WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:13:pm 20/05/13 Đăng ngày “May 20th, 2013”

Cần bàn thêm về chữ “Đại” trong quốc hiệu mới

Cần bàn thêm về chữ “Đại” trong quốc hiệu mới

Mấy ngày trước tôi có viết 1 bài tựa đề “Lại bàn về tên nước“, đăng trên, chẳng hạn, danlambaovn. blogspot.com ngày 18/05 và Đàn Chim Việt ngày 19/05/2013. Trong bài tôi nêu những lý do không nên quay trở lại quốc hiệu VN DC CH, và đề nghị đặt tên nước là Cộng hòa Dân [...]

05:13:pm 20/05/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bản lĩnh và bản lĩnh chính trị – cần lắm thay!

Bản lĩnh và bản lĩnh chính trị – cần lắm thay!

Bản lĩnh là gì? Bản lĩnh là sự tỉnh táo cùng với ý chí kiên cường, bất khuất của một con người trước mọi hoàn cảnh như bị cám dỗ, dụ dỗ, khích tướng, đe dọa, khủng bố, tra tấn… nói chung là áp lực từ bên ngoài buộc người đó phải thay đổi quan [...]

04:55:pm 20/05/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ quả đấm thép đến chủ trương lớn: Thất bại toàn diện!

Từ quả đấm thép đến chủ trương lớn: Thất bại toàn diện!

Nhìn nhận ra sự yếu kém của nền kinh tế được điều hành bởi những kẻ tham nhũng, độc tài và dốt nát, đồng thời là nhìn thấy bản chất thâm độc trong chính sách bán nước của cộng sản cho Trung cộng là điều cần thiết để tiến hành đấu tranh đánh đổ những kẻ bán nước hại dân. Đó là nhiệm vụ của những người dân Việt Nam chúng ta.

12:38:am 20/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Chủ tịch UB Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đề xuất luật mới

Chủ tịch UB Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đề xuất luật mới

Trong báo cáo gần đây nhất, Uỷ ban Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế đã khuyến nghị việc đưa Việt Nam trở lại danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt”, nhận ra rằng: “Thành tích nhân quyền nói chung của Việt Nam vẫn nghèo nàn, và đã xấu đi.”

12:01:am 20/05/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Một nhà nước vô trách nhiệm

Một nhà nước vô trách nhiệm

Việc Mỹ thực hiện kế hoạch “Xoay trục” tuy được biện minh như thế nào đi nữa thì TC cũng đã đọc được mục tiêu của Mỹ trong chiến lược này. TC tung con bài “vi rút” là để nhắc nhở Mỹ rằng TC sẵn sàng tiến hành cuộc chiến tranh hủy diệt thế giới với vũ khí Vi trùng nếu bị tấn công ?.

12:01:am 20/05/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »