chính yếu trong việc mua sắm trang bị máy móc cho Bộ Công An. Công ty Phát Triển Công Nghệ do ông N.A.L. làm tổng giám đốc có thể chính là một công ty tư nhân thành lập với tiền của Bộ Công An và nhiều viên chức quyền thế của chế độ cộng sản Việt Nam. Ông N.A.L. bị nghi ngờ là một nhân viên an ninh cao cấp có nhiệm vụ kiểm soát an ninh tình báo tại Úc. Ông này là một thường trú nhân và có công ty tại Victoria Úc Châu.

Tại Hoa kỳ theo báo Người Việt, sáng 29-10-2008, có 3 nhân viên FBI đã đến nói chuyện với các nhà báo ở Little Saigon tại quận Cam, họ đã báo động về việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã gởi nhiều cán bộ tình báo sang Hoa Kỳ để thâu nhận tin tức. Với những tin tức này, cộng sản Việt Nam dùng để tuyển mộ những người làm việc có lợi cho cộng sản Việt Nam. Tại cuộc họp báo nầy, ký giả Đỗ Sơn có hỏi rằng theo FBI, “cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ có những nhược điểm nào khiến cộng sản Việt Nam dễ xâm nhập?” Một nhân viên FBI trả lời rằng: “một trong những nhược điểm quan trọng nhất là sự chia rẽ!”

Trong một thông báo của cơ quan FBI đã được phổ biến rộng rãi kêu gọi Cộng đồng tích cực giúp đỡ chính quyền trong công tác bảo vệ an ninh. Thông báo này cho biết: “… những họat động của cơ quan tình báo, gián điệp Cộng sản Việt Nam cũng len lỏi gài cán bộ họat động gây rối và phá họai an ninh trong cộng đồng người việt tị nạn cộng sản tại Hoa Kỳ.” và kêu gọi: “…giúp đỡ chính quyền Hoa Kỳ và đồng bào Việt Nam hải ngọai tiêu diệt sự họat động, hăm dọa và lộng hành… của giới cán bộ tình báo cộng sản Việt Nam nằm vùng tại Hoa Kỳ.”

Cũng tại Hoa Kỳ, ngày 20.11.2008, Uỷ Ban Thẩm Định Kinh Tế và An Ninh Mỹ – Trung (U.S.-China Economic and Security Review Commission) của Hoa Kỳ đã trình lên Quốc Hội một bản báo cáo nhấn mạnh đến việc Trung Quốc đang thực hiện chương trình tình báo tại Hoa Kỳ. Bản báo cáo có phần ghi về tình trạng hiện nay Trung Cộng và phe thân Trung Cộng trong đảng Cộng sản Việt Nam và ngành an ninh Việt Nam (Tổng Cục 4) đã nhắm vào cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ và người Hoa định cư tại Mỹ để phát triển mạng lưới tình báo.

V. Kết

Trong khi mọi sinh họat của chúng ta đều công khai, ôn hòa và trong vòng luật pháp thì các họat động của tình báo cộng sản là phá rối, phá họai, khủng bố, bất hợp pháp nhằm đánh phá cộng đồng. Luật pháp xứ sở tại sẽ bảo vệ an ninh cho chúng ta. Nắm rõ điều này để thấy an ninh cộng sản rất sợ chúng ta. Vì sự sống còn của chế độ cộng sản trong thời gian tới chúng sẽ tiếp tục đánh phá cộng đồng, vì vậy chúng ta phải sáng suốt nhận định vấn đề và cộng tác với cảnh sát liên bang và tiểu bang trong công tác bảo vệ an ninh cho cá nhân và cho cộng đồng của chúng ta.

Qua bài viết người viết cũng hy vọng độc gỉa có thể hiểu thêm về những sự việc đã và đang xảy ra trong Cộng đồng Người Việt Tự Do tại Úc châu. Để qua đó sẽ vững tâm hỗ trợ cho Nghị Hội Người Việt Tòan thế Giới đạt được kết qủa tốt đẹp. Người Việt sẽ đòan kết đẩy mạnh việc gỉai trừ cộng sản, sớm mang lại tự do và dân chủ cho quê nhà.

© Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi

Tài Liệu Tham Khảo

Thi Lan, 2009, Nhóm lợi dụng “Cộng đồng người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu”, cand.com.au, phần 1

Thi Lan, 2009, Nhóm lợi dụng “Cộng đồng người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu”, cand.com.au, phần 2

Nguyễn Quang Duy, 2010, Phiên tòa lịch sử: Thành viên kiện chủ tịch cộng đồng, Đàn chim Việt

Nguyễn Quang Duy, 2010, Tình Đồng Hương qua Phiên tòa lịch sử: Thành viên kiện chủ tịch cộng đồng, Đàn chim Việt

Nguyễn Quang Duy, 2010, Phiên tòa lịch sử: Thành viên kiện chủ tịch cộng đồng và Về Nghị Hội Người Việt Tòan Thế Giới tại Úc Châu: Trả Lời Ông Hữu Nguyên Chủ Bút Saigon Times.

Pages: 1 2

3 Phản hồi cho “Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu: Dưới Cặp Mắt Công An Nhân Dân”

 1. Tiger says:

  Hi hi hi ! Tiger xin chào các anh chị Công An ! Các anh chị đang ở đâu vậy ? Mà nói chuyện ở ngoài
  hành tinh ! Tiger đang ở ÚC nè ! Tiger thấy các chú Tiến , chú Phong , anh Dũng , anh Thân v.v làm
  rất đúng ! Ngăn cản Nghị Quyết 36 của ĐCSVN tới Úc là quá đúng ! Bởi vì Cộng Đồng Người Việt Tị
  Nạn Cộng Sản Úc Châu là nạn nhân của CSVN ! Tại sao có Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại ? Có
  bao giờ các anh chị CA tự hỏi lòng mình chưa ? Cộng đồng Người Việt Tị Nạn tại ÚC là cộng đồng
  chống CÔNG SẢN mạnh nhất và đoàn kết nhất ! Tiger có thễ so sánh như vậy với các cộng đồng ở
  nước khác . Những luận điệu hay tin tức của báo CAND với Tiger là ” Xưa rồi Diễm ” ! Hát bản khác đi ! Còn nữa ! Tiger không phải là ” khúc ruột ngàn dặm ” của các anh chị đâu nghen ! Đừng nhận vơ!

 2. dung says:

  Ki sinh trung lan khap the gioi cho nao co nan nhan cs

 3. Người Vượt Biên Tị Nạn CSVN says:

  Tội quá mấy anh CAND ơi. Khi tôi đi vượt biên các anh dí bắn tôi bỏ bố đi mà giờ này lại lo lắng cho chúng tôi quá vậy. hảy lo cho 84 triệu đồng bào còn kẹt lại dưới giùi cui của các ông đi.

Phản hồi