WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:30:pm 22/12/13 Đăng ngày “December 22nd, 2013”

Hàng nghìn người đập phá công ty Vinaxuki phản đối thu hồi đất

Hàng nghìn người đập phá công ty Vinaxuki phản đối thu hồi đất

Nhà kho bị thiêu rụi, hàng chục ô tô chỉ còn trơ khung.

03:30:pm 22/12/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Mỹ và EU yêu cầu thả ông Đinh Đăng Định

Mỹ và EU yêu cầu thả ông Đinh Đăng Định

Một nhóm đại sứ các nước phương Tây ở Việt Nam đã viết thư cho các nhà lãnh đạo nước này yêu cầu thả nhà hoạt động dân chủ Đinh Đăng Định hiện đang bị ung thư giai đoạn cuối, hãng tin Mỹ AP cho biết. Ông Định trước đây là giáo viên Hóa ở [...]

11:52:am 22/12/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Myanmar: Doanh nghiệp Trung Quốc bị xua đuổi khắp nơi

Myanmar: Doanh nghiệp Trung Quốc bị xua đuổi khắp nơi

Những dự án liên tiếp bị dừng và những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đã đặt ra một bài toán khá nan giải: Trung Quốc có thể sẽ mất hẳn sự ảnh hưởng của mình ở Myanmar…

04:15:am 22/12/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thày Đường Tăng đã hối lộ?

Thày Đường Tăng đã hối lộ?

Thật tội nghiệp cho các cử tri ngây thơ vẫn còn tin vào sự thành thật muốn chống tham nhũng của Đảng. Họ đến dự các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo của Đảng, hy vọng được nghe những biện pháp mới chống tham nhũng quyết liệt và nhanh chóng. Họ đâu biết, đó chỉ là những màn trình diễn của Đảng.

01:57:am 22/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Từ sợ hãi tới hành động

Từ sợ hãi tới hành động

Xin cho tôi cùng với đại khối đồng bào tiến bước theo những ngọn đuốc lương tâm, những nhà trí thức đang chấp nhận đi đầu trên con đường gian nan để xóa sạch mọi nỗi sợ trên đất nước chúng ta.

01:28:am 22/12/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »