WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đám tang tù nhân chính trị Trương Văn Sương

Hình ảnh đám tang của cựu sỹ quan QLVNCH, một tù nhân chính trị bất khuất Trương Văn Sương tại chân núi Ba Sao, Nam Hà với sự hiện diện, tiễn đưa của hai người con trai Trương Văn Dũng, Trương Tấn Tài và những bạn tù.

Nguồn: QTNLT

5 Phản hồi cho “Đám tang tù nhân chính trị Trương Văn Sương”

 1. MT says:

  Thương tiếc và biết ơn bác Trương văn Sương, người anh hùng nước Việt!

 2. Serenata says:

  “…Chỉ có bạn tù khiêng lặng lẽ
  Và hồn Sông Núi bước theo sau .”

  Kính cẩn cúi đầu vĩnh biệt Ông Trương Văn Sương, người Anh hùng Dân tộc

 3. cplus says:

  Thành thật cho tôi kính cẩn thắp nén hương cho Ông Sương và nói lời biết ơn Ông rất nhiều.
  Sau thế chiến thứ hai, những người lính của Hitler không bị quân đồng minh đối xử tồi tệ bằng 1/100 như việt cộng đối xử với những người quân nhân Việt Nam Cộng Hoà. Tôi nghĩ Hồ chí Minh, Duẫn, .. là người tàu, là tay sai của tàu phù. Dân miền Nam không bầu cho việt cộng cầm quyền. Việt cộng (Dũng, Triết, Trọng, …) tay sai cho tàu bây giờ nó còn trả thù những người như Ông Sương. Việt cộng kêu gọi hoà hợp, hoà giải!!!

 4. Trung Kiên says:

  Xin thắp nén hương tiễn đưa “người tù lịch sử” Trương Văn Sương về cõi vĩnh hằng!

  Anh chết đi nhưng hồn vẫn sống
  Như đuốc sáng chiếu rọi đêm đen
  Để những ai còn mù mờ vể csvn
  Hãy mau mở mắt, tỉnh ngộ trước khi quá muộn!

 5. Nhật Hồng says:

  Chỉ những người bạn tù khiêng quan tài đi . Một cái huyệt đào rất là sơ sài .
  Đám tang rất đơn sơ nhưng hình ảnh còn mãi với lịch sử về người anh hùng .
  Ông sống rất ý nghĩa và bất khuất .
  Cộng sản Việt nam ghi thêm một tội ác với đồng bào mình .

Phản hồi