WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:06:pm 16/05/13 Đăng ngày “May 16th, 2013”

Đảng sang Mỹ tìm hiểu về dân chủ?

Đảng sang Mỹ tìm hiểu về dân chủ?

  Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi một phái đoàn cấp cao sang Mỹ tìm hiểu về ‘mở rộng dân chủ’ và ‘phát huy quyền làm chủ của nhân dân’, Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin. Đoàn đại biểu Ban Dân vận Trung ương do ông Nguyễn Duy Việt, phó trưởng ban, đã [...]

11:06:pm 16/05/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Tín hiệu mới từ thành phần nhân sự Bộ Chính Trị?

Tín hiệu mới từ thành phần nhân sự Bộ Chính Trị?

Tôi nghĩ họ phải cởi mở qua 1 bản Hiến pháp tạm thời. Tôi cho đây là 1 bản Hiến pháp trung chuyển thôi. Bản Hiến pháp sửa đổi này đúng ra đã có 1 bản Hiến pháp mới rồi vì bản Hiến pháp 1992 đã sửa đến lần thứ ba cho đến nay rồi.

09:41:am 16/05/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Người Mỹ và vết xe đổ của người Pháp

Người Mỹ và vết xe đổ của người Pháp

Người Mỹ thường nói họ tìm hòa bình, ra đi trong danh dự nhưng trên thực tế cuộc rút lui bỏ chạy khỏi Nam Vang và Sài Gòn của họ tháng tư 1975 thật ra lại tồi tệ hơn Pháp rất nhiều. Những người cộng tác với Mỹ bị bỏ lại rơi vào tay địch, bị trả thù, hãm hại, giam cầm lâu dài trong các trại tập trung. Các ông Đại sứ cuốn cờ tháo chạy vào giờ thứ 25 tại Miên, VNCH khiến người ta có cảm tưởng như họ không quan tâm gì tới danh dự của một siêu cường.

12:41:am 16/05/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt kiều Ba Lan đầu tư gì ở Việt Nam?

Việt kiều Ba Lan đầu tư gì ở Việt Nam?

Theo thông kê mới đây, Việt kiều Đông Âu nằm trong nhóm những đại gia khủng nhất Việt Nam.

12:24:am 16/05/13 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đỗ Thị Minh Hạnh bị chuyển trại giam và bị đánh đập trong tù

Đỗ Thị Minh Hạnh bị chuyển trại giam và bị đánh đập trong tù

Từ ngày Hạnh bị chuyển đến trại Long Khánh đến nay đã bị đánh 2 lần. Đây là đòn trả thù rất đê tiện của nhà cầm quyền CSVN đối với những người tù lương tâm.

12:01:am 16/05/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »