1 Phản hồi cho “Nick và biên đạo múa Ba Đình”

  1. butnua says:

    Vẹm kia là lũ ăn mày
    quá khứ,tàn tật và ngay xác Hồ
    Chỉ cần quẳng chúng tiền đô
    Tương lai đồng chí đào mồ Dâm Tiên

Phản hồi