WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:48:am 17/12/13 Đăng ngày “December 17th, 2013”

Đã đến lúc cần phải nghiêm khắc đối với Việt Nam về vấn đề nhân quyền

Đã đến lúc cần phải nghiêm khắc đối với Việt Nam về vấn đề nhân quyền

… tại Hà Nội, ông Kerry sẽ đưa ra ba thông điệp chính về nhân quyền. Thông điệp thứ nhất, Hoa Kỳ sẽ không xúc tiến quan hệ thương mại với Việt Nam trừ phi Việt Nam cho thấy có sự cải thiện đáng kể trong hồ sơ nhân quyền của mình, bao gồm cả việc trả tự do cho khoảng 120 của tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Thông điệp thứ hai, Hoa Kỳ sẽ không mở rộng quan hệ quân với Việt Nam sự trừ phi tình trạng nhân quyền được cải thiện thực sự. Và cuối cùng, ông Kerry sẽ thông báo cho Việt Nam rằng Bộ Ngoại giao có kế hoạch xếp Việt Nam vào danh sách các quốc gia đặc biệt quan tâm theo Đạo Luật Tự do Tôn giáo Quốc tế, như đã được khuyến cáo của Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, do đó Việt Nam sẽ có khả năng phải chịu các biện pháp trừng phạt.

10:48:am 17/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ưu tư về hiện tình Giáo Hội

Ưu tư về hiện tình Giáo Hội

Là một Phật tử tôi không dám “can dự” vào chuyện của chư Tăng nhưng sự thất vọng…

08:06:am 17/12/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ông Kerry trở lại thăm vùng Châu thổ sông Cửu Long

Ông Kerry trở lại thăm vùng Châu thổ sông Cửu Long

Mối quan tâm của ông bộ trưởng không chỉ hướng vào sự thay đổi khí hậu nơi sông Cửu Long, nhưng đặc biệt vào sự viêc Trung Cộng xây dựng thêm bốn con đập dọc sông Cửu Long…

07:54:am 17/12/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Công dân Nguyễn Văn Thạnh bị đẩy vào bước đường cùng

Công dân Nguyễn Văn Thạnh bị đẩy vào bước đường cùng

Tôi làm bản tường trình này thông báo cho quí bạn, quí trang mạng, quí hãng thông tấn biết về tình trạng của tôi.

07:45:am 17/12/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Giấy rách phải giữ lấy lề!

Giấy rách phải giữ lấy lề!

… một số đảng viên tên tuổi biết tự trọng đã tuyên bố rút ra khỏi đảng và nhiều nhân sĩ cũng như các Blogger độc lập đã vạch trần những sự giả dối đánh lừa nhân dân của những người cầm đầu chế độ toàn trị.

02:22:am 17/12/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »