WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Tuyên ngôn độc lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà cải biên ngày 2/9/2011

 

(Xét thấy tình trạng toàn vẹn tổ quốc đang bị Trung quốc đe dọa và dân chủ nhân quyền bị bóp nghẹt cũng như đời sống cơ cực của đại đa số nông dân đang bị bọn tư bản đỏ chiếm đoạt đất đai tệ hại hơn thời Pháp thuộc và thời ngụy quyền miền Nam. Tác giả đã cải biên bản Tuyên ngôn độc lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà cho phù hợp với tình thế để đồng bào thưởng lãm.)
*

Hỡi đồng bào cả nước,

“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.

Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói:

“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.

Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

Thế mà hơn năm mươi năm nay, kể từ tháng 7/1954, bọn Việt Gian lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, để cướp đất đai ruộng vườn của bà con nông dân , áp bức đồng bào.

Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân một chút tự do dân chủ nào.
Chúng thi hành những luật pháp dã man. Chúng lập hai chế độ phân biệt đối xử khác nhau giữa người Nam, kẻ Bắc để tạo ra chia rẽ hai miền, để ngăn cản toàn dân đoàn kết.

Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng kềm kẹp mọi người biểu tình yêu nước một cách trắng trợn. Chúng thẳng tay cho bọn công an giả danh mafia tấn công vô cớ những người biểu tình yêu nước, những dân oan khiếu kiện. Chúng tạo ra những tai nạn giao thông để cố tình gây thương tích trầm trọng, có khi đưa đến tử vong, cho những người biểu tình yêu nước, những dân oan khiếu kiện. Chúng bắt giam, khởi tố những người yêu nước, những dân oan khiếu kiện không cần tôn trọng bất cứ thủ tục tố tụng hình sự nào. Chúng kết tội nặng nề những dân oan khiếu kiện, những người yêu nước thương nòi. Chúng tắm các cuộc biểu tình yêu nước, các tập trung khiếu kiện của dân oan trong một bầu không khí khủng bố đe dọa ngộp thở.
Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng cổ vũ các cuộc ăn chơi trác tác, xì ke, ma túy để làm cho nòi giống ta suy nhược.

Về kinh tế, chúng bóc lột dân chúng đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.

Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn, trở nên bần cùng.

Chúng không cho các nhà tư sản  ngóc đầu lên.

Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

Năm 2010, Trung quốc cho các tầu ngư chính tấn công, bắt bớ các tầu thuyền đánh cá của ta, thì bọn lãnh đạo đương quyền quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Tầu. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: bọn mafia tư bản đỏ và bọn Trung quốc. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả là cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ “chân Ải Nam Quan” (vì Ải Nam Quan đã bị bọn Trung quốc chiếm mất rồi) đến mũi Cà Mâu, hàng chục triệu đồng bào ta sống trong nghèo đói.

Trong lúc Trung Quốc đã hoàn toàn cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta, ngang nhiên vẽ đường “lưỡi bò” dành chủ quyền toàn bộ vùng biển phía đông của ta, hàng ngày cho tàu ngư chính tấn công các ngư dân của ta đánh bắt cá trong vùng lãnh hải của tổ quốc, thì trong cuộc họp mới đây gọi là “Đối thoại chiến lược quốc phòng-an ninh Việt-Trung cấp Thứ trưởng lần thứ hai, diễn ra ngày 28-8 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) dưới sự đồng chủ trì của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh vẫn còn muối mặt tuyên bố, “nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm, hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc Xã hội chủ nghĩa láng giềng, với hơn 1 tỷ 350 triệu dân, đang phát triển, có vị thế và uy tín ngày càng cao trên thế giới,…” (trích báo đảng Nghệ An)

Thế là chẳng những chúng không bảo vệ được dân chúng, trái lại, trong 57 năm, kể từ 1958, chúng đã cam tâm bán nước ta hai lần cho Trung quốc.

Lần thứ nhất là 1958 với việc Phạm Văn Đồng ký công hàm bán nước ngày 14/9. Và trong mấy năm nay, bọn chúng đã bán thêm nhiều lãnh thổ và lãnh hải của tổ quốc đã thắm đậm bao máu xương của tiền nhân cũng như của đồng bào, đồng chí đổ ra để bảo vệ.

Tuy vậy, đối với bọn lãnh đạo đương quyền ngày nay, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng và nhân đạo và ôn hòa. Năm 1945 Khi Nhật hàng đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa.

Nhưng đáng tiếc thay, trong suốt 57 năm qua, kể từ năm 1954, nhân dân ta lại rơi vào vòng khốn quẩn, bị đàn áp dã man hơn gấp ngàn lần thời thực dân Pháp và ngụy quyền Miền Nam.

Bởi thế cho nên, chúng tôi, một số trí thức trong và ngoài nước, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn chế độ cộng sản; xóa bỏ hết những luật lệ dã man, chòng chéo dùng  để đàn áp những người yêu nước, yêu dân chủ; xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của bọn buôn dân, bán nước, cướp đất đai của nông dân nghèo khổ trên đất nước Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn mafia cầm quyền và bọn đế quốc thực dân Trung quốc.

Chúng tôi tin rằng các nước văn minh trên thế giới đã công nhận những nguyên tắc tôn trong nhân quyền ở các bản tuyên ngôn Liên Hiệp Quốc và Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế, quyết không thể không đòi hỏi bọn cầm quyền Việt Nam ngày nay phải bảo đảm tự do, nhân quyền cho dân chúng Việt Nam.

Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát-xít mấy năm , dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!

Dân tộc đó phải có đầy đủ nhân quyền. Vì những lẽ trên, chúng tôi, những trí thức trong và ngoài nước Việt Nam, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:

Nước Việt Nam có quyền hưởng độc lập, và sự thật đã thành một nước độc lập. Và độc lập chỉ có ý nghĩa nếu có tự do và dân chủ. “Còn có độc lập dân tộc mà không có tự do và dân chủ thì nhân dân đã làm cuộc cách mạng vô ích để thay thế sự cai trị của giặc ngoại xâm bằng sự cai trị độc ác hơn và tàn bạo hơn của giặc nội xâm.” (mượn ý của LS Nguyễn Văn Đài – Giá trị đích thực của nền độc lập) Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập ấy đồng thời đòi hỏi một nền tự do, dân chủ pháp trị.

© Nguyễn Tường Tâm

© Đàn Chim Việt

2 Phản hồi cho “Tuyên ngôn độc lập Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà cải biên ngày 2/9/2011”

  1. thuy says:

    Làm sao đẻ mọi người dân việt nam biết được bản tuyên ngôn này ? Khi đó bè lũ 4 tên sợ khiếp vía.

Phản hồi