WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:20:am 01/05/13 Đăng ngày “May 1st, 2013”

Nhân ngày 30-04 nghĩ gì về bức công hàm PVĐ 1958?

Nhân ngày 30-04 nghĩ gì về bức công hàm PVĐ 1958?

Một vấn đề trọng đại như bức công hàm PVĐ 1958, đưa đến chiến tranh tương tàn, dân tộc ly tán, hơn 6 triệu người dân VN bị chia lìa, mất trắng cơ nghiệp, anh chị em, gia đình phân cách trong suốt 60 năm ròng, thì ngày 30/04 không thể nào được xem như là “một chiến thắng vinh quang”, ngược lại đó chính là một dấu tích ô nhục cho tiền đồ một dân tộc.

10:20:am 01/05/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích

Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích

Các bạn là những người anh hùng lỡ vận muốn cứu nhân dân đang chìm trong ách thống trị tàn bạo của nhóm lợi ích trong đảng cộng sản hay các bạn chỉ là đám đầu gấu bị mất quyền lợi muốn chiếm lại vị trí ăn trên ngồi trốc trước kia? Các cụ ta dạy: Người thanh ăn nói cũng thanh, các bạn hãy tỏ ra là những người hơn hẳn về văn hóa, có dũng khí, thông minh nhưng chưa gặp vận. Bây giờ là lúc vận nước đang đến, các bạn hãy dùng kinh nghiệm, khả năng của mình để giúp nhân dân vượt qua cơn bĩ cực, tên tuổi các bạn sẽ được người sau mãi mãi nhớ đến, biết ơn.

09:16:am 01/05/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Truyện cổ tích về xăng dầu ở Việt Nam

Truyện cổ tích về xăng dầu ở Việt Nam

Hơn 60 tỷ USD nợ công không làm chính phủ băn khoăn, họ vẫn vô tư tiêu xài hoang phí, các tầng lớp lảnh đạo đều nhà cao cửa rộng, biệt thự , ruộng vườn, tài sản nhiều vô kể, để có thực hiện việc tiêu xài hoang phí, họ ra sức vơ vét, tăng thu đối với nhân dân.

01:17:am 01/05/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đâu rồi thành quả của Cách mạng tháng tám?

Đâu rồi thành quả của Cách mạng tháng tám?

Đã gần 40 năm (từ 30/4/1975), nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong khi bản chất của Đảng ngày càng thoái hóa, như có người đã nói “đảng viên nhan nhản, cộng sản thì không”, xây dựng “chế độ mới” không mới chút nào, lại còn có thể là độc tài toàn trị, điều mà Đảng vô cùng căm ghét chống lại. Bốn mươi năm qua, thực tế đất nước ta, cứ nói thật nhiều, nói thật to, tốn kém tiền của nhân dân để tuyên truyền, song kết quả thường được ít, rất ít hoặc ngược lại không được gì.

01:13:am 01/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »