WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:23:pm 27/05/13 Đăng ngày “May 27th, 2013”

Nick và biên đạo múa Ba Đình

Nick và biên đạo múa Ba Đình

05:23:pm 27/05/13 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Bán đất bán rừng bán cả linh hồn

Bán đất bán rừng bán cả linh hồn

Đây không còn là lời cảnh báo nữa, mà sẽ có ngày xuất hiện những đạo quân từ trong hầm Boxite, từ cánh rừng đầu nguồn, từ biển khơi ập vào nuốt chửng đất mẹ. Vâng! Từ bán đất bán rừng đến bán linh hồn có một khoảng cách rất gần.

12:36:pm 27/05/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

“Khôn ngoan” đến mức độ nào?

“Khôn ngoan” đến mức độ nào?

Càng sợ bị đàn áp, chúng ta càng có xu hướng “lách” hơn là thực sự viết để nói lên sự thật, có xu hướng thụ động ngồi nhà hơn là xông xáo đấu tranh. Tôi e điều đó làm giảm đi tính hiệu quả của cuộc đấu tranh.

12:23:pm 27/05/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bà Nguyễn Thị Dương Hà gửi đơn tố cáo Giám thị trại giam số 5 – Bộ Công an cố ý giết công dân Cù Huy Hà Vũ

Bà Nguyễn Thị Dương Hà gửi đơn tố cáo Giám thị trại giam số 5 – Bộ Công an cố ý giết công dân Cù Huy Hà Vũ

Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ – sẽ tuyệt thực để phản đối hành vi phạm pháp này của giám thị (không giải quyết tố cáo này như Hiến pháp và luật Thi hành án hình sự, Luật tố cáo quy định ). Thế nhưng đã 2 tuần trôi qua mà giám thị Tuyến vẫn tiếp tục lờ giải quyết Đơn tố cáo của ông Cù Huy Hà Vũ nên ông Vũ tuyên bố cho tôi biết là từ ngày hôm nay, 27/5/2013, ông Vũ tuyệt thực.

11:54:am 27/05/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vụ án Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha

Vụ án Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha

Họ sợ những người trẻ tuổi sẽ theo gương của Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên và đã quyết định một bản án thật nặng để đe dọa giới trẻ. Người Việt Nam trong và ngoài nước và toàn thể thế giới phẫn nộ trước hành động của Việt Nam là một điều dễ hiểu.

12:01:am 27/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »