WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:26:am 03/12/13 Đăng ngày “December 3rd, 2013”

Cù Huy Hà Vũ – chứng nhân và bi kịch của thời đại đồ đểu Hồ Chí Minh

Cù Huy Hà Vũ – chứng nhân và bi kịch của  thời đại đồ đểu Hồ Chí Minh

Bây giờ mỗi ngày qua đi là một ngày anh đấu tranh không ngừng nghỉ, cho cả bạn tù và bản thân anh cũng là cho việc sửa đổi hiến pháp 1992

10:26:am 03/12/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

“Láng giềng chúng ta sang đây xây dựng làng xã, thành phố rồi!”

“Láng giềng chúng ta sang đây xây dựng làng xã, thành phố rồi!”

Thế nhưng mà với cái thiển cận, tôi nghĩ dân chủ ở đâu cũng giống nhau thôi, là người dân được phép nói, đấy là dân chủ. Xã hội tạo điều kiện cho dân được nói, pháp luật tạo điều kiện cho dân được nói, thì đó là dân chủ, xã hội nào cũng thế. Lại còn cái dân chủ XHCN nữa! Cho nên từ công nghiệp hiện đại cũng theo định hướng XHCN, thì phát triển kinh tế thị trường cũng theo XHCN, rồi xây dựng nền dân chủ cũng theo XHCN thì tôi không hiểu nó là cái gì cả.

10:14:am 03/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Giấc mơ Trung Quốc, thực tế Trung Quốc

Giấc mơ Trung Quốc, thực tế Trung Quốc

Chủ tịch Ðảng Tập Cận Bình ngợi ca „Kỷ nguyên Phục Hưng vĩ đại của Ðại Hán. Ngay cả nhiều người trong nước cũng tỏ ra dè dặt về các dự tính cải cách kinh tế và chính trị được loan báo.

09:38:am 03/12/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Những cái dao pha

Những cái dao pha

Những “con người cũ tử tế” còn đâu nữa mà tìm. Cách mạng đã (lỡ) thay một vị thủ tướng có bằng tiến sĩ luật và thạc sĩ công pháp bằng đồng chí X mất rồi. Giáo sư Nguyễn Văn Bông, bác sĩ Lê Minh Trí, nhà báo Từ Nguyên … đều đã bị giết chết. Chúng ta đành phải chịu tiếp tục sống (theo thời) với ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, bà Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến, và các ông (công an) viết báo như ông Như Phong hay Hữu Ước thôi.

Chịu được thêm bao lâu nữa (mới bung) thì lại là chuyện khác.

12:39:am 03/12/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »