WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Ông Lương Thanh Nghị trở thành người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao VN

Tin từ các báo trong nước cho hay,  ngày 12/9/2011, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Phạm Bình Minh đã ký quyết định bổ nhiệm ông Lương Thanh Nghị, Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Như vậy, sẽ thay thế cho bà Nguyễn Phương Nga.

Lương Thanh Nghị

Ông Lương Thanh Nghị sinh ngày 6/7/1965, tốt nghiệp Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1988. Từ 1989 – 1992 ông Lương Thanh Nghị công tác tại Trung tâm Báo chí Nước ngoài, Bộ Ngoại giao. Từ 7/1993 – 2003 ông công tác tại Trung tâm Hướng dẫn Báo chí Nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Ông Lương Thanh Nghị từng là Phó Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản (từ 2003 – 2006); Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao (từ 2006 – 2008).

Từ tháng 3/2008 ông Lương Thanh Nghị làm Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Báo chí Nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Trước đó, ngày 12/9, Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Nga, Vụ trưởng Vụ Thông tin-Báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Đây là nữ thứ trưởng Bộ Ngoại Giao đầu tiên của Việt Nam.

Như vậy, bà Nguyễn Phương Nga đã giữ chức vụ người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam trong 3 năm từ 20/8/2009 thay cho người tiền nhiệm là ông Lê Dũng.

 

16 Phản hồi cho “Ông Lương Thanh Nghị trở thành người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao VN”

 1. tâm sự kẻ phê says:

  toàn ngôn ngữ phản động .cùng là người việt mà đi xxuyên tạc đũng là lũ ngu ,bán nước .

 2. Tu A. Luong says:

  Liên Bang Việt Nam – Đoàn Kết – Công Bình – Bác Ái Cho Mọi Nhà
  The United Peoples of Việt Nam – United – Liberty – Justice for All

  Xin nhắn bạn .

  Even when you are deprived of all freedom, you still have the most important freedom of all, which no one can take away from you: The freedom to choose what kind of person you want to be.

  Tưởng chừng như bạn mất tất cả tự do. Song bạn nên nhớ điều tự do bất khả xâm phạm mà bạn có đó là quyền chọn lựa làm người của bạn: Sống Trong hay Tủi Nhục.

  Chào Thân Ái,
  Liên Bang Việt Nam – Đoàn Kết – Công Bình – Bác Ái Cho Mọi Nhà
  The United Peoples of Việt Nam – United – Liberty – Justice for All

Leave a Reply to tâm sự kẻ phê