WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:18:pm 30/12/13 Đăng ngày “December 30th, 2013”

Phải chăng ĐCS đã thất bại trong việc bảo vệ chủ quyền?

Phải chăng ĐCS đã thất bại trong việc bảo vệ chủ quyền?

Xin thưa với các tiến sĩ, giáo sư của báo Nhân Dân, Quân đội Nhân Dân. Đây chỉ là câu hỏi giả thiết. Quý vị đừng nhảy cẫng lên chụp mũ chống Đảng, chống băng nhóm gì cả. Câu chuyện có nguyên nhân của nó. Chả là chúng tôi, những người biểu tình phản đối [...]

04:18:pm 30/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Anh Lê Thăng Long nếu có khùng?

Anh Lê Thăng Long nếu có khùng?

Thời đại dân chủ, ai cũng có quyền nói nhưng nói lời đau người khác cho sướng miệng…

05:52:am 30/12/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

“Đường về Tchepone: Hành Quân Lam Sơn 719″

“Đường về Tchepone: Hành Quân Lam Sơn 719″

Sách dựa vào một số tài liệu đưọc giải mật gần đây nhất, và dựa vào những chi tiết mới của những nhân chứng tham dự cuộc hành quân lớn nhất của Quân Lực Viet Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến.

01:48:am 30/12/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Ban vận động Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam chúc mừng năm mới

Ban vận động Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam chúc mừng năm mới

Một năm mới với niềm hy vọng mới. Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam không giấu niềm hy vọng của mình rằng trong năm 2014 chúng tôi sẽ đón nhận thêm nhiều chị em thành viên mới ở quốc nội lẫn hải ngoại – những người tâm huyết với vấn đề Nhân quyền và sẵn sàng đóng góp thời gian, sức lực và trí tuệ cho Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam.

12:17:am 30/12/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »