WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:59:am 10/05/13 Đăng ngày “May 10th, 2013”

Giáo dục – nền tảng phát triển xã hội

Giáo dục – nền tảng phát triển xã hội

Khác hẳn với Âu-Mỹ, nền giáo dục VN vẫn đặt nặng vấn đề học thuộc lòng, và vâng lời là điều quan trọng. Vô lớp không được ý kiến ý cò, thầy cô nói sao thì phải nghe vậy. Quan điểm “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” là tốt nhưng có phần thái qúa. Trẻ em ở VN chắc chắn sẽ được bố mẹ cho ăn đòn nếu cãi thầy cô, không cần biết lý do.

12:59:am 10/05/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

“Không có gì quý hơn độc lập tự do” nên đảng không cho ai cả!

“Không có gì quý hơn độc lập tự do” nên đảng không cho ai cả!

Hai chữ “Tự do” chỉ là thứ mà đảng cộng sản dùng làm trang trí trên các văn bản giấy tờ để đánh lừa quốc tế và dân chúng còn nó không thể nào trở thành thực tế trong cuộc sống của người dân Việt trong chế độ cộng sản? Thế mới thấy Hồ Chí Minh đã ngầm chỉ đạo cho đàn em khi nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do” là muốn cs phải chiếm lấy không chia chác cho ai cả. Vì nó quý giá nên đảng cộng sản của ông ta độc quyền chiếm giữ không muốn cho thần dân sử dụng.

12:49:am 10/05/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bị công an làm khó do mặc áo “nhạy cảm”

Bị công an làm khó do mặc áo “nhạy cảm”

Một blogger tại thành phố Hồ Chí Minh hôm qua bị an ninh chặn đường và mời về đồn công an làm việc vì mặc áo T-Shirt có in chữ Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam và Tất cả vì toàn vẹn non sông đất nước Việt Nam. Người bị mời đi làm việc là [...]

12:30:am 10/05/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chinh Phụ Ngâm Khúc từ Hán-Nôm đến Quốc Ngữ

Chinh Phụ Ngâm Khúc từ Hán-Nôm đến Quốc Ngữ

Chinh phụ ngâm diễn tả đời sống chinh phụ với một tâm hồn thanh cao luôn hy sinh, tận tụy đảm đang việc nhà, giáo dục con cái và thủy chung. Đức tính cao quý trên của người đàn bà Việt Nam xưa và nay luôn được tôn vinh. Thành thật cảm ơn các nhà văn, học giả của khoahocnet.com, Nguyệt san Cỏ Thơm góp ý quý báu cho bài sưu khảo nầy, tuy nhiên bài viết không tránh được sự thiếu sót, kính mong quý vị thức giả chỉ giáo thêm.

12:01:am 10/05/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Việt Nam, thế kỷ 20 qua Hồi ký của bà Lê Thị Ngộ

Việt Nam, thế kỷ 20 qua Hồi ký của bà Lê Thị Ngộ

Đọc Hồi ký bà Ngộ độc giả có thể thấy nổi nhục mất nước, cái khổ của người dân quê Việt Nam trước các thế lực chính trị tả cũng như hữu, thảm cảnh của chiến tranh, thấy bức tranh của Mậu Thân Huế, thấy nỗi buồn của di tản, của vượt biên, đời sống xa quê buồn tủi của người tị nạn.

12:01:am 10/05/13 | Đăng tại HỒI KÝ-BÚT KÝ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »