WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:41:am 30/05/13 Đăng ngày “May 30th, 2013”

Các chức sắc 5 tôn giáo họp mặt tại DCCT

Các chức sắc 5 tôn giáo họp mặt tại DCCT

Cộng sản VN viết Hiến pháp là công dân được tự do đi lại, nhưng chính cộng sản đã phản bội HP của mình, vậy viết làm gì?” Cụ Hội trưởng cũng đề nghị các tổ chức Nhân quyền của LHQ phải chú ý vấn đề này. Quý vị ra tuyên bố nhân quyền mà không có chế tài với những nước không thực hiện như VN thì cũng không ích gì.

09:41:am 30/05/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, Sài Gòn

Kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội, Sài Gòn

Một lời kêu gọi người dân Việt Nam ở Hà Nội và Sài Gòn đi biểu tình chống Trung Quốc bá quyền ngang ngược vào ngày Chủ Nhật 2 tháng 6 tới đây đang truyền tải qua các mạng xã hội và facebook.

08:14:am 30/05/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Nhà báo Phạm Chí Dũng: Quốc hội Việt Nam là của ai?

Nhà báo Phạm Chí Dũng: Quốc hội Việt Nam là của ai?

Gần đây vào ngày 23/05/2013 báo chí Việt Nam đã đồng loạt đưa tin là báo chí sẽ không được tham dự các phiên họp của Quốc hội thảo luận và bỏ phiếu để miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Bộ trưởng Tài chính, Tổng kiểm toán Nhà nước, cũng như phiên Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc chuẩn bị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.

12:43:am 30/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Phong trào Con Đường Việt Nam lên tiếng về vụ bắt giữ ông Trương Duy Nhất

Phong trào Con Đường Việt Nam lên tiếng về vụ bắt giữ ông Trương Duy Nhất

Sẽ rất nguy hiểm cho một dân tộc nếu mọi góc nhìn khác đều bị qui kết là có tội bằng một cách thức nào đó, chỉ để tồn tại một góc nhìn duy nhất theo nhà cầm quyền muốn.

12:01:am 30/05/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Xã Hội Dân Sự là cơ hội thăng tiến phẩm giá con người

Xã Hội Dân Sự là cơ hội thăng tiến phẩm giá con người

Xã Hội Dân Sự chính là cái Cơ Hội Thuận Lợi Duy Nhất để Nhân Dân chúng ta có thể sử dụng để mà nâng cao Phẩm giá của mỗi Cá nhân cũng như của tập thể Cộng đồng Xã hội. Đó mới đích thực là công cuộc Giải phóng Dân tộc thóat khỏi cái vòng Nô lệ tàn bạo nghiệt ngã – mà tập đòan cộng sản đã du nhập từ ngọai bang để áp đặt trên quê hương đất nước Việt nam chúng ta suốt từ 70 năm qua.

12:01:am 30/05/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »