WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:47:pm 16/12/13 Đăng ngày “December 16th, 2013”

Ngoại Trưởng John Kerry: Việt Nam – sân chơi đã thay đổi

Ngoại Trưởng John Kerry: Việt Nam – sân chơi đã thay đổi

NGOẠI TRƯỞNG KERRY: Đại sứ David, cám ơn ông rất nhiều.  Cám ơn sự lãnh đạo tuyệt vời của ông trong những năm qua. Xin chào Việt Nam. Tôi rất hạnh phúc có mặt tại đây hôm nay, rất hạnh phúc được trở lại. Thật là một vinh dự cho tôi được có mặt tại [...]

04:47:pm 16/12/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Vụ Dương Chí Dũng: 2 án tử hình

Vụ Dương Chí Dũng: 2 án tử hình

Tòa quyết định tuyên phạt Dương Chí Dũng án tử hình về tội tham ô tài sản, 18 năm tù về tội cố ý làm trái, tổng hợp hình phạt tử hình. Tương tự, Mai Văn Phúc nhận án tử hình về tội tham ô tài sản, 18 năm tù về tội cố ý làm [...]

04:32:pm 16/12/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Sân sau của Dương Chí Dũng?

Sân sau của Dương Chí Dũng?

Có ba thứ “bất vị”, mà luật pháp phải tuân thủ. Đó là Luật pháp bất vị thân. Luật pháp bất vị tiền. Và luật pháp bất vị quyền. Nhưng liệu tư pháp nước Việt có được 03 thứ bất vị đó không? Những ngày này, cả xã hội chăm chú theo dõi vụ xét [...]

04:17:pm 16/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »