WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:06:am 29/05/13 Đăng ngày “May 29th, 2013”

Hạng Võ Biệt Ngu Cơ

Hạng Võ Biệt Ngu Cơ

Năm mươi ba năm lịch sử nước Tầu trải dài từ thập niên 1920 tới 1970 như một cái nền để xây dựng một truyện tình bộ ba của hai chàng nghệ sĩ, một ả giang hồ. Giá trị lịch sử của tác phẩm, những nét sáng tạo mới, lãng mạn của Trần Khải Ca cùng với diễn xuất điêu luyện của các vai chính, nhất là tài giả gái của Trương Quốc Vinh đã đưa Hạng Võ Biệt Ngu Cơ lên hàng siêu phẩm nổi tiếng.

09:06:am 29/05/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhóm khởi xướng khởi kiện Đoàn Trường ĐH Luật TP. HCM

Nhóm khởi xướng khởi kiện Đoàn Trường ĐH Luật TP. HCM

Nay, chúng tôi, những người khởi xướng Tuyên ngôn Công lý cho Đoàn Văn Vươn quyết định khởi kiện Đoàn trường về hành vi xâm phạm đến “quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, uy tín” được quy định tại Điều 37, và “quyền bí mật đời tư” được quy định tại Điều 38 của Bộ luật Dân sự.

12:37:am 29/05/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »

Hiến pháp ‘treo’ đến bao giờ?

Hiến pháp ‘treo’ đến bao giờ?

Trong các bản Hiến pháp đã đề cập rất nhiều vấn đề liên quan đến quyền của người dân, trong đó có quyền dân thể hiện quyền phúc quyết của mình. Vậy nhưng ta vẫn cứ treo suốt 68 năm qua. Không phải chuyện gì xa lạ mà là những vấn đề rất gần mà ta đã nhiều lần đề cập.

12:01:am 29/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Báo CAND: Vạch trần thủ đoạn của thế lực thù địch phá hoại Hiến pháp

Báo CAND: Vạch trần thủ đoạn của thế lực thù địch phá hoại Hiến pháp

Bên cạnh giả danh sinh viên ký tên, các đối tượng thù địch còn đưa giả danh sách 12 cán bộ, công chức y tế Hà Tĩnh và 13 công chức giáo dục Hà Tĩnh. Nhưng thực sự 12 cán bộ ngành Y tế thì chỉ có 2 người có tên và 13 công chức ngành Giáo dục thì trùng tên với hàng trăm, hàng ngàn công chức giáo dục, y tế khác. Tiếp xúc với nhiều cán bộ y tế và giáo dục Hà Tĩnh, chúng tôi đều nhận được sự khẳng định: Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở Hà Tĩnh được cấp, ngành chủ quản tổ chức công khai, dân chủ thông qua các hội nghị, hội thảo của cơ quan, đoàn thể. “Ai hơi đâu mà đi làm những việc vô bổ, ký tên rồi đưa lên mạng như một số đối tượng lợi dụng”, chị Trần Thị Lý, cán bộ ngành Y tế Hà Tĩnh nói vậy.

12:01:am 29/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »