WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:13:am 22/05/13 Đăng ngày “May 22nd, 2013”

Trương Tấn Sang, hãy nhớ anh là “con nhà luật”!

Trương Tấn Sang, hãy nhớ anh là “con nhà luật”!

Một vài bạn đồng môn, rành rẽ chính trường Việt Nam bảo tôi rằng, anh cô đơn lắm nhưng tôi thấy rất khó để đồng cảm với điều đó. Đến giờ, ít nhất, khóa 5LH cũng có Lê Công Định công khai thực hiện khao khát và tâm niệm của một “con nhà Luật”. Gần đây, tôi tình cờ được biết, ngoài Định còn có một số bạn đồng môn khác, bằng cách này hay cách khác cũng đang cố gắng như vậy. Còn anh, Trương Tấn Sang, cựu sinh viên khóa 5LH thì sao?

10:13:am 22/05/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Lời kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha

Lời kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha

Tiếp theo kiến nghị đề ngày 30-10-2012 gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu chỉ thị cho các cơ quan có trách nhiệm trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên khi mới bị bắt và Lời kêu gọi thực thi quyền con người ngày 25-12-2012, chúng tôi những người ký tên dưới đây rất phẫn nộ trước bản án mà phiên tòa mở ngày 16-5-2013 tại tỉnh Long An đã tuyên đối với Nguyễn Phương Uyên (6 năm tù, 3 năm quản thúc) và Đinh Nguyên Kha (8 năm tù, 3 năm quản thúc). Hai thanh niên yêu nước này bị kết án vì đã chống mưu đồ và hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền nước ta, chống bọn tham nhũng đang phá hoại đất nước, mặc dù họ chỉ dùng những biện pháp ôn hòa phù hợp với điều 69 của Hiến pháp Việt Nam và với Tuyên ngôn nhân quyền của Liên hiệp quốc mà Việt Nam đã ký tham gia.

10:06:am 22/05/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tại sao Trung Quốc muốn làm to chuyện và kêu gọi thực hiện nghiêm lệnh trừng phạt Triều Tiên?

Tại sao Trung Quốc muốn làm to chuyện và kêu gọi thực hiện nghiêm lệnh trừng phạt Triều Tiên?

Quan hệ giữa Trung quốc và Triều tiên đã xuống cấp nghiêm trọng không như người ta vẫn tưởng Triều-tiên là đàn em và là người đồng chí tốt của Bắc kinh. Nó có mấy nguyên nhân chính dẫn đến sau đây: 1,  Triều tiên biết rất rõ Trung quốc luôn lợi dụng tình hình [...]

12:27:am 22/05/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »