WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 09:44:am 08/05/13 Đăng ngày “May 8th, 2013”

Như thế nào là chống cộng quá khích

Như thế nào là chống cộng quá khích

Hiện tại, sự đoàn kết của người VN yêu nước phải là mục tiêu tối thượng! Vì đất nước và dân tộc! Cũng vì tương lai của đất nước và dân tộc nên không thể viện dẫn bất cứ lý do gì để không đoàn kết với những anh em đã từ bỏ con đường cộng sản!

09:44:am 08/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khủng hoảng tình thương

Khủng hoảng tình thương

Nếu tôi nói rằng thế hệ chúng tôi thiếu vắng tình yêu thương và không biết cách yêu thương, hẳn nhiều người sẽ phản đối. Thế hệ chúng tôi, mỗi ngày đều có thể lên facebook tỏ tình, nhắn tin tỏ tình, gọi điện tỏ tình. Facebook của chúng tôi có hàng trăm bức ảnh [...]

02:28:am 08/05/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thông báo của Chúng Ta – Công Dân Tự Do về việc tiếp tục công khai phổ biến Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Thông báo của Chúng Ta – Công Dân Tự Do về việc tiếp tục công khai phổ biến Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Những buổi dã ngoại tại Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang vào ngày 5 tháng 5, 2013 vừa qua đã chỉ ra thực tế: Nhiều người vẫn “chưa hiểu”  thế nào là quyền con người và việc thể hiện Quyền Làm Người tại Việt Nam dù ở hình thức đơn giản nhất thông qua một [...]

02:26:am 08/05/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thư tâm tình gửi các bạn “yêu cộng” quá khích

Thư tâm tình gửi các bạn “yêu cộng” quá khích

Các bạn hãy yêu nhân dân tha thiết, hãy cho họ quyền được nói, được phê phán, “sống bình đẳng, quyền được mưu cầu hạnh phúc” như Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, thì mọi việc sẽ đâu vào đấy.

12:01:am 08/05/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »