WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

“Láng giềng chúng ta sang đây xây dựng làng xã, thành phố rồi!”

Tin Không Lề: Đây là nội dung phát biểu của bà Dương Thu Hương, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, tại Hội thảo Góp ý văn kiện Đại hội 11. Do nội dung phát biểu này vẫn còn tính thời sự, nên mình đã nhờ một CTV đưa lên YouTube để chia sẻ cùng bà con.

dthBà Dương Thu Hương đã phát biểu như sau:

“Đi vào cụ thể thì tôi thấy rằng, thí dụ như trong cương lĩnh viết thì rất hay nhưng mà tôi nghĩ đưa rất nhiều cái khái niệm mà tôi chẳng hiểu được. Như cái khái niệm mà chúng ta vẫn cứ lúng ta lúng túng là ‘một nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa’. Mà cũng báo cáo với các anh là riêng ngân hàng thì không biết ‘định hướng XHCN’, kinh tế thị trường có ‘định hướng XHCH’ trong hoạt động ngân hàng, nó là cái gì? Thì chúng tôi cũng khó có thể là cụ thể hóa ra được. Ngoài ra lại còn ‘phát triển công nghiệp hiện đại, trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN’. Thế không biết ‘công nghiệp hiện đại theo định hướng XHCN’ là cái gì? Thế công nghiệp của XHCN nó khác với công nghiệp tư bản à? Thế thì tại sao lại cứ có cái đuôi ‘theo định hướng XHCN’? Thế rồi ‘xây dựng một nền dân chủ XHCN’. Thì đúng ra ngày xưa học về Mác – Lênin có cái câu là ‘dân chủ của CNXH thì dân chủ gấp trăm lần tư bản’.

Thế nhưng mà với cái thiển cận, tôi nghĩ dân chủ ở đâu cũng giống nhau thôi, là người dân được phép nói, đấy là dân chủ. Xã hội tạo điều kiện cho dân được nói, pháp luật tạo điều kiện cho dân được nói, thì đó là dân chủ, xã hội nào cũng thế. Lại còn cái dân chủ XHCN nữa! Cho nên từ công nghiệp hiện đại cũng theo định hướng XHCN, thì phát triển kinh tế thị trường cũng theo XHCN, rồi xây dựng nền dân chủ cũng theo XHCN thì tôi không hiểu nó là cái gì cả.

Trong cái cương lĩnh thì có một ý nữa, tức là vấn đề hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng thì trong đó có ghi là: Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Như vậy là tôi đọc cái này tôi thấy rằng, Đảng vẫn đặt dân tộc sau quyền lợi của giai cấp và của nhân dân lao động, đặt dân tộc thứ ba. Thì tôi thấy cái này rõ ràng là tại sao Đảng không vì quyền lợi của dân tộc là thiêng liêng trên hết, mà lại đặt quyền lợi của giai cấp lên trên hết?

Và tôi cũng đang muốn hỏi các anh, là hiện nay chúng ta còn giai cấp công nhân như ngày xưa không? Còn giai cấp vô sản như ngày xưa không? Hay là bây giờ tất cả các vị hữu sản hết rồi mà lại còn giàu có hơn cả những nhà tư bản mà nó phát triển hàng trăm năm nữa? Vậy tại sao chúng ta cứ phải có cái lý thuyết này? Cho nên tôi thấy điều này lợi ích của giai cấp đã được đặt đứng trên lợi ích dân tộc, thì tôi nghĩ rằng cương lĩnh thế thì không thể nào kêu gọi được đại đoàn kết dân tộc.…

Thế rồi về văn hoá, xã hội, môi trường gì gì đấy v.v… Nhận định là ‘cuộc vận động đoàn kết toàn dân xây dựng đời sống văn hoá từng bước đi vào chiều sâu, môi trường và bảo vệ môi trường đã được nâng cao’, nhưng nó mâu thuẫn hoàn toàn với thực tế, là tệ nạn xã hội tăng, an toàn xã hội không đảm bảo, văn hoá thì tôi nói thật là chưa lúc nào văn hoá Việt Nam đồi truỵ đến như thế. Bật TV ra, phim Việt Nam ngay cả quảng cáo cũng là mầu sắc sexy rất là mạnh. Tôi không hiểu là, nó [chẳng] có một cái thuần phong mỹ tục gì cả mà tôi xem tôi phát ngượng. Rồi ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm v.v… Cho nên cái nhận xét này, đánh giá này với cái thực tế tôi nghĩ rằng nó không trúng một tí nào cả.

Thế rồi, nhận xét về dân chủ xã hội có tiến bộ, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được nâng cao, dân chủ trong đảng được mở rộng. Tôi không biết dân chủ trong Đảng được mở rộng kiểu gì, nhưng mà tôi vẫn cảm nhận rằng là cái dân chủ trong đảng vẫn là mất dân chủ nhất so với Quốc hội. Và đấy, tôi nghĩ rằng mình là Đảng viên, mà mình cũng không được đi bầu Tổng bí thư của mình, chẳng được cái quyền gì cả ngoài cái quyền họp chi bộ hàng tháng để ngồi kể lể cho nhau nghe thôi. Cho nên tôi nghĩ rằng đánh giá như thế này vẫn không đúng với thực tế.

Thế rồi ‘xây dựng nhà nước pháp quyền, Quốc hội tiếp tục được kiện toàn về tổ chức’. Cái vấn đề này cũng là một đại sự. Tôi rất xấu hổ khi nói rằng Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, có quyền gì đâu ạ mà bảo là cơ quan quyền lực cao nhất. Thế rồi ĐBQH và nếu ĐBQH là đảng viên thì lại không dám phát biểu cái gì theo chính kiến của mình mà lại phải giơ tay đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Cho nên nếu là một ĐBQH mà là vừa là đảng viên vừa là ĐBQH thì trong con người đó hoàn toàn mâu thuẫn, tức là không đảm bảo được quyền lợi của cử tri mà phải thực hiện vai trò đảng viên của mình và có thể lúc ấy là phải hy sinh cái quyền lợi của cử tri đi.

Cho nên là cái nhận định về xã hội pháp quyền và Quốc hội được tiếp tục hoàn thiện thì tôi cho rằng là, tất nhiên tuy có tiến bộ hơn nhưng mà nó vẫn đầy rẫy những cái gì đấy làm cho Quốc hội không thực quyền được, không thể thực quyền được. Và nhất là cái cơ cấu Quốc hội như hiện nay thì rõ ràng người ĐBQH là đảng viên, thì rõ ràng là người đó phải hy sinh quyền lợi của cử tri, chứ không phải là người đó bảo vệ quyền lợi của cử tri nữa…..

Các anh thấy đại hội của những nhà chống tham nhũng mà được có lèo tèo vài người, có ai dám chống đâu, mà tham nhũng nghĩa là đầy ra. Là các anh cứ nói, tôi nói thật với các anh về kinh tế hai chữ ‘dự án’ nó thiêng liêng vô cùng, người ta cố gắng phải tìm ra được ‘dự án’, vì có dự án thì mới có tiền, có phần trăm. Cho nên cái đó là cái mà chúng ta cứ nói rằng thế nọ thế kia thì tôi nghĩ rằng nó cũng không thực tế, mà thấy cái tham nhũng và cái lãng phí của Việt Nam quá lớn. Rồi cũng nhận định là xử lý nghiêm những tổ chức, đảng viên sai phạm. Không đúng. Tôi nghĩ không đúng, không nghiêm. Tôi đặt câu hỏi là có thực sự nghiêm không hay là không muốn xử lý? Thì lúc nghỉ buổi trưa, tôi cũng có nói chuyện, tâm sự với các anh có những phi vụ cực lớn nhưng cuối cùng cũng im luôn. Nếu phi vụ đó ở Trung Quốc chắc bị bắn rồi. Nhưng ở Việt Nam bây giờ coi như chẳng có chuyện gì cả. Thế nhưng mà bây giờ vẫn cứ… Đã thế nó lại còn cứ thích lên DẠY CHO MỌI NGƯỜI VỀ ĐẠO ĐỨC, tôi rất khó chịu ở cái chuyện đó.

Về hạn chế trong báo cáo chính trị, thì tôi thấy rằng cái hạn chế mà chúng ta thấy rất rõ nhất mà trong này không đề cập đến, đó là cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng giãn rộng ra, ngày càng trầm trọng, chứ không phải là cái đó được thu hẹp lại. Cho nên, không phải là chênh lệch giữa các vùng các miền còn lớn đâu, mà trong này không hề nói tới khoảng cách chênh lệch giàu nghèo. Và bây giờ hình thành nên những nhà gọi là tư sản nhưng mà cộng sản, những nhà tư sản cộng sản: Tư sản đỏ. Còn dân nghèo thì, tôi cũng được vinh dự vào mấy năm Quốc hội được tiếp cận với nông dân, tôi thấy họ quá khổ luôn, họ quá bị áp bức bóc lột luôn. Hơi một tí bị tù, hơi một tí thì bị thế nọ thế kia và đất đai bị cướp đoạt luôn và cướp xong thì…

Ba mươi Tết tôi nhớ, có một ông thương binh gọi điện đến cho tôi là đến giờ này họ còn đuổi tôi ra khỏi nhà để họ giải phóng mặt bằng. Tôi phải gọi điện lên cho đồng chí bí thư dưới tỉnh mà tôi làm đại biểu: ‘Anh ơi, có gì đấy anh để qua tết đi. Anh đừng làm như thế này, đến Tết, mà người ta thương binh, người ta ăn Tết ở đâu?’ Thì như vậy, ông ta không nói gì cả, nhưng mà sáng hôm sau cái anh thương binh gọi điện cho tôi: ‘Chị Hương ơi, NÓ TRÓI TÔI NHƯ MỘT CON CHÓ, NÓ ĐÃ QUẢNG RA GIỮA ĐƯỜNG, và đất đai của tôi nó đã tịch thu’. Tôi nói thật, mà người ta thương binh chứ không phải là một dân thường, cái điều đó tôi rất là đau. Và tôi cảm nhận rằng cái bao nhiêu năm, bao nhiêu người hy sinh chiến đấu để được cái ngày hôm nay nhưng mà bây giờ người ta cư xử với những người cống hiến cho xã hội, cho nền độc lập của đất nước này như thế. Tôi đau vô cùng nhưng tôi không làm cái gì được. Mà Tết nhất đến nơi rồi mà còn làm như vậy. Cho nên tôi thấy cái này là cái mà trong cái hạn chế này không nói hết được những cái đó.

Về an ninh quốc phòng thì sáng nay các anh cũng ít nói đến nhưng quả thật tôi đang rất là lo sợ về cái việc này. Vì cũng dính dáng đến Quốc hội, cho nên tôi cũng thấy rằng những vấn đề về bauxite Tây Nguyên, vấn đề về cho thuê rừng, vấn đề về lao động nước ngoài không được giải quyết triệt để. Tất cả những vấn đề kinh tế này nó dẫn đến, nó dính đến vấn đề an ninh quốc phòng mà hiện tại không được giải quyết dứt điểm. Không rõ ràng, không dứt khoát, còn chần chừ và e ngại.
Thôi bauxite thì các anh cũng biết rồi không nói nữa. Nhưng rừng, cho thuê rừng: Xin báo cáo các anh là các đoàn ĐBQH ở những địa phương mà có rừng cho thuê người ta nói rằng sau khi cho thuê nó rào hết tất cả lại, nội bất xuất, ngoại bất nhập, không biết bên trong nó làm cái gì. Mà cho thuê tối thiểu là 50 năm. Mà tôi rất buồn là một đồng chí Phó chủ tịch tỉnh một tỉnh cho thuê rừng này lại tuyên bố rằng: ‘50 năm sau có người thực hiện, sẽ có người kiểm soát giám sát’. Sao mà ngây thơ thế!

Thế rồi lao động nước ngoài, thưa anh rằng nước ngoài láng giềng chúng ta sang đây xây dựng làng xã thành phố rồi, mà nó không mang tên China Town đâu, chưa mang tên thôi nhưng mà nó sẽ mang tên. Rồi Quốc hội hỏi thì Bộ trưởng Lao động Thương binh Xã hội chần chừ, không dám nói. Giả sử nhà tôi có phúc tôi được ở vị trí đó thì tôi sẽ trả lời Quốc hội một câu rằng: “Tôi sẽ về kiểm soát, kiểm tra và nếu mà không đúng theo pháp luật Việt Nam tôi sẽ trục xuất ngay”. Nhưng mà không dám nói câu đó mà lại phát biểu trước Quốc hội rằng “khó lắm, tế nhị lắm”. Thế thì thôi, đặt họ vào, họ chiếm đất của mình hết rồi.
Và các anh cứ đi từ Bắc Ninh lên Lạng Sơn xem, tất cả các dự án, những chỗ nào đất đai màu mỡ nhất là ở đấy các dự án của đồng chí bạn lớn của chúng ta hết. Mà người ta đã mang dự án sang, người ta mang công nhân sang, công nhân Trung Quốc sang, lấy vợ Việt Nam cắm đất đây luôn, sát ngay Hà Nội luôn. Tôi lo cái chuyện này vô cùng tận, nhưng mà không biết rằng trong báo cáo, trong cương lĩnh chính trị cũng như trong báo cáo chính trị, tôi thấy cái vấn đề này quá mờ nhạt luôn, quốc phòng an ninh chép đúng như những ngày xưa viết. Cái đó là cái rất đáng lo ngại.…

Tôi có đọc cái quyển sách … của Thông tấn xã Việt Nam, họ nói trong cái quyển sách đó nó nói rằng tại sao Liên Xô sụp đổ? Liên Xô sụp đổ chẳng phải vì diễn biến hoà bình từ bên ngoài, mà Liên Xô sụp đổ từ lòng tin của người dân Liên Xô tan rã. Vậy thì Việt Nam chúng ta đang trên con đường đó, nhưng chúng ta vẫn rất chủ quan. Vẫn vẽ cho chúng ta một cái màu hồng vô cùng lớn, vô cùng đẹp, để [không] thấy rằng cái lòng tin với Đảng, với chính quyền này rất là sa sút rồi. Mà cái điều đó rất là nguy hiểm, nhưng mà trong này đánh giá rất là nhẹ nhàng.

Về nguyên nhân thì quả thật đánh giá cũng rất sơ sài, rất sơ sài, đổ cho khách quan, đổ cho khủng hoảng, đổ cho suy thoái, đổ cho thiên tai dịch bệnh, đổ cho yếu kém vốn có của nền kinh tế. Tôi hỏi rằng nền kinh tế nó có tội tình gì mà tự nhiên nó yếu kém? Có phải cái yếu kém đó tự nó phát sinh ra không hay là do cơ chế chính sách của mình tạo ra để cho nó yếu kém?
Ngày xửa ngày xưa còn bảo đất nước lạc hậu bao năm gì gì đấy, nhưng bây giờ 35 năm rồi, 40 năm rồi làm sao còn cái chuyện đất nước nông nghiệp lạc hậu, yếu kém nữa. Nó là do chúng ta, do cơ chế chính sách chúng ta làm cho cái nền kinh tế này yếu kém. Chứ đừng nói nó vốn có, cái vốn có này nó xa xưa lắm rồi. Cho nên cái nhận định này tôi cho là không đúng.

Thế rồi nhận định nữa là do ‘sự chống phá của các thế lực thù địch’. Tôi thấy chưa tìm đâu thấy cái chống phá bên ngoài, nhưng cái niềm tin của dân đã giảm, thì còn nguy hiểm hơn cả thế lực bên ngoài. Cái điều đó là cái mà tôi cho rằng cần phải đánh giá như thế, chứ còn ba cái thằng Việt kiều nó về lọ mọ vớ vẩn, không thèm chấp. Tất nhiên chúng ta vẫn cảnh giác nhưng chưa thấy ai chống phá chúng ta những cái gì mà gọi là để cho đất nước này đổ cả. Mà tôi chỉ sợ cái lòng dân này làm cho chúng ta sụp đổ. Nó như là một toà nhà mà bị mối, mặt bên ngoài toà nhà vẫn rất đẹp nhưng mà nó bị mối hết rồi”.

Mời nghe toàn bộ audio tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=qmXieC4EVvE&feature=youtu.be

Nguồn: huynhngocchenh.blogspot

35 Phản hồi cho ““Láng giềng chúng ta sang đây xây dựng làng xã, thành phố rồi!””

 1. saovang says:

  Người yêu nước cư ngụ bất luận ở đâu – ngay cả trốn sang Cam bốt, Lào -, bọn công an chó săn cũng tìm ra để mà bắt bớ, đánh đập, trong khi chúng để cho hàng hóa Tàu cộng tự do tuôn luồn vào Việt nam :

  Hàng Trung Quốc tràn ngập Lào Cay

  08 tháng Mười Hai năm 2013 10:52
  Tác Giả: Phương Minh

  LÀO CAI (NV) – Hàng Trung Quốc nhan nhản khắp Việt Nam, đặc biệt là hàng thứ cấp, nghĩa là hàng không thể xuất cảng sang các nước văn minh, phát triển, hàng không đảm bảo không chứa độc tố và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

  Bởi lẽ, mọi thứ hàng đến với người tiêu dùng phổ thông đều không có gốc gác cụ thể, thậm chí còn ghi cả nhãn mác Việt Nam nhưng lại là hàng Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, tuồn qua những cửa khẩu Việt-Trung. Cửa khẩu Cốc Lếu, Lào Cai là một trong những cửa khẩu có lượng hàng thứ phẩm từ Trung Quốc tuồn sang một cách rầm rộ, phi mã.

  Ðường dây chuyển hàng lậu

  Một người là cửu vạn bốc hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, tên Trọng, chia sẻ với chúng tôi: “Trung bình mỗi ngày có đến hơn một chục tấn thực phẩm được chuyển qua Việt Nam.”

  “Các loại hàng này không có gốc gác, xuất xứ gì cả, nó cho lãi rất cao. Nó có bảo kê, người bảo kê có gốc gác nhà nước, ông này là một quan chức ngành hải quan, có cha vợ là quan chức cấp trung ương. Ðường dây này hoạt động nhịp nhàng, có cả ngàn người trong đó, bủa khắp các tỉnh, chỉ riêng thành phố Lào Cai đã lên cả trăm người tay chân.”

  “Cửu vạn, tài xế lái xe, nhân viên an ninh cửa khẩu, hải quan, các đại lý tiêu thụ ở thành phố và các tỉnh, các gian hàng trong chợ Cốc Lếu… đều có liên quan đến đường dây này. Ðường dây có phân cấp hẳn hoi, có nguyên tắc và tôn chỉ của nó. Chính vì thế mà bọn tôi làm việc không bao giờ sợ bị bắt, tiền công cũng đủ sống, ngày nào ít hàng thì kiếm ba trăm ngàn đồng, ngày khá lên tới cả triệu đồng…”

  “Một khi chung chi đầy đủ, ai có phần nấy, trong một hệ thống khép kín và tin tưởng nhau, bảo vệ nhau thì chẳng còn lo gì nữa. Toàn bộ hàng hóa ở chợ Cốc Lếu đều là của Trung Quốc, thương nhân Trung Quốc họ cũng hay sang đây lắm. Nói chung, Lào Cai và Trung Quốc tuy là hai nhưng thực chất chỉ khác ngôn ngữ thôi, chứ mọi thứ đều là một…”

  Một thế giới Trung Quốc giữa Lào Cai

  Chúng tôi ghé vào chợ Cốc Lếu, chợ trung tâm của thành phố Lào Cai. Một không gian hay nói đúng hơn là một thế giới Trung Quốc hiện ra trước mắt chúng tôi.

  Từ chiếc bàn ủi điện, chiếc tivi, chiếc nồi cơm điện cho đến đồ chơi trẻ em như xe, lồng chim giả, lục lạc, súng điện… cả áo quần trẻ em, áo quần người lớn, các vật dụng điện tử cao cấp như điện thoại iphone, máy vi tính, máy tính bảng và súng hoa cải, roi điện, bình xịt hơi cay… Thuốc Bắc, sâm, nấm linh chi… đều có mặt ở đây và đều là của Trung Quốc sản xuất. Ðặc biệt, có thể nói là 90% hàng hóa ở đây không có nhãn mác.

  Một người bán cơm trong chợ Cốc Lếu cho chúng tôi biết: “Hàng ở đây chỉ có hàng Trung Quốc thôi, buôn hàng Trung Quốc mới có lãi, chợ còn là trung tâm đầu mối cho cả khu vực Tây Bắc này, bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào dưới xuôi hoặc ở các vùng núi trên đây đều lấy hàng từ chợ này, có cả trăm chiếc xe chở hàng đi bỏ mối mỗi ngày.”

  Tiếp tục đi dạo quanh thành phố Lào Cai, có thể nói rằng ở đây, các cửa hàng bán hàng Trung Quốc vô cùng thịnh hành. Nó thịnh hành đến mức bạn có thể gọi Lào Cai là một tỉnh trực thuộc Trung Quốc cũng không sai.

  Nhưng nếu muốn gọi chính xác thì phải nói rằng đó là một tỉnh lẻ, không quan trọng đối với Trung Quốc, bởi nó đang nắm vai trò của cái bồn xả rác, nó nhận mọi thứ hàng hóa mà ngay cả người Trung Quốc nhìn thấy cũng không dám nhận là của họ, và xài nó thì tuyệt nhiên người Trung Quốc chả bao giờ xài.

 2. Phan BA says:

  Hong Kong là lãnh thổ của Trung cộng, nhưng chình quyền của Hong Kong không cho dân Trung cộng ra vào hay ở Hong Kong một cách tư do. Còn Việt nam; Trung cộng nó giết người Việt, nó chiếm lãnh thổ của Việt nam; nhưng nó lại được ra vô Việt nam tự do. Trung cộng nó đang cầm đầu, cầm tóc lũ việt cộng. Nói chung là dân Việt mất nước rồi.

 3. ABC says:

  Bây giờ,uy tín của cộng sản như sắp chìm xuồng, chộp được cái phao gì thì hay cái nấy!
  Mời bà con vô xem,đài truyền hình Đồng nai trình chiếu lại cuộn phim tài liệu về Hải chiến Hoàng sa,do VNCH làm ra năm 1974.
  http://www.dnrtv.org.vn/tvod/video/1556
  Mại dô mại dô, mời bà con,ưu tiên cho dư lợn viên ! mại dô !

 4. Builan says:

  VINH QUANG CHO VIỆT NAM !

  BBC
  “Nhân chứng nói một nhóm người biểu tinh đã dùng dây và thanh sắt kéo đổ bức tượng Lenin tại Đại lộ Shevchenko.

  Sau đó, cho đến lúc tối muộn hôm Chủ Nhật, họ vẫn tiếp tục dùng búa đập tượng.

  Những người khác đứng xem và hô to, ‘Vinh quang cho Ukraine’.”

 5. Tudo.com says:

  ” Định hướng XHCN ” là hướng tốt nhất tiến tới…Sáp nhập thành một tỉnh của Trung Cộng.

  Nhà cầm quyền VC ( không phải Chính Quyền, vì dân không bầu mà bị cướp quyền) điều động tất cả lực lượng để yểm trợ và bảo vệ lực-lượng ” Bành trướng mềm ” của Tàu cọng để VN được Hán hoá một cách ” êm đẹp “.

  Những gì Bà Dương Thu Hương thấy – không phải chỉ dấu – không phải giả thuyết – quá trể để cảnh giác- mà là một Thực Tế đang mất nước!

  Quá trể để cảnh giác, quá trể để ngồi nghe lối nguỵ biện lèo nhèo của VC, mà ngay lập tức, Mổi Người Việt Nam hảy Đứng dậy đạp đỗ chế độ bán nước nầy để giành lại quyền làm người và giành lại Chủ Quyền đất nước.

 6. Tudo.com says:

  “Cái điều đó là cái mà tôi cho rằng cần phải đánh giá như thế, chứ còn ba cái thằng Việt kiều nó về lọ mọ vớ vẩn, không thèm chấp”.( lời bà DTH )

  Quá hay! Vậy xin ” chia-xẽ ” đôi lời:

  Vâng, thưa bà DTH đừng thèm chấp ba cái. . .Thằng Việt kiều lọ mọ vớ vẩn đó.

  Nếu bà có chấp thì nên chấp mấy Thằng vượt biên tị nạn Cộng Sản, bởi chính những Thằng tị nạn CS đó về VN rồi tuyên truyền rỉ tai làm cho dân chúng mất niềm tin với Đảng.

  Nghiêm trọng hơn, những Thằng tị nạn CS đó hằng năm gửi về VN hơn. . .10,000.000.000. diu-ét-đê, bởi số tiền Khũng đó làm cho Cán bộ tham nhũng rồi ăn chơi sa đọa ! Đó là những lý do làm cho Hệ Thống càng ngày càng Mọt Mối, đó là lý do làm cho đất nước càng ngày càng Mối Mọt !

  Nhân tiện, nhờ bà trình lên ” Trên “, cấm tuyệt đối không cho chúng nó gửi tiền về, bất kể thành phần nào:
  Tụi Việt kiều vớ vẩn
  Tụi vượt biên tị nạn CS
  Tụi bị gả cưới đi làm nô lệ tình dục
  Tụi bị bán đi làm nô lệ lao động
  Tụi được gởi đi trồng cần, ma tuý ở Anh, Balan, Tiệp.v.v..

  Có cấm tuyệt như vậy, đất nước mới có cơ hội. . .Trong và Sạch sẻ hết trơn. . .hơn !

 7. DâM TiêN says:

  HỊCH TAM NƯƠNG

  Một Hương, hai Hương, ba Hương,
  Hương Hương Hương… chẳng biết thương Hương nào?

  Hương này mật ngọt chết ruồi, lại tài cao
  Ôm tiền ôm bạc xây nhà cao cho…dân nhờ ?
  Mong mong như rứa, xin chớ có ngờ
  Xem gương mặt ấy, thấy chẳng vờ vịt đâu.
  (Trọng DÂN đừng hỏi nữa, thêm rầu…
  Với liền bà con ghế ta cứ gật đầu, gà đen
  Ô-Kê là mái gà đen…).

  Một Hương sang Pháp tu duyên
  Sáu bó, tuyên bố diệt dục, để viết nên trang đời
  Rằng: Miền Nam văn hóa sáng ngời
  Oái oăm bị Rợ Hồ ngu dốt lạ đời nó tiếm mất ngôi.
  Thanh kiêu Hương Paris, ước hẹn một thời
  Không xa…

  Cô này là Xuân Hương thứ Ba…
  Sao mân mê mãi cái lá đa chẳng rời
  Ngủ trưa mà như chẳng, chuổng cời
  Chàng Dâm quân tử bồi hồi ghé qua
  Dùng dằng ta hỏi lòng ta
  Nếu không vì việc nước non, thì ta úm liền!
  Là đảng Kaki, nhủ lòng: nhiệm vụ là ưu tiên!

  Tam NƯƠNG làm ta ( hơi) chao đảo hương men
  Suy đi nghĩ lại, thấy Bà Hương Tiền, ô kê
  Văn phong chữ nghĩa bề bề
  Giết…đảng không cần gươm súng, rất mê!
  Lấy tiền duy vật mà diệt Đoảng, không chê được nào !

  Khi xong việc, ta thở,..phào
  Đưa Hương Pháp Quốc cho đi…vào chùa, tu
  ( Hương không còn cái ấy, thì đi tu).
  Hồ Hương lá mít thì lu bu diễm xưa rồi
  Tố nữ trong tranh tố nữ nằm, tố nữ đứng, nữ ngồi
  Thì ta cũng chằng tém xơi được nào!

  Thương dân, thương nước, xin ghé chào
  Thu Hương…ngân khố , dạt dào lòng ai.
  Chúc phu nhân Hương tay vững chân…dài
  Đá văng Cộng Phỉ xõng xoài đáng loài cộng nô
  Phũ nữ nhân quyền! như nước vỡ bờ,
  Triệu Trưng thời đại dương ngọn cờ tiền phong!
  Việt Nam mới, ôi Thăng Long
  TAM HƯƠNG ngự trị trong lòng …ai đây.

  • Nguyễn Trọng Dân says:

   ” Ô-Kê là mái gà đen ” DâM TiêN

   Úi blời ơi , Trời sanh Dân sao còn sanh DâM? ( hề hề hề…)

  • Nguyễn Trọng Dân says:

   Họa 3

   Bắc kỳ lừng lẫy những ba…Hương
   Hương buổi triều Nê dáng nõn …nường
   Nửa đêm cờ quạt sao mà …sướng
   Ban ngày nằm ngủ hở thấy …thương !

   Vào thời Đổi Méo nại nổi..Hương
   Chưởi banh chưởi méo cả Trung…Ương
   Khổ thân Vẹm náo chơi mà …vướng
   Bực mình văn ý “đẩy” chẳng … nhường !

   Bây giờ Sản mạt hiện Phó…Hương
   Má hồng mắt liễu giữa quan…trường
   Chỉnh đốn niềm tin xoay lý…tưỡng
   Nếu Đảng vì dân vững con…đường ( sic!!!)

   Huơng Lê năm tháng dẫu nõn …nường
   Nhưng mà thi phú đã khói …hương !
   Dân Trí con người trong nghiệp…chướng
   Tiền bạc lấn dần nét văn…chương

   Huơng thời Đổi Mới đã chán …chường
   Bỏ quê chịu nạnh ở Tây…dương
   Tự do _ Dân Chủ nòng đã…huớng
   Bạo quyền độc đảng quyết chẳng…nương

   Đình đám thời nay có Phó … Hương
   Thẻ Đảng quyền uy chỉ dẫn…đường
   Bao người hồ hởi đang phụ…xướng
   Đất nước vì sao mãi nạc….đường !

   ( Lỗi này nà do DâM ma` ra ….nàm cho chàng hứng chí thi ca quá…mà ra hư thế ( 3 bai`) … thế nào rồi Đổ Huynh cũng cằn nhằn ,thi ca mãi ….,, ÔI BLỜI ƠI , BLỜI sanh Dân sao còn sanh DâM? _ Merci DâM)

  • tonydo says:

   Như thế này mới đúng tầm của đàn anh quan năm.
   Vè tuyệt hay! Ai không đọc kỹ, uổng.
   Văn thơ thế này thì sớm muộn Việt Cộng cũng tiêu diêu miền cực lạc cùng với tam vị Hương Hương, tẩu tẩu.
   Kính.

 8. hayan says:

  Bà DTH viết phê phán chế độ nhẹ nhàng nhưng rất hay. Bà đãng viên cs, công chức “cấp côi” nhà nước ,ĐBQH cho nên không mong gì bà viết ,nói hùng hồn hơn như là xóa ỏ đãng cs,hay cơ chế nay nọ vì cái tàn ác bất cập ph nhân và không tưởng của nó . DTH văn sĩ nay sông tại Pháp tự do daanchur cũng vẩn bám vào cái xác chêt ,bám vào đxng cs mà một thời con gái làm thanh niên xung phong ts với nhũng kỹ niêm đẹp của một lòng yêu nước,dù sau ngày “rãi phóng” có thấy mình dăt lòng yêu nueoesc không đúng chổ ,thấy mình bị lừa bịp ,vẫn tự ái không cho là trước đây là sai,sai tư khi ăn cướp dược miền Nam.Nghĩa là thấy cai ngọn bị hư mà không tìm ra cái góc. Hơn nữa sau bao năm theo cs giờ sổ toet ,mất hêt như tên cs trí quang đội lốt nhà sư đã than thở là KHÔNG VẨN HOÀN KHÔNG….Chúng ta đừng nghĩ họ nhìn ra đâu là đúng đâu là sai ,đâu là chánh nghĩa ,đâu là không.kể cã Bùi Tín , VTH và cả trs thức trong nước. Lê diễn Đức ở nước ngoài ,sống tụ do dân chú ở một nước tụ do dân chủ thư hỏi anh ta nhìn vnch như thế nào ? Ong pq Dương đã một lần ,trong cuộc phỏng vấn với ĐQAT ,đã cười rất lớn ,khen :không ngở các anh cũng có tinh thần yêu nươc.” Lơi “khen” ,giọng nói iếng cười nhe như dểu.kẻ cả lam sao… Đó là bãn chất người bác kọng ,có chông đối cũng bám vào đãng “chông đối bọn CS trong BCT,TU Đãng hiện nay chớ không chống Đãng !!!!” Nghia là họ không nhìn ra chánh nghĩa đẻ làm một cuộc hồi chánh dù muộn màng.
  (ngoại trừ PU đã vẻ cờ VNCH đã tuyên bố thẳng thùng là cò đoáo vàng không là cờ tổ quốc vn và đãng cs không là đãng của toàn dân vn. Lòng quả cảm và sự nhận thức không đợii tuổi (nhu TQT 15 tuổi đã yêu nươc vối nhiêt huyết của tuổi trẻ),cho nên nói PU có cái đầu HƠN hẳn Tien sa,NKTA,NHL…. vá nhiều “chí thức” khác…như lê h đàng nay sắp chết ,sợ đọa địa ngục ,sọ đối mặt với quĩ sứ,vói những người đã chết vì hăn và đồng bọn nên rakhori đãng ,nên hô hào này nọ ,Hắn là người miền Nam…học hành bằng cấp chăc có lẻ hơn văn sỉ DTH ,nhưng nhận thức thua xa (không sánh với PU và các chị em hàng cháu con y),phải đẻ 40 năm sau,nằm trên gường bệnh bệnh,đọi thần chết mang đi mói đòi bỏ đãng (nhưng vẫn mơ nhũng ngày cũ tiếc nuối!). Chết rồi thì còn chi trên cỏi đời này mà đòi bỏ đãng.Bỏ hay không bỏ cũng thế thôi .Một nấm đất,một cái tên và sự nguyền rủa đời đời…
  Cho nên đừng đòi hỏi bà DTH nói mạnh hơn >Bà ta đã nhìn ra cái sai trai của cs,của cái đãng bà ta dang phục vụ,nhìn ra sự dối trá ngu muôi ,bán nước buôn dân của tụi hạ bộ cs,của cái cơ chế này là HAY rồi…
  Dù đã vào HNQLHQ ,nhưng cuối tháng mới chính thức đãm nhiệm vai trò của mình,cho nên csvn có thể làm chuyến đàn áp bắt bớ mạnh hơn (PU nên cẩn thận vì chúng vẩn “căm ” cô ta,sách nhieru gdd ,không cho học lại. Thật đúng là bọn vô lại!)
  (h)

  • BUILAN says:

   Tôi cung nghinh bài viết cuả tác giả !
   Đất nước chỉ cần năm , mười ngừời như vậy là dủ thắp sáng tương lai cho cả dân tộc !

   Tôi lại phaỉ còn CUÍ ĐẦU rrước một bạn đọc _ Bằng lương tâm TRÍ TUỆ.. viết lên suy nghĩ nhận xét ĐÚNG – THẬT.. cuả mình !
   Trân trọng

 9. tonydo says:

  Ối bác Trong Dân ơi!
  Bác hô ( Việt Kiều Phản động muôn năm ! ) tức là bác chửi cha chúng em rồi đó bác. Sao vậy? Thì đấy, một mớ khứa già tới tuổi sắp đi vào cửa tử mà bác lại bảo là sống muôn thuở thì không phải là bác trù yểu chúng em rồi còn gì.
  Lại còn bác Bui Lan, bác bảo em là còn tỉnh thì phải nói to lên, chia sẻ với bà con xem người đẹp Dương Thu Hương viết hay chỗ nào, dở chỗ nào chứ.
  Ối bác Bui Lan ơi, bác có đùa không đó? Thấy ngài quan năm khen người đẹp, em mới viết đôi dòng, chứ như bác Trọng Dân đã viết, đại ý, nếu cô em chửi đảng Cộng Sản như thế thì còn giữ cái thẻ làm quái gì.
  Chừng đó là quá đủ rồi, viết thêm, thừa!
  Cái khốn nạn cho đất nước ta mà qúi vị khứa già hải ngoại tuy biết nhưng đếch muốn nói ra là:
  Thằng Mẽo mũi lõ, mắt xanh nó nuôi thằng Việt Cộng nên nó luôn bênh khéo đàn em. Nó để cho mấy khứa già trong đó có em ăn no rồi chết dần chết mòn mà không được cất giấu nắm xương tàn nơi Cố Quốc.
  Đả đảo đế quốc Mỹ cút khỏi miền nam Việt Nam.

  • DâM TiêN says:

   Hay ! Hay! Thằng Mỹ nó ôm hôn tưng tiu già Hố, mà nếu nói
   ra, thì có bà con ta sinh ra ganh tương, tức khí lắm…

   Thì cứ nói mẹ nó ra , là ông Hồ làm…cần vụ cho Mỹ, nói như
   rứa, là nhằm đánh
   vô cái tự hào bẽ bàng cho các cu cộng sản, bị chính cụ Hố
   đánh lừa, mần việc cho Nga Tàu, mà lại là cho Mỹ, ơ ơ hơ…
   dù chết đến hai triệu con dân VN, cũng không sao ( lời ông
   Giáp nòi vói Oriana Fallaci, báo Ý).

   Còn VNCH ta, đuổi Pháp, chống Mỹ hẳn hoi, nên bị tai vạ,
   Nhưng xét cho cùng, thằng Tư Bản nó sẽ chẳng nuôi béo cu
   con cộng sản mãi đâu, chỉ là thời gian cần thiết.

   Nương theo dòng quốc tế, VN chúng ta sẽ là VN không CS,
   thỉ còn gì mừng mừng tủi tủi hơn nào… Mẹ còn đi chợ. Ta
   mong một buổi tương phùng bên Hồ Gươm, bạn ta !

  • Nguyễn Trọng Dân says:

   Hề hề hề……Đỗ Huynh cứ hễ được nước nà nỗi máu tham…dù rất có duyên

   Tuy Đỗ Huynh , Quan Năm , Tiên Ngáo , ABC, Sao Vàng , ntncs, etc…nà Việt Kiều thiệt nhưng… đâu có …phản động !

   Trước thờ chính nghĩa cờ Vàng , giờ cũng thờ chính nghĩa Quốc Gia thì sao gọi nà phản động? ( Quốc Gia chuyên chính thì có …)

   Qua hô to ” Việt kiều Phản Động muôn năm !” là cố tình làm động tác đẹp ca ngợi hết mình những người như bà chủ quán DCV , Tôn Vân Anh , Bùi Tín…etc…. kia kìa , trước nà Công Dân CHXHCN 100% , nay nàm….VIỆT KIỀU PHẢN ĐỘNG…!

   Chừng nào mới tới được phiên bọn cờ Vàng như Quan Năm nàm phản động ? (Theo Cộng sản thì còn phản được , theo cờ Vàng tức nà theo lương tri của chính mình , làm sao phản?)

   “Việt Kiều Phản động muôn năm ! ”

   Kính

  • ABC says:

   Ha ha ! riêng tớ thì lại hô to :” Hoan hô đế cuốc Mỹ chui vào miền bắc !”
   Cứ nhìn hay đọc được những bài của lũ ” mầm non phản động” như Đăng chí Hùng, Bùi Hằng, Phạm thanh Nghiên,Trịnh kim Tiến,Nguyễn Tiến Trung,Nguyễn phương Uyên, Mẹ Nấm, Điếu Cày, Tạ phong Tần, Trần huỳnh duy Thức, Việt Khang, Đổ thị Minh Hạnh, Lê quốc Quân, Đinh nguyên Kha, Huỳnh thục Vy, cùng hàng trăm ” đứa” khác đang sống trong nước, xin nhấn mạnh là đang sống trong nước nhé, tớ thấy sướng rêm cả người !
   Và sắp tới, lũ đế cuốc lại mang món USAID cho dân miền bắc nhai thử !
   Sướng quá bà con miền bắc ơi !
   -Việt kiều phản động muôn năm !
   -Mầm non phản động muôn năm !
   -Đế cuốc Mỹ muôn năm !
   -Đảng CSVN muốn nằm !

   • Nguyễn Trọng Dân says:

    Cho đến giờ phút này , Qua vẫn chưa hiểu tại sao Cộng Phỉ , chúng còng anh Nguyễn Tiến Trung đến thế ,…( kể cả anh Paul Lê Sơn )

    Còng với lý do gì?

    Viết lách như Tạ Bạc Liêu hay Điếu Cày? Qua chưa thấy anh bạn trẽ này viết lách gì cả !

    Tội gặp tổng thống Bush? ( zzz!!!)

    Cộng Sản họ đối xử con người dựa trên sự sợ hãi , Cộng Phỉ đưa người nào đi Hoàng Lên Sơn là mình biết ngay người đó có tấm lòng hữu dụng cho QG Dân Tộc.

    Nhân tài , hùng anh thì như sao buổi sớm mà cứ mai một dần trong tù tội , chẳng trách gì Quốc Gia Đất Nước cứ ngày một lụn bại , chỉ toàn là thứ “Huơng ” ….qua Đèo như cái chàng thạc sĩ gì gì đó giực đồ bên vĩa hè Công Lý

    Ki’nh

 10. Nguyễn Trọng Dân says:

  Ối Giời ơi , mẹ Đốp Huơng ơi , nàng nước ơi ,…. giờ này mà còn ráng HÔ HÀO CŨNG CỐ NIỀM TIN CỦA NHÂN DÂN VÀO ĐẢNG ! ( ZZZZZZ!!!!!)

  Mẹ Đốp Huơng nàm ơn vứt mẹ nó cái gọi nà niềm tin Vào Đảng cho dân nhờ…

  Mẹ Đốp Huơng VẪN CHƯA NHẬN RA Cộng Sản nà Thãm Họa của Nhân Loại hay sao mà vẫn còn mang thẻ Đảng , phát biểu Vờ Vịt chứng tỏ ta đây con nhà chính nghĩa ! ( Gớm , Bắc KỲ Cộng Sản son phết miệng lưỡi thấy phát khiếp !)

  NHỚ CHO KỸ , LÀ ĐẢNG VIÊN CS TỨC LÀ CÓ TỘI VỚI DÂN TỘC !

  ( Việt Kiều Phản động muôn năm ! )

  Chừng nào thì Mẹ Đốp Huơng chịu nhận Cộng Sản bạo tàn phi chính nghĩa dân tộc đây !

  • ABC says:

   Bà Dương thu Hương nói thế chổ nào đâu? anh chỉ ra xem !

   • Nguyễn Trọng Dân says:

    “Mà tôi chỉ sợ cái lòng dân này làm cho chúng ta sụp đổ ” _DTH
    **********************************
    Mẹ đốp Huơng ơi , Cộng sản xụp đổ là điều mừng , điều cần chớ đâu phải nà điều đê… SỢ !

    Gớm , tới giờ này mà mẹ đốp Huơng chẳng lẽ còn chưa thấy CẦM THẺ ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ CÓ TỘI VỚI DÂN TỘC , VỚI NHÂN LOẠI HAY SAO?

    Còn muốn Đảng củng cố niềm tin nhăn răng để Đảng Cộng sản tồn tại đến bao giờ?

    Niềm tin của Dân vào Đảng nà một niềm tin có được bởi LỌC LỪA LÁO LẾU TUYÊN TRUYỀN MÀ THÔI

    Chùng nào chịu thú tội trước lịch sữ , trước nhân dân về CÁI THẺ ĐẢNG đây?

    Việt Nam Cộng Hòa , Tự do _ Dân Chủ _ Công LÝ muôn năm !

  • DâM TiêN says:

   Tiện đây nè, DâM xin tự vạch lưng, tí,

   DâM chỉ là một trung sĩ quèn thôi. Xin chớ
   phong hàm dại tóa, tủi nhắm. Trung sĩ mà
   pằng pằng trăm phat trăm trúng hừ hừ,còn
   hơn cái dại tá xìu xìu ển ển, tức cả mình…

   Trung sĩ Dâm Tiên tay không mà tóm cổ
   được hai zu kích Vetha, Tiền Vô đấy….

Phản hồi