WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:16:pm 23/05/13 Đăng ngày “May 23rd, 2013”

Thêm dầu vào lửa

Thêm dầu vào lửa

Thực sự thì “dân khí đã thay đổi mạnh” kể từ thời Hà Sĩ Phu, điều này ai cũng thấy, trừ những người đang cầm quyền ở Việt Nam. Bởi vậy, họ vẫn cứ tiếp tục (và thản nhiên) thêm dầu vào lửa!

05:16:pm 23/05/13 | Đăng tại SỔ TAY TNT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dĩ độc trị độc: Thử lấy Hiến pháp Tàu đập lại điều 4

Dĩ độc trị độc: Thử lấy Hiến pháp Tàu đập lại điều 4

Chỉ trong vòng mấy tháng đã có 3 bản Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp ra đời và có thể từ nay cho đến 30-9, ngày hết hạn hỏi ý dân, sẽ còn thêm vài bản Dự thảo nữa tiếp tục thay thế nhau. Nhưng ngoài cách hành văn có chút sửa đổi, bản nào [...]

05:04:pm 23/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đôi lời với Nick thân mến!

Đôi lời với Nick thân mến!

Hãy đến với hàng vạn người khuyết tật Việt Nam và hãy truyền lửa, truyền niềm tin, niềm hy vọng và khát vọng sống cho họ, đấy là điều dân Việt đang chờ ở anh chứ không phải tư tưởng Hồ Chí Minh đâu Nick ơi!

10:05:am 23/05/13 | Đăng tại ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Cảm xúc ngày 22 tháng 5

Cảm xúc ngày 22 tháng 5

Đúng, chúng tôi, những người Việt Nam không mơ một giấc mơ vĩ đại. Chỉ có một giấc mơ được làm người với đầy đủ những Quyền Con Người. Trên con đường thực hiện ước mơ ấy, chúng tôi đã và còn phải đi qua những chốn lao tù, qua gông cùm và xiềng xích. Đi qua những thử thách hiểm nguy nhất của một đời người.

12:41:am 23/05/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Từ bỏ thế giới duy ác để thành Phật

Từ bỏ thế giới duy ác để thành Phật

Nhân dịp mừng ngày Phật đản năm nay 24-5- 2013, kẻ viết bài này xin thỉnh các thầy của “ Giáo hội Phật giáo Việt Nam” rằng có phải nền Phật học Việt Nam vốn nhân đạo thâm sâu, cao vời thánh thiện, siêu việt viên mãn đức từ bi hỉ xả từ độ Lý Trần, liệu có phải đang đến thời kỳ mạt pháp ? A Di đà Phật, xin cám ơn các quý thầy và chờ sự thỉnh giáo của các quý thầy trên Internet.

12:24:am 23/05/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Tôi chống cộng bằng máu chảy về tim

Tôi chống cộng bằng máu chảy về tim

Hướng đi của Dân Tộc Việt Nam là vĩnh viễn xây dựng một đất nước Độc Lập, Tự Do, Dân Chủ, trong hòa bình, thịnh trị và phú cường. Không chủ trương bạo động với các dân tộc khác.

12:01:am 23/05/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »