WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 07:20:pm 19/05/13 Đăng ngày “May 19th, 2013”

Hạp pỳ bớt đầy tú rua…

Hạp pỳ bớt đầy tú rua…

07:20:pm 19/05/13 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »

Một đóa hoa, một tà áo và hai chế độ

Một đóa hoa, một tà áo và hai chế độ

Chính dáng đứng hiên ngang và gương mặt rạng rỡ của Uyên và Kha trước tòa sẽ tạo nguồn cảm hứng, thôi thúc tuổi trẻ Việt Nam “đứng lên đáp lời sông núi”.

11:04:am 19/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Trí thức hải ngoại và v/đ HS-TS

Trí thức hải ngoại và v/đ HS-TS

… càng đi sâu vào tranh luận tự do trên Mạng tôi càng cảm thấy nhiều vị trí thức tên tuổi lẫy lừng nhưng khi hành sự lại có vẻ mập mờ cố tình che dấu sự thật, chẳng khác gì thủ đoạn “mập mờ đánh lận con đen” của tập đoàn lãnh đạo CS nơi quê nhà.

08:00:am 19/05/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Quốc hiệu nào hội tụ lòng Dân?

Quốc hiệu nào hội tụ lòng Dân?

Lẽ ra ta không cần phải tốn quá nhiều thời gian để bàn luận về quốc hiệu, bởi đó là một chuyện đơn giản. Không gì đơn giản hơn việc chọn một tên thật… đơn giản và mộc mạc, để dễ được đa số Nhân dân chấp nhận, và bền vững với thời gian. Vấn [...]

02:49:am 19/05/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Bản án của Đinh Nguyên Kha – Nguyễn Phương Uyên là bản án dành cho chế độ

Bản án của Đinh Nguyên Kha – Nguyễn Phương Uyên là bản án dành cho chế độ

Dù bản án đảng CSVN dành cho hai em Đinh Nguyên Kha, 8 năm và Nguyễn Phương Uyên, 6 năm tù giam không làm tôi ngạc nhiên lắm, nhưng khi sự việc đã cụ thể cũng không thể không bàng hoàng! Được thấy hình ảnh hai em thật nhỏ nhoi, với hai chiếc sơ mi [...]

12:01:am 19/05/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lại bàn về tên nước

Lại bàn về tên nước

Đặt tên cho quốc gia của mình, mỗi nước có 1 quan điểm riêng. Nước Pháp tự nhận là Cộng hòa Pháp để vinh danh  dân tộc  mình đi đầu trong xã hội loài người, đấu tranh cho Bình đẳng, Tự do, Bác ái. Nước Mỹ đơn giản chỉ nêu lên đặc trưng lớn nhất [...]

12:00:am 19/05/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »